Příprava protetické terapie

Z WikiSkript

Protetická stomatologie je obor zaměřený na doplnění chybějících částí zubů, celých zubů, skupin zubů, chrupu jako celku a tvrdých i měkkých tkání. Správně provedená protetická práce doplňuje defekt a rehabilituje pacienta po stránce funkční (mastikace), estetické, fonační i preventivní.

Anamnéza[upravit | editovat zdroj]

 • Všeobecná: věk, zdravotní stav (kardiovaskulární onemocnění omezuje možnosti chirurgického zákroku, diabetes mellitus může zkomplikovat proces hojení), medikace (např. atropin snižuje salivaci), abuzus (např. kouření, alkohol), alergie (na anestetika nebo na materiály, ze kterých zhotovujeme protetické práce)
 • Stomatologická: hygiena ústní dutiny, případné bolesti, úrazy, orofaciální operace
 • představy pacienta, jeho časové i finanční možnosti, postoj k ošetření

Kompletní vyšetření[upravit | editovat zdroj]

 • Extraorální vyšetření (např. otoky, zarudnutí),
 • vyšetření muskuloskeletárního komplexu (vyšetření temporomandibulárního kloubu, případné vrozené vady - rozštěpy, omezené otvírání úst),
 • intraorální vyšetření,
 • RTG.
Příklad protetické práce

Diagnóza[upravit | editovat zdroj]

Předběžný léčebný plán[upravit | editovat zdroj]

 • Více variant lege artis,
 • případná simulace budoucí protetické práce,
 • konzultace s pacientem.

Definitivní léčebný plán[upravit | editovat zdroj]

 • Správné časové rozvržení (provozoria, návaznost jednotlivých etap, případné předléčení dle záchovné stomatologie),
 • finanční plán (případné zálohy),
 • zapsat do dokumentace, pacient poté stvrdí podpisem (tvz. informovaný souhlas).


Před zahájením každé rozsáhlejší protetické práce vždy zhotovit fotodokumentaci a studijní modely!

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • NOVOTNÁ, Marta. Rozdělení pilířových zubů, biologický faktor zubu, přenos žvýkacího tlaku, typy zubních náhrad [přednáška k předmětu Preklinické zubní lékařství, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. 2013-10-07. 
 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.