Diskuse:Parametry acidobazické rovnováhy

Z WikiSkriptZdravím všechny autory článků o ABR! Všimla jsem si, že na toto téma máme několik článků, které se svým obsahem překrývají.

Navrhuji proto článek Acidobazická rovnováha upravit a přepsat ho na tzv. zastřešující článek, kde bude stručně vysvětlen pojem ABR a budou vytvořeny odkazy na jednotlivé podrobnější články, ve kterých se však již nebude tentýž úvod opakovat - souhlasíte? Máte jiné návrhy?

Hezký den, --Valtameri 09:16, 7. 7. 2009 (CEST)

Zdravím,
děkuji za podnět, který se týká i mých článků. Skutečně je potřeba změnit členění. Myslím si, že by v dílčích článcích měl být zachován pohled, jak to funguje normálně, jak se to může pošpatnit a co se pak stane, a jak se ABR vyšetřuje. Myslím, že i jednotlivé - jak píšete "vysvětlující" - články bude třeba dále rozdělit, protože stávající články jsou dost dlouhé. Takže např. poruchy ABR by se měly rozpadnout na jednotlivé typy, přístupy k léčbě atd. Zrovna v tomto článku na sebe některé sekce navazují, takže je bude vhodné do souhrnného článku "přetáhnout" šablonou. Myslíte, že by to tak šlo? Zdravím--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 17:25, 9. 7. 2009 (CEST)
Pracuji na úpravě - prozatím jsem cvičně vytvořila článek ABR (který plánuji později přesunou na název Acidobazická rovnováha a tento změnit na podčlánek Parametry ABR), do kterého jsou šablonami vloženy jednotlivé kapitoly, přičemž některé stávající ještě plánuji upravit, jiné bude potřeba vytvořit. Podoba jednotlivých podčlánků (kapitol) se pak bude moci upravit a doplnit o potřebný úvod pomocí "noinclude". --Valtameri 08:58, 10. 7. 2009 (CEST)