Portál:Atlas histologických preparátů/GIT

From WikiSkripta

Dutina ústní[edit | edit source]

Jazyk Nitkovité papily Hrazená papila
Dorsum linguae
Nitkovité papily – papillae filiformes
Hrazená papila – papilae valatae
Ret – kožní část Ret – slizniční část
Labium oris – kožní část
Labium oris – slizniční část
Měkké patro – orální strana Měkké patro – nasální strana Detail – nasální strana
Orální strana měkkého patra
Nasální strana měkkého patra
Detailní snímek nasální strany měkkého patra
Glandula sublingualis
Gl. sublingualis Gl. sublingualis – detail
Glandula sublingualis
Detailní zobrazení gl. sublingualis
Glandula submandibularis
Gl. submandibularis Gl. submandibularis – detail
Glandula submandibularis
Detailní snímek gl. submandibularis
Glandula parotis
Gl. parotis Gl. parotis – detail
Žláza příušní
Detailní snímek příušní žlázy

Duté orgány GIT[edit | edit source]

Jícen Jícen – detail
Oesophagus
Oesophagus – detail
Žaludek Glandulae gastricae Detail – epitel
Žaludek - mucosa a submucosa
Glandulae gastricae v lamině mucosae žaludku
Jednovrstevný cylindrický epitel žaludku
Duodenum Brunnerovy mucinózní žlázy Jednovrstevný cylindrický epitel
Duodenum
Brunnerovy mucinózní žlázy v duodenu
Jednovrstevný cylindrický epitel v duodenu
Colon
Tlusté střevo
Appendix Appendix – detail
Appendix vermiformis
Detailní snímek sliznice appendixu

Žlázy přidružené k GIT[edit | edit source]

Játra Jaterní lalůček Portobiliární prostor Impregnace žlučových kapilár
Játra
Detailní snímek jaterního lalůčku
Portobiliární prostor jaterního lalůčku
Žlučové kapiláry
Žlučník Žlučník – detail Jednovrstevný cylindrický epitel
Žlučník – vesica fellea
Vesica fellea – detail
Jednovrstevný cylindrický epitel
Pankreas Pankreas - detail Serózní buňka
Pankreas
Detailní snímek pankreatu
Serózní buňky v pankreatu

Odkazy[edit | edit source]

Další obrázky[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]