Intracelulární transport

Z WikiSkript

Transport uvnitř buňky se může uskutečnit prostřednictvím:

  1. Difuze – látky rozpuštěné ve vodném prostředí cytosolu.
  2. Transportu sekrečními vezikuly – typicky se proteiny tvořené drsným ER nejdříve přesunou do GA a z něj se pak oddělují sekreční vezikuly nebo lyzosomy. Na transportu sekrečních vezikul se podílejí transportní motorové proteiny (dynein a kinesin), které se pohybují za spotřeby ATP po povrchu mikrotubulů (dynein směrem k – a kinesin k + koncům).