Příprava protetické terapie

From WikiSkripta

Protetická stomatologie je obor zaměřený na doplnění chybějících částí zubů, celých zubů, skupin zubů, chrupu jako celku a tvrdých i měkkých tkání. Správně provedená protetická práce doplňuje defekt a rehabilituje pacienta po stránce funkční (mastikace), estetické, fonační i preventivní.

Anamnéza[edit | edit source]

 • Všeobecná: věk, zdravotní stav (kardiovaskulární onemocnění omezuje možnosti chirurgického zákroku, diabetes mellitus může zkomplikovat proces hojení), medikace (např. atropin snižuje salivaci), abuzus (např. kouření, alkohol), alergie (na anestetika nebo na materiály, ze kterých zhotovujeme protetické práce)
 • Stomatologická: hygiena ústní dutiny, případné bolesti, úrazy, orofaciální operace
 • představy pacienta, jeho časové i finanční možnosti, postoj k ošetření

Kompletní vyšetření[edit | edit source]

 • Extraorální vyšetření (např. otoky, zarudnutí),
 • vyšetření muskuloskeletárního komplexu (vyšetření temporomandibulárního kloubu, případné vrozené vady - rozštěpy, omezené otvírání úst),
 • intraorální vyšetření,
 • RTG.
Příklad protetické práce

Diagnóza[edit | edit source]

Předběžný léčebný plán[edit | edit source]

 • Více variant lege artis,
 • případná simulace budoucí protetické práce,
 • konzultace s pacientem.

Definitivní léčebný plán[edit | edit source]

 • Správné časové rozvržení (provozoria, návaznost jednotlivých etap, případné předléčení dle záchovné stomatologie),
 • finanční plán (případné zálohy),
 • zapsat do dokumentace, pacient poté stvrdí podpisem (tvz. informovaný souhlas).


Před zahájením každé rozsáhlejší protetické práce vždy zhotovit fotodokumentaci a studijní modely!

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • NOVOTNÁ, Marta. Rozdělení pilířových zubů, biologický faktor zubu, přenos žvýkacího tlaku, typy zubních náhrad [přednáška k předmětu Preklinické zubní lékařství, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. 2013-10-07. 
 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.