Nádorům podobné afekce pohybového systému

Z WikiSkript

K afekcím, které se podobají kostním nádorům řadíme především juvenilní kostní cystu, neosifikující fibrom, aneuryzmatickou kostní cystu, eozinofilní granulom, fibrózní dysplazii, myositis ossificans, Pagetovu nemoc a také hnědý tumor při hyperparatyreoidismu, který se vyskytuje vzácně při adenomu příštitných tělísek.

Juvenilní kostní cysta[upravit | editovat zdroj]

Juvenilní kostní cysta se vyskytuje v 1. a 2. dekádě, většinou je zjištěna náhodně nebo v rámci diagnostiky patologické zlomeniny. Cysta je lokalizována převážně v metafýzách dlouhých kostí (50 % proximální humerus, 30 % proximální femur). Na RTG obrazu nacházíme dobře ohraničenou osteolytickou lézi s centrální lokalizací v metafýze. Po zhojení patologické zlomeniny často dochází ke spontánnímu odhojení cysty. U větších afekcí můžeme po odsátí tekutiny cysty aplikovat kortikoidy, v případě opakovaných patologických zlomenin provádíme intralezionální excizi a výplň autologními kostními štěpy.

Neosifikující fibrom[upravit | editovat zdroj]

Neosifikující fibrom neboli fibrózní kortikální defekt je nenádorová kostní léze s metafyzární lokalizací nejčastěji zjištěna v 1. a 2. dekádě jako náhodný RTG nález. Fibrom je vyplněn žlutavou tekutinou, na RTG obrazu vypadá jako projasnění, které často vyklenuje kortikalis. Pokud nehrozí patologická zlomenina, pouze se sleduje.

Aneuryzmatická kostní cysta[upravit | editovat zdroj]

Tato cysta se vyskytuje převážně v prvních třech dekádách života v metafyzární lokalizaci. Jako terapii provádíme intralezionální excizi obvykle s výplní spongiózními štěpy.

Eozinofilní granulom[upravit | editovat zdroj]

Eozinofilní granulom se vyskytuje převážně v 1. a 2. dekádě, obvykle se nachází v diafýze femuru, kostech lebky a v částech obsahujících kostní dřeň, lokálně destruuje kost. Může mít i viscerální lokalizaci (Letter-Siweova nemoc) nebo se vyskytovat současně s diabetes insipidus, otitis media a exoftalmem při Hans-Schüller-Christianově chorobě. Jako terapii volíme intralezionální excizi a výplň spongiózními štěpy – spongioplastika; u nepřístupných lézí (např. v páteři) používáme radioterapii.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • SOSNA, A., P. VAVŘÍK a M. KRBEC, et al. Základy ortopedie. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.