Mesylan dihydroergotoxinia

From WikiSkripta

(Redirected from Námelové alkaloidy)


Mesylan dihydroergotoxinia (Dihydroergotoxini mesilas) je námelový alkaloid, sympatolytikum a vasodilatans. Můžeme ho též řadit k blokátorům alfa-adrenoreceptorů. Vyskytuje se například v přípravku Secatoxin Forte.

Tento alkaloid je agonistou dopaminu a antagonistou serotoninu. Nemá oxytocinové účinky na dělohu.

Využití dihydroergotoxini mesilas v minulosti[edit | edit source]

Mesylan dihydroergotoxinia je též látka s pleiotropním účinkem. Díky tomu byla v minulosti hojně užívaná k léčbě širokého spektra onemocnění, mezi které patří psychoorganický syndrom lehčího stupně, onemocnění periferních cév nebo organické nemoci.

Psychoorganický syndrom lehčího stupně ve stáří[edit | edit source]

Tento syndrom se projevuje zmateností, transitorní desorientací, nesociálním chováním, duševními depresemi a ztrátou sebekontroly.

Nemoci periferních cév[edit | edit source]

Mezi onemocnění periferních cév řadíme funkční poruchy periferního prokrvení (Raynaudův syndrom), akrocyanosu, erytrocyanosu, omrzliny, oznobeniny, periferní cévní spasmy neurogenního typu (např. při hemiparesách, diskopatiích) a Sudeckův syndrom.

Organické nemoci[edit | edit source]

K organickým nemocem řadíme thromboangiitis obliterans ( Bürgerova nemoc ), arteriosclerosis obliterans a diabetickou angiopatii. Tepenné spasmy vznikají při chorobách žilního původu, např. u thrombóz a thromboflebitid nebo varikózního syndromu.

Využití dihydroergotoxini mesilas[edit | edit source]

Dihydroergotoxini mesilas se používal například na poruchy prokrvení mozku. Poruchy prokrvení mozku můžeme dělit na funkční a organické. Mezi funkční patří migréna a jiné vasomotorické bolesti hlavy u hypertoniků. K organickým řadíme arteriosklerózu mozkových cév s projevy cerebrovaskulární insuficience, a to akutní i chronické (pokud není spojena s ischemickou chorobou srdeční).

Dále se využíval k léčbě hypertenze, a to v počátečním stadiu, kdy docházelo ke snížení zvýšeného tonu sympatiku a ke zmírnění sympatomimetických potíží (hlavně bolestí hlavy a závratí). V pozdějších stádiích se využíval ke zlepšení mozkové cirkulace. Mesylan dihydroergotoxinii byl také využíván na oční nemoci (některé poruchy prokrvení sítnice a cévnatky, retrobulbární neuritida), ORL nemoci (Meniérův syndrom, tinnitus, suché a atrofické záněty dýchacích cest), onemocnění z oblasti neurologie (vegetativní syndrom u osteochondrosy krční páteře, migréna při hypertenzi, profylaxe migrény).

Dalším využitím byla například porodnicko-gynekologická indikace (nekoordinovaná činnost porodní, porod v medikamentosní analgezii, poruchy vyprazdňování močového měchýře po porodu a po gynekologických operacích) nebo chirurgická indikace (prevence tromboembolických komplikací).

CAVE!!! V roce 2013 vydal SÚKL omezení použití námelových alkaloidů kvůli závažným nežádoucím účinkům (možnost fibrózy a ergotismu). Oficiálně je tento přípravek doporučován v jediné indikaci, a to výhradně k léčbě akutní migrény.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

ŠVIHOVEC, DRSC., Prof. MUDr. Jan. Vademecum českých a slovenských farmaceutických přípravků 1992. 1. vydání. 1992. ISBN 80-85582-01-5.

Státní ústav pro kontrolu léčiv. Námelové alkaloidy - omezení použití [online]. [cit. 2019-01-27]. <https://www.sukl.cz/namelove-alkaloidy-omezeni-pouziti>.