Zlomeniny acetabula

From WikiSkripta

Kombinovaná fraktura pánve s centrálně luxovanou frakturou acetabula
Zlomenina zadního oblouku řešená osteosyntézou (dlaha a šrouby)
CT zlomeniny acetabula

Zlomeniny acetabula patří mezi nitrokloubní zlomeniny. Nejčastěji vznikají nepřímým mechanismem, kdy hlavice femuru narazí do jamky kyčelního kloubu; typicky při autonehodách nebo při pádu na bok. Zlomenina v 50 % doprovází luxaci kyčelního kloubu.[1] Stehenní kost se také může prolomit skrz dno acetabula, tento stav se označuje jako centrální luxace.

AO klasifikace[edit | edit source]

Označení Vztah Morfologie
Typ A částečně intraartikulární zlomenina jednoho pilíře
Typ B částečně intraartikulární příčná zlomenina
Typ C kompletně intraartikulární zlomenina obou pilířů (plovoucí acetabulum)

Komplikace[edit | edit source]

Komplikací zlomenin acetabula je přidružená zlomenina hlavice kosti stehenní. Při té je často poškozeno cévní zásobení a může dojít ke vzniku aseptické nekrózy, která nejčastěji vede k deformaci hlavice a artróze kloubu. Hrozí také poranění přilehlých nervů; n. ischiadicus při zlomeninách zadní hrany a n. obturatorius při centrální luxaci. Poškození n. ischiadicus se následně může projevit kohoutí chůzí. Pacient má peroneální parézu a přepadává na špičku nohy.

Klinický obraz[edit | edit source]

Pacient je přivezen s ostrou bolestí v kyčli, není zpravidla schopen se na nohu postavit. Dolní končetina je v úlevové poloze — abdukce + zevní rotace. Při prolomení dna acetabula je patrný zkrat končetiny.

Diagnostika[edit | edit source]

Nejvhodnější jsou cílené snímky na přední (šikmá ilická) nebo zadní (šikmá obturátorová) hranu acetabula. Předozadní projekce nemusí být dostatečně čitelná. Ideálního přehledu docílíme pomocí klasického CT či 3D rekonstrukce.

Léčba[edit | edit source]

U nedislokovaných zlomenin můžeme postupovat konzervativně formou skeletální trakce. Dislokované zlomeniny jsou indikovány k operaci a osteosyntéze dlahou nebo šrouby. Vzhledem k lokalizaci zlomeniny dochází k předčasné (poúrazové) artróze, která je obvykle řešena totální endoprotézou.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • VIŠŇA, Petr a Jiří HOCH, et al. Traumatologie dospělých :  učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Praha : Maxdorf, 2004. 157 s. ISBN 80-7345-034-8.
  • CHMELOVÁ, Jana a Valér DŽUPA. Diagnostika zlomenin pánve a acetabula. 1. vydání. Praha : Galén, 2013. 113 s. ISBN 978-80-7492-005-9.

Reference[edit | edit source]

  1. VIŠŇA, Petr a Jiří HOCH, et al. Traumatologie dospělých :  učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Praha : Maxdorf, 2004. 157 s. s. 80–81. ISBN 80-7345-034-8.