Výměnná transfuze

From WikiSkripta

Indikace[edit | edit source]

Technika výkonu[edit | edit source]

 • Jednoduchá one-way výměnná transfuze
  • Krev se vyměňuje přes jeden centrální žilní katetr.
  • V neonatologii se nejvíce využívá přístup přes v. umbilicalis.
  • Na výměnu se používá jednorázová speciální souprava, její podstatou je 4-cestný kohout, který umožní výměnu uzavřeným způsobem.
  • Výměna začíná odebráním první dávky krve od pacienta, následuje odtáhnutí dárcovské krve z konzervy a její nitrožilní podání pacientovi.
  • Objem vyměněných porcí závisí na hmotnosti pacienta (u pacientů < 3 kg představuje 10 ml, u pacientů > 3 kg představuje 20 ml).
  • Při tendenci k bradykardii zpomalíme rychlost výměny.
 • Izovolumetrická double-way výměnná transfuze
  • Využívají se 2 cévní přístupy – krev pacienta odebíráme z centrálního žilního katetru nebo cestou kanylované arterie, krev dárce se současně podává do jiné centrální nebo periferní žíly.
  • Tato metoda je výhodná zejm. u pacientů v intenzivní péči, u kterých nejsou pro závažný celkový stav vhodné náhlé objemové a tlakové změny v cévním řečišti a zároveň využíváme toho, že tito pacienti mají často k dispozici zakanylovanou arterii, případně 2 a více žilních přístupů.

Volba krve pro výměnnou transfuzi[edit | edit source]

 • Při izoimunizaci v systému Rh při krevní skupině matky A, B, AB volíme Rh negativní krev a stejné skupiny jako má dítě;
 • při izoimunizaci v systému AB0 volíme erytrocyty skupiny 0 suspendované v AB plazmě;
 • při izoimunizaci v obou systémech současně volíme směs erytrocytů skupiny 0 Rh negativní v AB plazmě.

Požadavky na vlastnosti krve dárce[edit | edit source]

 • Krev musí být vyšetřena na infekci HIV, CMV, HBV, HCV, syfilis;
 • u nedonošenců by měla být krev ozářená pro riziko reakce "graft versus host";
 • nutná vždy zkouška kompatibility u lůžka + biologický pokus.

Objem použité krve[edit | edit source]

 • Adekvátní množství krve, které je třeba vyměnit se rovná 2 až 3násobku objemu krve novorozence;
 • zpravidla se vyměňuje 160–180 ml/kg, v anglosaské literatuře se hovoří o „two volume“;
 • objem krve donošence se odhaduje na 80 ml/kg, u nedonošence 95 ml/kg;
 • po výměně 100 ml krve se podává vždy 1 ml 10% Ca-gluconicum, protože citrátová krev váže ionizované kalcium.

Komplikace[edit | edit source]

Indikace podání fresh frozen plazmy[edit | edit source]

 • Není nutná křížová zkouška, ale je nutný filtr;
 • náhrada koagulačních faktorů: 10 ml/kg;
 • volumexpanze: 15–20 ml/kg.

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • HAVRÁNEK, Jiří: Hematologie. (upraveno)