Regulace ketogeneze

Z WikiSkript

Regulace ketogeneze probíhá na čtyřech stupních:

  1. Hormon-senzitivní lipáza – lipolýza v tukové tkáni.
  2. Karnitinacyltransferáza I – vstup mastných kyselin do mitochondrie, kde proběhne jejich β-oxidace.
  3. Směřování AcCoA z β-oxidace do ketogeneze a ne do Krebsova cyklu .
  4. Mitochondriální HMG-CoA-syntáza.

Vysoká hladina ketolátek v krvi signalizuje přítomnost velkého množství AcCoA. Jejím následkem je inhibice lipolýzy.