Důležité reakce aminokyselin

Z WikiSkript


1) Dekarboxylace neboli odstranění karboxylové skupiny – vznik biogenní aminy;

Dekarboxylace aminokyselin

2) Transaminace neboli výměna aminoskupiny s 2-oxokyselinou – vznik 2-oxokyseliny;

3) Oxidativní deaminace neboli oxidativní odstranění aminoskupiny – vznik 2-oxokyseliny;

4) Tvorba peptidové vazby – vznik peptidů a proteinů.