WikiSkripta:Pracovní skupiny/Genetika

Z WikiSkript

Ambox warning blue construction.svg
Vítejte na stránce pracovní skupiny Genetika
Symbol DNA 001.png

Něco o nás[editovat zdroj]

Pracovní skupina Genetika je zaměřená na materiály z oborů lékařská biologie a lékařská genetika. Zaměřujeme se na zkvalitňování stávajících a doplňování nových studijních materiálů. Pomáháme při převodu textů a obrázků do WikiSkript a poskytujeme podporu všem, kteří s tím potřebují pomoci.

Vedoucí skupiny[editovat zdroj]

Antonín Šípek.jpg MUDr. Antonín Šípek (diskuse | e-mail)

Členové skupiny[editovat zdroj]

Učitelé z oboru[editovat zdroj]

Aktuální úkoly[editovat zdroj]

  • Chcete-li některý z úkolů začít zpracovávat - podepište se k němu. Zabráníte tak situaci, že na jednom úkolu naráz pracuje i několik redaktorů*.
  • Jakmile některý z úkolů dokončíte - odstraňte tento úkol ze seznamu a do souhrnu editace napište název článku a "hotovo" (například Alelické interakce - hotovo).

Články ke zpracování[editovat zdroj]

  • Tyto články ve WikiSkriptech již existují. Potřebují však různé úpravy a zásahy redakce.
Článek Co potřebuje Zpracovává
Imunodeficience copyvio - řešit prioritně
Tumor supresorové geny copyvio - řešit prioritně
Příčiny vzniku nádorů, kancerogeneze, kancerogeny copyvio - řešit prioritně
Mapa lidského genomu, HUGO, využití copyvio - řešit prioritně
Charakteristika nádorového bujení copyvio - řešit prioritně
Genetická kontrola imunitní odpovědi Wikifikace, eventuální propojení s podobnými články
Metody analýzy nukleových kyselin Wikifikace, eventuální propojení s podobnými články
RNA - typy, stavba, funkce Sloučit do stránky RNA
Nepřímá diagnostika dědičných chorob analýzou NK Je třeba upravit po faktické a obsahové stránce --Antonín Šípek.jpg MUDr. Antonín Šípek -- redakce WikiSkript 10. 12. 2010, 21:14 (CET)
Migrace, tok genů Kontrola zdrojů; rozdělení článku --BillyBones.jpg Honza Mudruňka -- redakce WikiSkript 5. 10. 2011, 19:27 (CEST), rozděleno.
Fyzikální metody genového mapování Kontrola zdrojů; dokončení wikifikace
Přenos signálů v buňkách Kontrola zdrojů; nutná wikifikace
Kooperace imunokompetentních buněk v B imunitní odpovědi Kontrola zdrojů; dokončení wikifikace
Kooperace imunokompetentních buněk v imunitní odpovědi Kontrola zdrojů; dokončení wikifikace
Eukaryotní buňka Sjednotit s článkem Buňka --Cat.katka.JPG Kateřina Kůlová -- redakce WikiSkript 31. 1. 2011, 11:38 (CET)
Autoimunitní onemocnění Kontrola zdrojů
Genová kontrola tvorby protilátek Kontrola zdrojů; nutná wikifikace

Požadované články[editovat zdroj]

  • V tomto seznamu jsou články oboru biologie a genetiky, které by bylo vhodné do WikiSkript přidat.
Článek Kdo ho vytvoří?

Materiály k převodu[editovat zdroj]

  • momentálně žádné