Lipidy jako zdroj energie

From WikiSkripta

Využití lipidů k produkci energie probíhá ve třech základních fázích:

  1. Mobilizace lipidů – hydrolýza TAG na MK a glycerol a jejich transport krví.
  2. Aktivace MK v cytosolu a jejich transport do matrix mitochondrií.
  3. β-oxidace – odbourávání MK na acetyl~CoA, jenž vstupuje do Krebsova cyklu, či se z něj tvoří ketolátky.

Mobilizace lipidů – lipolýza[edit | edit source]

Mobilizaci zásobních lipidů enzymaticky zajišťuje hormon-senzitivní lipáza (HSL). Ta katalyzuje reakci:

TAG → 3 MK + glycerol

Uvolněné mastné kyseliny se vážou na sérový albumin, který je dopraví na místo určení (např. do jater). Glycerol se přenáší volně rozpuštěný v plazmě.

Regulace lipolýzy[edit | edit source]

Jak již název napovídá, enzym se nachází pod důslednou hormonální kontrolou. Jeho aktivitu podněcuje fosforylace jeho molekuly. Inzulin jako anabolický hormon vyvolává jeho inhibici, kontraregulační hormony (glukagon, katecholaminy) či hormony štítné žlázy ho naopak aktivují.