Nápověda:Redakční šablona/Členění a nadpisy

Z WikiSkript
Parametry šablony redakce

Každý parametr šablony označuje kritérium, které je třeba v článku zkontrolovat, popř. opravit a nakonec podepsat. Vizte jak vkládat a podepisovat šablonu redakce.

Členění a nadpisy

Parametr členění a nadpisy v redakční šabloně udává, není-li článek nepřiměřeně dlouhý a je-li vhodně strukturován odstavci, nadpisy, seznamy apod.

Článek by měl svou délkou přibližně odpovídat krátké kapitole nebo podkapitole ve skriptech či monografii. Jeho délka by se orientačně měla pohybovat mezi jedním odstavcem a 1,5 stranami běžného tisku. V zásadě je vhodné články dělit na co nejmenší úseky, které jsou ještě samy o sobě sdělné a snadno pojmenovatelné.

Nadpisy v článku by měly být vytvořeny podle doporučení v nápovědě. Úrovně nadpisů by měly být užity sestupně od 2. úrovně (==Text nadpisu==). Výjimkou jsou vložené články, u kterých mohou být velikosti nadpisů přizpůsobeny hlavnímu článku.

Jsou-li v článku základní informace o nějakém tématu a podrobnější popis je přenechán článku samostatnému, měla by být použita šablona {{Podrobnosti}}. Je-li článek příliš dlouhý, je možné jej rozdělit na několik menších (vizte sekci Rozdělení článku na stránce Úpravy článku.)

Neobsahuje-li článek žádné odstavce ani nadpisy (jedná se např. o heslo o jedné větě), podepište parametr na znamení, že jste toto kritérium posoudili.

Návrat na stránku Zpracování článku redakcí