Portál:Otázky z farmakologie (LFP, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z farmakologie (LFP, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z farmakologie (LFP, VL)

Lékařská fakulta UK v Plzni, obor Všeobecné lékařství

Obsah

Otázky z obecné farmakologie

 1. Farmakologie a její odvětví - původ a zdroj léčiv, názvy léčiv
 2. Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody
 3. Přechod látek biologickými membránami - pasivní a specializovaný
 4. Základní farmakokinetické parametry a procesy
 5. Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika
 6. Absorbce léčiv, Batemanova funkce
 7. Biologická dostupnost, její měření, AUC
 8. Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce
 9. Plazmatické bílkoviny a kinetika léčiv, bariéry v organismu
 10. Eliminace léčiv, to,5(β,α), KE, CL
 11. Biotransformace léčiv, fáze, příklady
 12. Úloha jater v eliminaci léčiv, first pass effect
 13. Vliv inhibice a indukce enzymů na účinky léčiv
 14. Vylučování léčiv - extrarenální
 15. Vylučování léčiv - renální
 16. Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv
 17. Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni
 18. Specifický účinek léčiv - cílové struktury, na nichž léčiva působí
 19. Receptorová teorie - typy receptorů
 20. Farmakogenetika, genetický polymorfismus
 21. Tolerance, tachyfylakse, rezistence
 22. Drogová (léková) závislost
 23. Dávka a účinek
 24. Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání léčiv
 25. Kumulace léčiv, kumulační index
 26. Terapeutický index, terapeutická šíře, terapeutické riziko
 27. Preklinické a klinické hodnocení léčiv (jednotlivé fáze)
 28. Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie
 29. Nežádoucí účinky léčiv
 30. Alergie léková (hypersensitivita), idiosynkrazie
 31. Interakce léčiv, synergismus, antagonismus
 32. Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek
 33. Léčiva v době kojení, v dětství
 34. Léčiva ve stáří
 35. Karcinogenní a mutagenní účinky
 36. Compliance pacienta
 37. Specifická antidota léčiv

Otázky z farmakologie speciální - část A

 1. Cholinergní přenos vzruchu, jeho ovlivnění farmaky obecně
 2. Acetylcholin a jeho syntetické deriváty, M a N účinky, látky s přímým cholinomimetickým účinkem
 3. Reversibilní inhibitory cholinesterázy
 4. Ireversibilní inhibitory cholinesterázy
 5. Parasympatolytika – alkaloidy a jejich deriváty, syntetická parasympatolytika, spasmolytika
 6. Přenos vzruchu ve vegetativních gangliích a jeho farmakologické ovlivnění, ganglioplegika
 7. Nikotin – vlastnosti, účinky na org., kouření
 8. Adrenergní přenos vzruchu, jeho ovlivnění farmaky, receptory adrenergní, přímý a nepřímý účinek
 9. Katecholaminy, syntéza, biotransformace, uptake
 10. Adrenalin, noradrenalin, isoprenalin
 11. Dopamin, dobutamin
 12. Adrenomimetika s převážně alfa-účinkem
 13. Efedrin, amfetaminy
 14. Adrenomimetika s převážně beta-účinkem (β1, β2)
 15. Sympatolytika alfa všeobecně, rozdělení, terapeutické použití
 16. Nativní námelové alkaloidy – rozdělení, účinky, jejich deriváty
 17. Sympatolytika beta (β-blokátory)
 18. Antisympatotonika
 19. Farmaka při glaukomu a mydriatika
 20. Myorelaxancia – periferní, rozdělení, terapeutické použití, nežádoucí účinky, interakce s farmaky
 21. Myorelaxancia nedepolarizující
 22. Depolarizující myorelaxancia, maligní hypertermie
 23. Dantrolen, botulotoxin A, centrální myorelaxancia
 24. Lokální anestetika – chemická struktura, osud v organizmu, účinky
 25. Druhy lokální anestezie, rozdělení lokálních anestetik dle jejich terapeutického použití
 26. Nežádoucí účinky a intoxikace lokálními anestetiky, jejich prevence
 27. Kokain
 28. Celková anestezie obecně, stadia, ovlivnění
 29. Inhalační celková anestetika obecně
 30. Halotan a jemu příbuzné látky
 31. N2O
 32. Intravenosní celková anestetika
 33. Nebezpečí celkové anestezie, premedikace, interakce léčiv s celkovými anestetiky
 34. Neuroleptanalgezie, kombinovaná anestezie
 35. Hypnotika, zásady použití
 36. Barbituráty, jejich účinky, terap. použití, dnešní význam
 37. Benzodiazepiny jako hypnotika a hypnotika generace
 38. Ethylalkohol – akutní účinky, použití, methylalkohol
 39. Alkoholizmus
 40. Antiepileptika I. a II. generace
 41. Antiepileptika III. generace
 42. Antiparkinsonika – všeob. rozdělení, způsob účinku, nežádoucí účinky
 43. Antiparkinsonika ovlivňující dopaminergní systém
 44. Antiparkinsonika s anticholinergními účinky
 45. Klasifikace psychofarmak
 46. Neuroleptika typická – deriváty fenothiazinu
 47. Neuroleptika typická – ostatní (kromě fenothiazinů)
 48. Neuroleptika atypická
 49. Tricyklická antidepresiva
 50. MAO-inhibitory
 51. Antidepresiva – selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)
 52. Antidepresiva generace
 53. Anxiolytika (trankvilizéry)
 54. Psychostimulancia, stimulancia CNS
 55. Nootropní látky a látky příbuzné s účinkem na CNS
 56. Psychotomimetika (halucinogeny)
 57. Látky pro bipolární onemocnění (manicko-depresivní onem.)
 58. Látky s anorektickým účinkem
 59. Léčiva při Alzheimerově chorobě
 60. Opium a jeho alkaloidy, endogenní opioidy
 61. Morfin a morfinismus
 62. Deriváty a náhražky morfinu
 63. Antagonisté a dualisté morfinu
 64. Analgetika – antipyretika, rozdělení, nežádoucí účinky
 65. Digoxin a příbuzné látky
 66. Přehled látek užívaných při selhávání srdce
 67. Antiarytmika – způsob účinku, rozdělení, přehled
 68. Antiarytmika – Ia skupina
 69. Antiarytmika – Ib a Ic skupina
 70. Antiarytmika – beta-sympatolytika
 71. Antiarytmika – III. a IV. čtvrtá skupina
 72. Blokátory Ca-kanálů
 73. Látky ovlivňující K-kanály (aktivátory K-kanálů)
 74. Látky s vasokonstrikčními účinky
 75. Přehled farmakoterapie ischemické choroby srdeční
 76. Nitrity a nitráty
 77. Methylxantiny a jejich deriváty
 78. Přehled látek s vasodilatačním účinkem (+ mech. účinku)
 79. ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu
 80. Venofarmaka a vasoprotektiva
 81. Antihypertensiva a jejich terapeutické použití
 82. Antihypertensiva – nežádoucí účinky, kontraindikace
 83. Látky používané u arteriosklerosy a ovlivňující metabolismus lipidů
 84. Ovlivnění srážlivosti krve farmaky – přehled mechanismu účinku
 85. Hepariny
 86. Nepřímá antikoagulancia (perorální)
 87. Fibrinolytika, trombolytika
 88. Ovlivnění shlukování destiček
 89. Látky snižující zvýšenou krvácivost, hemostatika
 90. Diuretika obecně – místa zásahu, rozdělení dle mechanismu účinku
 91. Osmotická diuretika
 92. Thiazidová, sulfonamidová diuretika, inhibitory karboanhydrázy
 93. Furosemid a kyselina ethakrynová
 94. Diuretika šetřící draslík

Otázky z farmakologie speciální - část B

 1. Antitusika, expektorancia
 2. Emetika, antiemetika
 3. Nesteroidní antiflogistika - antirevmatika, třídění, terap. použití, nežádoucí účinky, COX I a II
 4. Antirevmatika - látky modifikující onemocnění
 5. Antiuratika
 6. Střevní adsorbencia, desinficiencia
 7. Laxancia, obstipancia
 8. Acida a antacida, pankreatické a proteolytické enzymy
 9. Ovlivnění motility git
 10. Antiulcerózní léčiva (git)
 11. Léčiva používaná u anémií
 12. Látky s hepatoprotektivním účinkem, cholagoga, rozpouštění žlučových kamenů
 13. Uterotonika, tokolytika
 14. Histamin + antihistaminika H
 15. Hormony adenohypofýzy + RF
 16. Hormony neurohypofýzy
 17. Hormony štítné žlázy a příštítných tělísek
 18. Jod, jodidy a antityroidální látky
 19. Mineralokortikoidy, jejich antagonisté
 20. Insulin a glukagon
 21. Perorální antidiabetika
 22. Glukokortikoidy
 23. Androgeny, anabolické steroidy
 24. Estrogeny, gestageny
 25. Kontraceptiva - užití, nežádoucí účinky
 26. Antagonisté hormonů
 27. Farmaka při léčení benigní hyperplazie prostaty
 28. Serotonin (-HT), receptory -HT a látky je ovlivňující
 29. Farmakoterapie migrény
 30. Antiastmatika
 31. Antituberkulotika a antileprózní látky
 32. Antimykotika lokální a celková
 33. Léčiva proti trichomoniáze a amoebiázám
 34. Antimalarika
 35. Anthelmintika
 36. Prostanoidy, prostaglandiny, jejich analogy
 37. NO
 38. Antimikrobiální látky, rozdělení, mechanismus účinku, zásady podávání
 39. Peniciliny - základní, úzkého spektra, acidostabilní peniciliny
 40. Peniciliny stabilní vůči působení beta-laktamáz
 41. Peniciliny se širokým spektrem - aminopeniciliny
 42. Peniciliny s rozšířeným spektrem - ureidopeniciliny, karboxypeniciliny
 43. Karbapenemy a monobaktámy
 44. Cefalosporiny
 45. Linkosamidy
 46. Aminoglykosidy
 47. Makrolidová antibiotika a příbuzné látky
 48. Amfenikolová antibiotika
 49. Tetracyklinová antibiotika
 50. Polypeptidová, glykopeptidová antibiotika
 51. Ansamycinová antibiotika, kys. fusidová, rifampicin, spektinomycin
 52. Antibiotika pro lokální použití
 53. Sulfonamidy + trimetoprim
 54. Chemoterapeutika močových a střevních infekcí
 55. Chinolony a fluorochinolony
 56. Cytostatika - obecné rozdělení, mechanismus účinku
 57. Cytostatika - zásady terapie, kombinace, nežádoucí účinky
 58. Cytostatika - látky alkylující
 59. Cytostatika - antimetabolity
 60. Interkalační látky + inhibitory topoizomeráz
 61. Inhibitory mitózy
 62. Cytostatika s kombinovanými mechanismy účinku + radiomimetika
 63. Hormony a antihormony v terapii nádorů
 64. Deriváty platiny
 65. Imunomodulace, imunosupresiva, imunostimulace
 66. Chemoterapeutika užívaná proti virovým infekcím
 67. Desinficiencia, antiseptika
 68. Léčiva používaná pro místní účinek na kůži ev. sliznicích (mimo desinficiencia)
 69. Antidota otrav kovy
 70. Antagonisté a specifická antidota otrav a předávkování
 71. Rtg kontrastní látky a jejich nežádoucí účinky
 72. Intoxikace sloučeninami rtuti, její terapie
 73. Intoxikace sloučeninami arzénu, její terapie
 74. Toxikologie olova, terapie intoxikace
 75. Vápník, hořčík, draslík
 76. Zinek, selen, antioxidativní látky
 77. Vitaminy A, E, beta-karoten
 78. Vitamin D a hormony ovlivňující metabolismus Ca
 79. Vitaminy skupiny B
 80. Vitamin C
 81. Látky užívané v terapii osteoporózy, fluór
 82. Fytoterapie, zásady, význam