Mechanismus účinku enzymů

Z WikiSkript

Aktivační energie

Enzymy, podobně jako i ostatní katalyzátory, pracují na principu snížení aktivační energie.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Co pohání naše buňky .

Během prvního kroku dojde k tvorbě komplexu enzym-substrát (E-S). Tato reakce probíhá typicky velmi rychle a je reverzibilní. Následně se substrát za katalýzy enzymem přemění v produkt. Z komplexu E-S tak vzniká komplex enzym-produkt (E-P), který se rozpadá za uvolnění produktu. Tato reakce je pomalá a ireverzibilní.

Enzym-substrát.jpg

Reakce se tak rozdělí na několik postupných kroků, v nichž vzniká jeden nebo několik přechodných stavů E-S (transition states). Aktivační energie potřebná k vytvoření každého meziproduktu a k následné přeměně E-S na E-P je nižší než při přímé přeměně substrátu na produkt, přestože celkové ΔG obou reakcí je stejné.