Portál:Lékařská psychologie a psychoterapie

Z WikiSkript

P psychology.png     Lékařská psychologie a psychoterapie

Doporučená literatura
  • VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3. vydání. Praha : Portál, 2003. 400 s. ISBN 80-7178-740-X.

  • VYMĚTAL, Jan, et al. Obecná psychoterapie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0723-3.

  • BAŠTECKÝ, Jaroslav, Jiří ŠAVLÍK a Jiří ŠIMEK. Psychosomatická medicína. 1. vydání. Praha : Grada, 1993. 363 s. ISBN 80-7169-031-7.
  • FELDMANN, Harald. Kompendium lékařské psychologie : pro studující a lékaře. 1. vydání. Praha : Victoria Publishing, 1995. 205 s. ISBN 80-85605-67-8.
  • HONZÁK, Radkin. Komunikační pasti v medicíně. 1. vydání. Praha : Galén, 1997. 159 s. ISBN 80-85824-60-4.
  • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. vydání. Praha : Portál, 2006. 384 s. ISBN 80-7367-122-0.
  • LANGMEIER, Josef. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. 2. vydání. Praha : Avicenum, 1983. 284 s. ISBN 80-201-0098-7.
  • VYMĚTAL, Jan. Úvod do psychoterapie. 2. vydání. Praha : Grada, 2003. 262 s. ISBN 80-247-0253-3.
  • VYMĚTAL, Jan, et al. Speciální psychoterapie : (úzkost a strach). 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 2000. 481 s. ISBN 80-86123-15-4.
  • VYMĚTAL, Jan a Vlasta REZKOVÁ. Rogersovský přístup k dospělým a dětem. 2. vydání. Praha : Portál, 2001. 236 s. ISBN 80-7178-561-X.