Farmakoterapie komplikací diabetu

Z WikiSkript

Diabetická ketoacidóza a hyperosmolární koma[upravit | editovat zdroj]

 • inzulin i. v. infuzí
 • úhrada deficitu tekutin a minerálů
  • nejdříve fyziologický roztok
  • po poklesu glykémie pod 15 mmol/l 5% roztok glukózy
  • náhrada draslíku roztokem KCl

Hypoglykémie[upravit | editovat zdroj]

 • lehčí forma: glukóza p. o.
 • těžší forma: glukóza p. o. nebo glukagon s. c. nebo i. m.

Chronické komplikace diabetu[upravit | editovat zdroj]

Základem je předcházet komplikacím udržováním normoglykémie.

Diabetická nefropatie[1][upravit | editovat zdroj]

Podrobněji v článku Komplikace diabetu mellitu

V období, kdy je přítomna pouze mikroalbuminurie či proteinurie bez známek snížené funkce ledvin, je třeba účinně léčit hypertenzi (především inhibitory ACE), snažit se o dobrou kompenzaci diabetu a léčit i asymptomatické infekce močových cest.

Ve stadiu chronické nedostatečnosti ledvin je nutno snižovat příjem bílkovin ve stravě, podle potřeby upravovat příjem sodíku, draslíku a tekutin. Podávat je třeba soli vápníku a aktivní metabolity vitaminu D. V případě potřeby je nutno korigovat poruchy krvetvorby a metabolickou acidózu. Při vysokých hladinách kyseliny močové je vhodné podávat allopurinol a podle potřeby hypolipidemika. Nemocní v terminálních stadiích nedostatečnosti ledvin jsou zařazováni do hemodialyzačně transplantačního programu.

Diabetická retinopatie[2][upravit | editovat zdroj]

Podrobněji v článku Komplikace diabetu mellitu

Anti-VEGF terapie intravitreálně (ranibizumab, aflibercept) brání proliferaci cév.

Diabetická polyneuropatie[1][upravit | editovat zdroj]

Podrobněji v článku Komplikace diabetu mellitu

Terapie je převážně symptomatická.

Na parestézie a bolesti senzomotorické neuropatie se používají analgetika (aspirin, paracetamol), tricyklická antidepresiva, karbamazepin nebo kyselina thioktová. Kyselina thioktová je substance podobná vitamínům s funkcí koenzymu. Zlepšuje endoneurální perfuzi, zvyšuje hladinu fyziologického antioxidantu glutathionu a sama jako antioxidant snižuje množství volných kyslíkových radikálů v nervu postiženém diabetickou polyneuropatií. Klinické zkušenosti prokázaly příznivé účinky na příznaky jako je pálení, parestézie, necitlivost a bolest.[3]

U autonomní neuropatie postihující trávicí ústrojí bývá největším problémem průjem, u něhož je vhodné podání antidiaroik. Zvracení a další projevy diabetické gastroparézy mohou příznivě ovlivnit prokinetika. U neuropatické ortostatické hypotenze je nutno revidovat dosavadní antihypertenzní terapii a vyloučit léčiva, která se mohou na potížích podílet svými nežádoucími účinky. Nemocní s neurogenním močovým měchýřem si při mikci mohou pomáhat opakovaným tlakem na sponu stydkou, v úporných případech se sami cévkují. Farmakologicky lze zkusit podávat cholinergika či α-1-sympatolytika.

Diabetická noha[upravit | editovat zdroj]

Antibakteriální terapie vedená na základě výsledků kultivačních vyšetření a lokální terapie, zaměřená na systematické čištění rány, podporu granulací a epitelizace (viz Terapie vředů a ran).

V terapii angiopatických diabetických nohou je principem zlepšení cévního zásobení (PTA), které je indikováno na základě angiografického vyšetření. U nemocných s periferním difuzním postižením, u kterých nelze provést revaskularizaci, je možné podávat léčiva k profylaxi vzniku trombotických uzávěrů a ke zlepšení tokových vlastností krve - hemoreologika (pentoxifyllin), vazoaktivní látky, prostanoidy (alprostadil, iloprost), dále antiagregancia či perorální antikoagulancia, ačkoli efekt farmakoterapie je sporný.[1]

 1. a b c SUCHOPÁR, Josef, VALENTOVÁ, Štěpánka, ed. Remedia compendium. 4. vyd. Praha: Panax, 2009. ISBN 978-80-902806-4-9.
 2. KALVODOVÁ, Bohdana a Pavlína SKALICKÁ. Diabetická retinopatie – možnosti farmakoterapie a pokroky v léčbě. Remedia [online]. 2014, (1) [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Diabetologie/Diabeticka-retinopatie-moznosti-farmakoterapie-a-pokroky-v-lecbe/8-V-1C8.magarticle.aspx
 3. THIOGAMMA 600 ORAL Potahovaná tableta SPC. Mediately databáze léčiv [online]. [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: https://mediately.co/cz/drugs/NRbOhVL5i0b4S3POU6kmXDcFm8o/thiogamma-600-oral-potahovana-tableta