Eponyma symptomů

Z WikiSkript

Pro seřazení podle abecedy, nemoci či oboru kliknout na příslušný nadpis sloupce.
Eponymum Vysvětlení Nemoc obor
vyšetření femoropatelární bolestivosti Vyšetřovaný leží na zádech a koleno má v extenzi. Palpujeme kloubní plochy pately. Poté vychýlíme patelu laterálně a pak mediálně, přičemž palpujeme laterální a mediální fasetu. Vychýlení pod 5mm značí zkrácení závěsného aparátu pately, vychýlení nad 2/3 plochy pately znamená hypermobilitu pately. Patelofemorální syndrom ortopedie
Zohlenovo znamení Pacient leží na zádech s kolenem v plné extenzi. Vyšetřující zatlačí na šlachu m. quadriceps femoris, která se nachází nad bazí pately, a pacient provede izometrickou kontrakci tohoto svalu. Pokud bude vyvolána bolest, test je pozitivní. Patelofemorální syndrom ortopedie
Příznak hoblíku Ve stejné poloze jako u Zohlenova testu; tlačíme patelu směrem do kloubu a pohybujeme s ní proximálně a distálně. Toto opět může vyvolat bolest. Patelofemorální syndrom ortopedie
Fründův test Vyšetřující provádí poklepy na patelu při flexi 90°. Patelofemorální syndrom ortopedie
Insalův test Test je podobný příznaku hoblíku. Tlačíme na patelu, ale pohybujeme s ní mediálním a laterálním směrem. Patelofemorální syndrom ortopedie
Fairbankův Apprehension test Testujeme dislokaci pately. Pacient leží s extendovaným kolenem a má relaxované okolní svaly. Vyšetřující se pokouší znovu vytvořit dislokaci tím, že sune patelu laterálně a pacient je poté instruován k flexi kolena. Pokud je test pozitivní, dislokace se objeví ve fázi extenze kolena nebo počáteční flexe. Patelofemorální syndrom ortopedie
test vidlicové ladičky Vidlicovou ladičku přiložíme na patelu. Test je pozitivní, pokud pacient vnímá vibrace kratší dobu než pacient se zdravým kolenem. Patelofemorální syndrom ortopedie
Hyperpression test Pokud je poškozena femoropatelární chrupavka, pacient při kompresi pately proti femuru pociťuje bolest. Patelofemorální syndrom ortopedie
vyšetření dle Wilsona Pacient leží na zádech a vyšetřující flektuje jeho koleno do 90° a silně navnitř rotuje bérec. Stále udržuje tibii ve vnitřní rotaci a pomalu extenduje koleno. Test je pozitivní, pokud se ozve bolest ve flexi kolem 30° a zmizí-li s násilnou vnitřní rotací bérce. Bolest je vysvětlována tak, že vnitřní rotací bérce dojde ve flexi kolem 30° ke kontaktu tuberculum mediale eminentiae intercondylaris s mediálním kondylem femuru v oblasti léze chrupavky. Patelofemorální syndrom ortopedie
Holzelovo znamení drobné petechie na patře Infekční mononukleóza Infekční lékařství
Bassův příznak otok víček Infekční mononukleóza Infekční lékařství
Paulův-Bunnelův test průkaz specifických heterofilních protilátek proti viru Epsteina a Barrové Infekční mononukleóza Infekční lékařství
facies hippocratica bledá tvář, vpadlé tváře, oči bez lesku, oschlý jazyk, dnes tento stav už vzácně NPB (peritonitida) chirurgie
facies adenoidea Typický výraz obličeje u dětí s recidivujícími respiračními chorobami, jejichž zdrojem je nadměrně zbytnělá adenoidní vegetace. Ta je pro svou velikost překážkou v dýchání nosem, proto dítě dýchá ústy, má nosový huhňavý hlas, v noci chrápe a nedoslýchá. respirační infekce pediatrie
Lenanderův příznak rozdíl mezi teplotou v axile a konečníku větší než 1,1 °C NPB chirurgie
Pléniesovo znamení Jedná se o bolestivý poklep v pravém podbřišku – apendikální oblast. Je způsoben peritoneálním drážděním. NPB (akutní apendicitida) chirurgie
Blumbergovo znamení Pozvolna tlačíme na břišní stěnu. Při prudkém uvolnění se projeví bolest v místě tlaku. Jev je způsoben peritoneálním drážděním, bolest se objevuje v místě zánětlivého procesu. NPB (akutní apendicitida) chirurgie
Rowsingovo znamení Pozvolna tlačíme na břišní stěnu v levém podbřišku. Při prudkém uvolnění tlaku se objeví bolest v pravém podbřišku. Jev je způsoben peritoneálním drážděním, bolest se objevuje v místě zánětlivého procesu. NPB (akutní apendicitida) chirurgie
défense musculaire Při dráždění peritonea nebo některých zánětlivých procesech břišních orgánů, dochází k reflexnímu stahu abdominálních svalů. To se projeví prknovitě tvrdým, neprohmatným břichem. NPB chirurgie
Grey Turnerovo znamení cyanóza společně se skvrnami kolem pupku NPB (pankreatitida) chirurgie
Israeliho hmat Jedná se o bimanuální palpaci ledviny. Pacient leží na zádech s mírně pokrčenými dolními končetinami. Palpujeme v bederní krajině. Jednou rukou tlačíme zespodu ledvinu ventrálně směrem k druhé ruce zanořené do hloubky pár centimetrů pod žeberním obloukem. Normální ledvina není hmatná. hydronefróza, polycystóza, solitární cysta, nádor ledviny nefrologie
Tapotement Poklep na ledviny malíkovou hranou dlaně. Normálně je nebolestivý. akutní pyelonefritida, perinefritida, glomerulonefritida, oboustranná pyelonefritida nefrologie
Murphyho znamení Murphyho znamení je bolest při nádechu během hluboké palpace pod pravým žeberním obloukem. NPB (akutní cholecystitis) chirurgie
McBurneyův bod McBurneyovým bodem nazýváme spojnici pupku a spina iliaca anterior superior, ve vzdálenosti 2/3 od pupku. Do tohoto bodu se propaguje maximum bolestivosti při akutní appendicitě. NPB (akutní apendicitida) chirurgie
Lanzův bod Lanzův bod leží na linea bispinalis ve vzdálenosti jedné třetiny od spina iliaca anterior superior dextra. Bolest v tomto bodě je typická pro akutní appendicitidu. NPB (akutní apendicitida) chirurgie
Zelenkovo znamení Při zatlačení na P podbřišek se zhorší bolest ve středním epigastriu. NPB (akutní apendicitida) chirurgie
Waldenströmův příznak rozšíření kloubní štěrbiny na rtg Morbus Perthes ortopedie
Salterovo znamení subchondrální zlomenina u nekrotického stadia m. Perthes Morbus Perthes ortopedie
Gageho znamení linie ve tvaru písmene „V“ na laterální straně metafýzy a epifýzy Morbus Perthes ortopedie
Cullenovo znamení tmavé modřiny kolem pupku NPB (akutní pankreatitida) chirurgie
Caput medusae rozšířené podkožní žíly jaterní cirhóza gastroenterologie
Bettmanovo znamení při 90° flexi v kolenou a kyčlích je koleno na luxované straně níže Vývojová dysplázie kyčelní ortopedie
Ortolaniho příznak při převádění končetiny do abdukce a flexe dojde k přeskočení a lupnutí (repozice hlavice do jamky kyčelního kloubu), nikdy nedělat násilím (aby nedocházelo k traumatizaci luxované hlavice) Vývojová dysplázie kyčelní ortopedie
Trendelenburgův příznak u větších dětí, pokles pánve při stoji na 1 noze Vývojová dysplázie kyčelní ortopedie