Intoxikace pesticidy

From WikiSkripta

(Redirected from Otrava organofosfáty)

Toxický účinek pesticidů
Pesticide poisoning
Pozor na pesticidy
Pozor na pesticidy
Rizikové faktory zemědělství
Klasifikace a odkazy
MKN T60
MedlinePlus 002430
Medscape 815051, 167726
 • pesticidy jsou látky proti škodlivým organismům
 • hlavně proti hmyzu (insekticidy), hlodavcům (rodenticidy), měkkýšům (moluskocidy), plevelům (herbicidy), houbám (fungicidy)...
 • pesticidy systémové – vnikají do rostlin, chrání účinněji (organofosfáty)
 • pesticidy kontaktní – hubí organismy jen na zasažených místech
 • nejtoxičtější jsou některé insekticidy, moluskocidy a herbicidy
 • nejčastější intoxikace je rodenticidy – není natolik závažná

Organofosfátové insekticidy[edit | edit source]

Charakter noxy[edit | edit source]

Organofosfáty jsou estery kys. fosforečné, buď obsahují síru (přípona -thion) a cyp450 je metabolizuje na aktivní derivát obsahující kyslík (-oxon), nebo mají rovnou kyslík v molekule;

 • vysoká akutní toxicita,
 • spektrum přípravků neobsahuje vysoce jedovaté organofosfáty,
 • nehromadí se v životním prostředí, v tukové tkáni se ukládají málo, nejsou významně karcinogenní,
 • zástupci – fenitrothion (Sumithion), diazinon, etc.

Profesionální expozice[edit | edit source]

Riziko intoxikace vzniká při výrobě, méně pak při dalším zpracování;

 • navíc obsahují rozpouštědla a jiné aditivní látky.

Etiopatogeneze[edit | edit source]

Ireverzibilní inhibice acetylcholinesterázy (ACHE) – enzym rozkládající ACH → ACH se hromadí;

 • hromaděním ACH lze vysvětlit většinu příznaků intoxikace, vzniká porucha cholinergního přenosu,
 • syntéza nové ACHE trvá 60 dní,
 • jako pozdní následek je neuropatie daná degenerací axonů PNS.

Toxicita[edit | edit source]

závisí na schopnosti inhibice ACHE, na koncentraci...

Klinický obraz[edit | edit source]

První příznaky:

 • při poklesu aktivity ACHE pod 70 % (snížení pod 20 % – těžká otrava),
 • život ohrožující otrava – aktivita je neměřitelná,
 • záleží na rychlosti nástupu...
 • akutní – hromadící se ACH ovlivňuje dva typy receptorů (muskarinové – vegetativní motorika, nikotinové – neuromuskulární ploténky), pak je to taky mediátor v CNS,
 • muskarinové příznaky – slzení, salivace, pocení, mióza, zvracení, bolesti břicha, průjmy, bronchiální hypersekrece, bronchospazmus, bradykardie (jakoby vliv parasympatiku),
 • pregangliová inervace sympatiku je taky ovlivňována ACH → při mírných otravách jsou příznaky různě vyjádřeny (sympatikus to může antagonizovat),
 • nikotinové příznaky – fascikulace, tremor, křeče, paralýza dýchacího svalstva,
 • CNS příznaky – dezorientace, bolesti hlavy, křeče, deprese dechu, koma.
 • Příčinou úmrtí je respirační selhání (podílí se na něm komplexně všechny systémy) a srdeční arytmie
 • chronický – vzácně může dojít ke kumulaci, příznaky jako u akutní,
 • pozdní neuropatie – není následkem ACH, asi 7–21 dní po těžké otravě - křeče v lýtkách, necitlivost, parestézie v nohách, slabost.

Vyšetřovací metody[edit | edit source]

 • Pro sledování profesionální expozice – erytrocytární ACHE,
 • neuropatii vyšetříme pomocí EMG.

Diferenciální diagnoza[edit | edit source]

Těžší expozice mohou připomínat cévní mozkovou příhodu, lehčí infekční nemoc.

Léčba[edit | edit source]

Farmakologickým antidotem je atropin – blokuje muskarinové příznaky (ne nikotinové), před podáním atropinu je nutné upravit dechové a kardiovaskulární poruchy (podat kyslík) – dávky se řídí podle vlhkosti sliznic, u těžkých otrav – biochemické antidotumoxim – reaktivátor ACHE (např. obidoxim), komplexní péče o vitální funkce, při křečích – diazepam (v nízkých dávkách).

Karbamátové insekticidy[edit | edit source]

tématem se také zabývá otrava organofosfáty

Charakteristika noxy[edit | edit source]

Deriváty karbaminové kyseliny, přímo inhibují ACHE (bez aktivace), zástupci – pirimicarb (Pirimor®) aj., patří sem i neostigmin (Syntostigmin®) a fysostigmin (přirozené alkaloidy, nepřímo působící,parasympatomimetikum, užívá se mj. u glaukomu...).

Profesionální expozice[edit | edit source]

V zemědělství, díky nižší toxicitě jsou v přípravcích pro zahrádkáře!; v průmyslu se užívají k výrobě plastických hmot.

Etiopatogeneze[edit | edit source]

Vstupují všemi branami vstupu, inhibují ACHE ale reverzibilně!!!, dost rychle dochází ke spontánní reaktivaci, neukládají se.

Klinický obraz[edit | edit source]

Akutní příznaky – jako u organofosfátů, vznikají ale dříve, mají lehčí a kratší průběh, chronická otrava – není známa (max. dermatitis).

Vyšetřovací metody[edit | edit source]

Stanovení ACHE má význam jen po p.o. intoxikaci (inhalační jde moc rychle).

Diferenciální diagnoza[edit | edit source]

Může připomínat infekční onemocnění, důležité je rozlišit otravu organofosfáty, neuropatie nevzniká.

Léčba[edit | edit source]

V přednemocniční péči atropin, symptomatická léčba při křečích. Dále podáváme reaktivátory AChE.

Rodenticidy[edit | edit source]

 • Nejčastěji se používají antikoagulancia – warfarin (Kumatox), brodifacoum (Volid, Talon)...,
 • v granulích jsou v malém množství, mají opožděný účinek, obvykle potencovaný opakovanou konzumací jedu krysami,
 • opožděná toxicita neodrazuje krysy od konzumace, navíc krysy nezvrací,
 • důležitá podmínka je i nízká toxicita pro člověka (leží jen tak na zemi, mohou je požít děti...),
 • profesionální expozice – nepředstavuje riziko.

Etiopatogeneze[edit | edit source]

Dobře se vstřebává z GIT (hůře kůží), jsou to antagonisté vit.K → blokují syntézu koagulačních faktorů II (protrombin), VII, IX a X letální dávku obsahují až kilogramy přípravku.

Klinický obraz[edit | edit source]

 • Akutní – nejčastěji u malých dětí, požití pár zrnek se neprojeví, při větším množství se prodlužuje Quick, krvácivé projevy jsou zpravidla jen při suicidálních pokusech (sebevražda je většinou neúspěšná),
 • chronický – velmi vzácné.

Vyšetřovací metody[edit | edit source]

Sledování hodnoty INR.

Léčba[edit | edit source]

Specifické antidotum – vitamin K (Kanavit) – indikován po požití velké dávky.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]