Fyzikální a chemické teratogeny

Z WikiSkript

Fyzikální teratogeny[upravit | editovat zdroj]

 1. Radiaceionizující záření vyvolává klasické embryotoxické účinky v závislosti na dávce a délce expozice.
 2. Hypertermie (více než 42 °C) – má za následek snížení až zastavení syntézy DNA, RNA a proteinů a prodloužení buněčného cyklu. V preimplantačním stádiu způsobuje zvýšení resorpce. V průběhu organogeneze je poté příčinou deformit CNS a skeletálních malformací končetin a kloubů.

Chemické teratogeny[upravit | editovat zdroj]

Léky[upravit | editovat zdroj]

 • Thalidomid
Způsobuje těžké redukční deformity končetin (amélie a meromélie) a defekty celé řady dalších orgánů.
 • Aminopterin
Zapříčiňuje anencefalii, hydrocefalus, meningokélu, rozštěpy rtu a patra. Byl užívaný k indukci terapeutických potratů.
Dvakrát vyšší výskyt malformovaných dětí oproti předpokladům:
 • Dyfenylhydantoin
Způsobuje fetální hydantoinový syndrom projevující se kraniofaciálními defekty, hypoplazií nehtů a prstů, mentální a růstovou retardací.
 • Trimethadion
Má za následek malformace uší, rozštěpy patra, defekty srdce, urogenitální defekty, anomálie skeletu, mentální a růstová retardace.
 • Hormony
Byly využívány jako prevence spontánního potratu.
Expozice před 12. týdnem gravidity způsobí maskulinizaci zevního genitálu u ženských plodů.
 • Diethylstilbestrol
Syntetický estrogen – ženské plody vystavené in utero mají v dospívání zvýšený výskyt karcinomů pochvy a děložního hrdla a další benigní abnormality ženských reprod. org.; u mužských plodů má za následek malformace testes a abnormální spermiogram.
Mají antiproliferační účinky, proto se nepodávají při graviditě (pouze ve výjimečných případech léčení malignit ohrožujících život matky).
 • Isoretinoin (Acutan)
Syntetický derivát vitamínu A užívaný k léčbě akné. Způsobuje orofaciální rozštěpy, postižení CNS, anomálie srdce a thymu, neuropsychické poruchy.
 • Mitomycin C
Má antiproliferační účinky, proto je užívaný při terapii maligních onemocnění.
Ovlivňuje mineralizaci kostí a zubů v jejich kritické periodě. Expozice tetracyklinu způsobí tzv. tetracyklinové zuby projevující se šedou až hnědou barvou zubů v důsledku poruchy dentinu.


Chemikálie v zevním prostředí[upravit | editovat zdroj]

Zahrnují průmyslové zplodiny (dioxiny, polychlorované bifenyly, těžké kovy), látky zvyšující zemědělskou produkci (umělá hnojiva, růstové stimulátory, herbicidy, pesticidy) apod.

 • Rtuť
Chronické účinky na zdraví jsou dobře známy z japonské zátoky Minamata, kde byla v 50. letech rtuť volně vypouštěna do moře a prostřednictvím potravního řetězce se dostala do ryb konzumovaných místními obyvateli; v Iráku se pak v 50.-70. letech opakovaně stalo, že obilí (určené pro setbu) ošetřené fungicidem s obsahem organické rtuti bylo použito do potravin.
Vyvolává poruchy až ochrnutí mozku či mentální retardaci u nově narozených dětí, poruchy reprodukce a obecně poškození nervové soustavy.
 • Potravinová aditiva (barviva a konzervanty)
 • Profesní exposice
 • Mykotoxiny

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • NOVOTNÁ, Božena a Jaroslav MAREŠ. Vývojová biologie pro mediky. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 99 s. ISBN 978-80-246-1023-8.