Cysta choledochu

Z WikiSkript

Cysta choledochu je vzácná vrozená anomálie žlučových cest. Často je sdružena s anatomickou poruchou ve spojení žlučového a pankreatického vývodu. Stěna cysty je zluštělá do šíře 2–7 mm, skládá se z fibrózní tkáně s elastickými a svalovými vlákny. Ve většině případů začíná dilatace těsně nad duodenem a končí v místě, kde se spojuje levý a pravý ductus hepaticus (tzv. typ I, viz níže). Žlučník nevykazuje patologické změny, může být pouze rozšířený. Změny jater jsou pouze u starších dětí při chronickém onemocnění (periportální fibróza, vzácně až cirhóza). Hlavní problém představuje riziko malignizace cysty (vznik cholangiokarcinomu), které je u neléčených pacientů 10–15%.

Klasifikace[upravit | editovat zdroj]

Klasifikace cyst

Rozlišuje se 5 základních typů (klasifikace dle Todaniho):

 • typ I – cystická dilatace zevních žlučových cest (90-95 % všech pacientů);
 • typ II – divertikl žlučovodu;
 • typ III – cystická dilatace intraduodenální části choledochu (tzv. choledochokéla);
 • typ IV – mnohočetné cysty extra- a intrahepatálních žlučových cest;
 • typ V – cystická dilatace intrahepatálních žlučových cest (tzv. Caroliho nemoc).

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Děti mladší do 1 roku života
 • prvním projevem je obstrukční ikterus;
 • poměrně rychle se rozvíjí ascendentní cholangitida, jaterní fibróza nebo perforace cysty.
Děti starší 1 roku života
 • nejčastější projev je bolest břicha;
 • může být hmatná rezistence v pravém hypochondriu;
 • obstrukční ikterus bývá intermitentní.

V literatuře se často uvádí tzv. typická trias (bolesti břicha, ikterus a hmatná rezistence). Ta se však vyskytuje pouze u 10 % pacientů.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • UZ břicha
  ERCP prokazující cystu choledochu
  • velikost cysty;
  • anatomické poměry proximálních žlučovodů;
  • cévní anatomie;
  • echogenita jater;
 • ERCP
  • velikost cysty;
  • přesně určí anatomické odchylky pankreatobiliární junkce;
  • prokáže event. dilataci intrahepatických žlučových cest;
 • MRCP
  • velice přesně lze určit typ cysty;
  • v případě dostupnosti metoda volby;
 • peroperační cholangiografie se v současné době používá pouze při nejasném peroperačním nálezu;
 • může se doplnit MRI či CT vyšetření s použitím kontrastní látky – tyto metody jsou vhodné u pacientů se současně přítomnou pankreatitidou nebo při podezření na malignizaci cysty;
 • biochemie – jaterní funkční testy mohou být normální nebo jsou patologické ve smyslu obstrukčního ikteru a cholangitidy, dále může být zvýšená amyláza při současně probíhající pankreatitidě.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

U typu I a IV se provádí radikální excize cysty s cholecystektomií a náhrada žlučovýc cest (hepatikojejunoanastomóza). Cystu choledochu lze operovat laparoskopicky. Při klasické operaci je postup následující:

 • Začíná se šikmou pravostrannou incizí v pravém podžebří (možné rozšíření doleva);
 • játra se uvolní z jejich závěsného aparátu a luxují se skrze operační ránu;
 • uvolní se žlučník a cysticky dilatovaný choledochus;
 • resekuje se společný žlučovod v úrovni bifurkace;
 • distální část žlučovodu se přeruší v oblasti hlavy pankreatu a přešije se vstřebatelným stehem;
 • v případě, že není radikální excize cysty možná, se provádí mukózektomie (prevence maligního zvratu);
 • retrokolicky se exkluduje 40 cm jejuna a zhotoví se široká anastomóza jejuna na bifurkaci žlučovodů v jaterním hilu.

U typu II se provádí excize divertiklu.

U typu III se resekuje choledochokéla z transduodenálního přístupu.

U typu V se provádí jaterní lobektomie u jednostranného postižení, v případě oboustranného postižení je jedinou léčbou transplantace jater.

Časné komplikace:

 • dehiscence anastomózy,
 • pankreatitida,
 • krvácení,
 • ileus.

Pozdní komplikace:

 • striktura v anastomóze,
 • recidivující cholangitidy,
 • žlučové kameny,
 • pankreatitida,
 • maligní zvrat.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. ISBN 807262329X.