WikiSkripta:Pracovní skupiny/Portály

Z WikiSkript

Pracovná skupina zameraná na údržbu prehľadnosti a účelnosti portálov. Na fotke ste mohli vidieť barokový portál Karolína... V prípade, že sa prevádzajú značné zmeny v grafike/štruktúre, dávajte prosím svoje návrhy na diskusné stránky daných portálov.

Členovia[☲ editovat zdroj]

Kto na čom pracuje[☲ editovat zdroj]

Spoločné prvky portálov[☲ editovat zdroj]

Myslím, že by bolo dobré dohodnúť sa na tom, čo by mal každý portál nevyhnutne obsahovať. Dopisujte prosím do zoznamu...

  • Odkazy na fakultné ústavy/kliniky – pre všetky LF (?)
  • Skúškové otázky
  • Odkazy na fakultné zdroje, fotky, schémy (ak sú)
  • Místo pro zatím nezařazené články (někdo třeba neví, kam co zařadit, ale je vhodné umístit to na portál)

Riadky alebo stĺpce?[☲ editovat zdroj]

Čo je podľa vás lepšie – mať odkazy v usporiadaní za sebou v riadkoch (portály Pediatrie, Kardiol.) a či v stĺpcoch (napr. Anatomie, Biofyzika)? Alebo radšej nezjednocovať štruktúru, pretože to príliš závisí na obsahu?

Dle mého skromného názoru záleží na každém oboru. Myslím, že ve sloupcích je obsah přehlednější (a měl by se přednostně v nich vytvářet), ale nelze to aplikovat za každou cenu. Například u anatomie, kdyby byla striktně ve sloupcové podobě a měli bychom zde výčet všech pojmů, čtenář by se umlátil, než by projel metry scrollování dolů, aby si našel svůj jediný pojem. Zde by bylo na místě ponechat strukturu zastřešující dané téma jako větší odkaz (sloupcovou formu) a menší odkazy jako výčty subpojmů pod tím v řádcích (tím myslím např. Centrální nervový systém na portálu anatomie, trochu upravené).
Naopak portály s méně tématy (sexuologie, histologie atd.) bych ponechal ve sloupcích, je to více přehledné.----Vrejlek fotka.png Václav Rejlek -- redakce WikiSkript 17. 10. 2011, 10:50 (CEST)

Odkazy na pracoviště[☲ editovat zdroj]

V Portál:Patologie a Portál:Histologie jsou odkazy na jednotlivá pracoviště nahoře vedle materiálu a sekce zkouška. Ale například v Portál:Anatomie jsou pracoviště úplně dole v oddělené sekci. Myslím, že by se toto mělo unifikovat. Jsem pro verzi umístění ve vrchní části portálu ala Portál:Patologie. Co myslíte?--Zef avatar 3.jpg Zef d|p 22. 6. 2014, 17:05 (CEST)

Sjednocení portálů - příprava na zavedení skinu pro mobilní telefony[☲ editovat zdroj]

Za účelem přípravy mobilního skinu bude potřeba provést rozsáhlé úpravy portálů. Bude potřeba sjednotit jejich kód, zejména CSS styly pro jednotlivé bloky. Prozatím hlavně doplňme předchozí část (společné prvky portálů). Zde bude potřeba rozsáhlé spolupráce. Bude založeno speciální téma v GoogleWave (odkaz přidáme).