Novorozenec diabetické matky

From WikiSkripta

Patogeneze[edit | edit source]

Intermitentní hyperglykemie u matky-diabetičky vede k opakovaným hyperglykemiím plodu, což způsobuje hypertrofii fetálních ostrůvků β-buněk pankreatu a zvýšenou sekreci inzulinu. Hyperinzulinémie vyvolává makrosomii a kardiomegalii, aktivuje se metabolismus, stoupá konsumpce O2 a dochází k relativní hypoxemii → kompenzační vzestup syntézy erytropoetinu → polyglobulie. Současně potlačuje tvorbu surfaktantu v plicích a participuje tak na vzniku IRDS.

Klinický obraz[edit | edit source]

Prevence[edit | edit source]

  • Kompenzace diabetu těhotné.
  • Vyšetření oGTT u všech těhotných.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • HAVRÁNEK, J.: Poruchy vnitřního prostředí.

Reference[edit | edit source]

  1. GOMELLA, T. L, M. D CUNNINGHAM a F. G EYAL, et al. Neonatology. - vydání. USA : McGraw-Hill Companies, 2004. 5; s. 418-423. ISBN 0-07-121906-4.