Meziprodukty energetického metabolismu

Z WikiSkript


V buňkách existují metabolické dráhy – jakési křižovatky vzájemné přeměny živin. Patří sem pyruvátdehydrogenázová reakce (PDH), Krebsův cyklus (KC) a dýchací řetězec (DŘ). Tři meziprodukty, acetyl-CoA, pyruvát a NADH, mají významné postavení v energetickém metabolismu.

Acetyl-CoA[upravit | editovat zdroj]

Acetyl-CoA

Tvorba[upravit | editovat zdroj]

Pyruvátdehydrogenázová reakce (PDH)
Nevratnost této reakce je příčinou toho, že z naprosté většiny mastných kyselin se nedá vytvořit glukóza.
Degradace aminokyselin
Přímo na acetyl-CoA se degraduje lysin a leucin, ostatní aminokyseliny se přeměňují přes pyruvát.
β-oxidace mastných kyselin a degradace ketolátek.

Využití[upravit | editovat zdroj]

 • Krebsův cyklus, na který navazuje dýchací řetězec (a tvorba ATP).
 • Syntéza mastných kyselin a ketolátek (při nadbytku acetyl-CoA).
 • Syntéza cholesterolu.


Pyruvát[upravit | editovat zdroj]

Pyruvát

Tvorba[upravit | editovat zdroj]

 1. Aerobní glykolýza.
 2. Oxidace laktátu (za katalýzy laktátdehydrogenázou).
 3. Degradace některých AK.

Využití[upravit | editovat zdroj]

 • Syntéza acetyl-CoA (PDH).
 • Syntéza laktátu – probíhá při anaerobní glykolýze, jejímž účelem je regenerace redukovaných koenzymů NADH + H+ zpět na NAD+.
 • Syntéza alaninu (za katalýzy alaninaminotranferázou).
 • Syntéza oxalacetátu (za katalýzy pyruvátkarboxylázou).
 • Glukoneogeneze.


NADH[upravit | editovat zdroj]

NAD+ – NADH

Tvorba[upravit | editovat zdroj]

 1. Aerobní glykolýza
 2. Pyruvátdehydrogenázová reakce.
 3. Beta-oxidace mastných kyselin.
 4. Krebsův cyklus.
 5. Oxidace etanolu.

Využití[upravit | editovat zdroj]

 • Dýchací řetězec a tvorba ATP.
 • Přeměna pyruvátu na laktát.