Novorozenec diabetické matky

From WikiSkripta

Diabetes mellitus (DM) komplikuje asi 2 – 3 % všech těhotenství. Novorozence matek s diabetem zásadně ovlivňuje úroveň kompenzace diabetu matky v těhotenství. Mezi neonatální důsledky nedostatečně kompenzovaného DM patří:

  • makrosomie (maternální hyperglykemie → fetální hyperinzulinemie);
  • hypotrofie (small for gestational age, SGA, při renálních, retinálních a kardiálních komplikacích matky);
  • metabolické poruchy: hypoglykemie v prvních hodinách života díky vysoké plazmatické hladině inzulinu, hypokalcemie v prvních dnech života, hypomagnezemie při hypomagnezemii matky);
  • kardiorespirační poruchy: perinatální asfyxie, syndrom dechové tísně v důsledku opožděné maturaci plic a plicního surfaktantu, tranzitorní tachypnoe novorozence, hypertrofická kardiomyopatie a hypertrofie septa;
  • hematologické poruchy: hyperbilirubinemie, polycytemie a hyperviskozita;
  • vrozené vady (při špatné kompenzaci DM v prvním trimestru): vrozené vady srdce, ledvin, trávicího traktu, CNS a skeletu, abnormální vzhled obličeje a mikroftalmos.[1]

Patogeneze[edit | edit source]

Intermitentní hyperglykemie u matky-diabetičky vede k opakovaným hyperglykemiím plodu, což způsobuje hypertrofii fetálních ostrůvků β-buněk pankreatu a zvýšenou sekreci inzulinu. Hyperinzulinémie vyvolává makrosomii a kardiomegalii, aktivuje se metabolismus, stoupá konsumpce O2 a dochází k relativní hypoxemii → kompenzační vzestup syntézy erytropoetinu → polyglobulie. Současně potlačuje tvorbu surfaktantu v plicích a participuje tak na vzniku RDS.[2]

Prevence[edit | edit source]

  • Kompenzace prekoncepčního diabetu před plánovaným početím a během těhotenství.
  • U těhotných bez DM dvoufázový screening gestačního DM: vyšetření glykemie nalačno a oGTT u všech těhotných (viz Gestační diabetes mellitus).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. GOMELLA, TL, et al. Neonatology : Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs. 7. vydání. Lange, 2013. s. 709-714. ISBN 978-0-07-176801-6.
  2. HAVRÁNEK, J.: Poruchy vnitřního prostředí.