Vyšetření rovnovážného ústrojí

From WikiSkripta

Na rovnováze se podílí vedle vestibula ještě propriocepce (mozeček) a zrak – proto jsou poruchy rovnováhy složité k zhodnocení.

Spontánní a provokované vestibulární jevy[edit | edit source]

Jsou objektivní.

Nystagmus[edit | edit source]

Nystagmus jsou rytmické souhyby bulbů v určité rovině a směru s rychlou a pomalou složkou:

 • pomalá složka je odpověď na vestibulární dráždění,
 • rychlá složka je kompenzace ze strany CNS,
 • směr nystagmu – udává se podle rychlé složky – pravosměrný, levosměrný, nahoru, dolů,
 • roviny nystagmu – horizontální, vertikální, rotatorický a diagonální.
 • Intenzita nystagmu – 3 stupně:
  • I. stupeň – nystagmus vzniká při pohledu k jedné straně, ke které pak míří,
  • II. stupeň – lze ho pozorovat i v pohledu přímo,
  • III. stupeň – lze ho pozorovat i při pohledu na opačnou stranu než je směr nystagmu.
 • dále hodnotíme – frekvenci, amplitudu a úhlovou rychlost,
 • polohový nystagmus – lze provokovat pomalým uváděním hlavy do určité polohy,
 • polohovací nystagmus – provokujeme rychlou změnou polohy, nastupuje s latencí,
 • vertikální, diagonální, rotatorický nebo vícesměrný je vždy centrální.

Stoj podle Romberga[edit | edit source]

 • stoj spatný, zavřené oči,
 • hlavu nejdříve přímo, pak s otočením na obě strany,
 • postižený se uchyluje či padá ve směru pomalé složky nystagmu (za nemocným uchem),
 • můžeme opticky snímat a vyhodnocovat posturografií.

Úchylky paží dle Hautanta[edit | edit source]

 • předpažit, zavřít oči, půl minuty sledovat,
 • při periferní poruše se obě ruce vychylují ve směru pomalé složky nystagmu.

Experimentální vyšetření vestibulárního ústrojí[edit | edit source]

 • v experimentech napodobujeme podráždění či utlumení aparátu,
 • při tom sledujeme hlavně nystagmus, ale můžeme sledovat i Romberga a Hautanta.

Kalorické vyšetření[edit | edit source]

 • pacient je vleže, předklon hlavy o 30° (vertikalizujeme boční polokruhovitý kanálek),
 • přes brýle sledujeme oči,
 • užíváme vodu o 30 °C a 44 °C (tedy o ± 7 °C od tělesné teploty),
 • nejdříve vyšetřujeme postupně (první jedno, pak druhé) obě uši studenou a pak obě teplou vodou,
 • na stopkách měříme dobu latence k nástupu nystagmu,
 • studenou vodou do zvukovodu utlumíme (teplou posílíme) odpověď bočního polokruhovitého kanálku,
 • vyvoláme 2 nystagmy – jeden kontralaterálního směru (zánikový) a druhý homolaterálního směru (iritační),
 • nystagmus takto vzniká i u zdravého.


Hodnocení výsledků
 • bilaterální hyporeflexie – doba trvání nystagmů je pod fyz. hodnotou,
 • bilaterální hyperreflexie – doba trvání nystagmů je nad fyz. hodnotou,
 • stranový rozdíl dráždivosti – rozdíl v časech, patologické snížení dráždivosti jedné strany,
 • směrová převaha – rozdíl ve velikosti odchylky, součet hodnot v jednom směru je znatelně vyšší než ve druhém,
 • vestibulární areflexie – nevyvolává nystagmus.

Vyšetření rotací[edit | edit source]

 • současně dráždíme oba labyrinty, na točícím křesle, hlava v předklonu 30°, zavřené oči,
 • otáčíme 1 otáčku za 6 s, rázem zastavíme a odečítáme nystagmus,
 • fyziologicky trvá nystagmus 25–60 s, proti směru otáčení.

Vyšetření píštělového příznaku[edit | edit source]

 • při přítomnosti labyrintové píštěle (je nejčastěji u polokruhovitého kanálku),
 • balónkem foukneme do ucha, zvýšíme tlak a pokud je píštěl, vznikne nystagmus.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]