Cévy horní končetiny

From WikiSkripta

(Redirected from Cévy HK)

Artérie[edit | edit source]

Tepny horní končetiny

Arteria axillaris[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Arteria axillaris.

Arteria axillaris je pokračováním arteria subclavia od laterálního okraje 1. žebra. Dále běží axilou na vnitřní stranu collum chirurgicum humeri. Odtud pokračuje jako arteria brachialis.

Zásobuje svaly ohraničující fossa axilaris, m. infraspinatus, m. deltoideus, části prvních dvou mezižebří, ramenní kloub, kůži a část mléčné žlázy.[1]

Arteria brachialis[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Arteria brachialis.

Arteria brachialis je pokračováním a. axillaris od collum chirurgicum humeri. Probíhá v předním osteofaciálním prostoru paže v sulcus bicipitalis medialis.

Vydává silnou větev a. profunda brachii, která provází n. radialis v sulcus nervi radialis, mezi hlavami m. triceps brachii. Dále vydává arteria collateralis ulnaris superior a inferior.

Na přední straně loketní krajiny ve fossa cubitalis na úrovni collum radii se dělí na a. radialis a a. ulnaris. Zásobuje paži a loketní kloub[2]

Arteria radialis[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Arteria radialis.

Arteria radialis sestupuje od rozdělení a. brachialis v loketní krajině po radiální straně. Na zápěstí je mezi m. brachioradialis a m. flexor carpi radialis hmatný její puls.[1] Nalezneme ji ve foveola radialis. Po přechodu karpu podbíhá na dorzální část ruky, kde mezi hlavami m. interosseus dorsalis primus vstupuje do Guiotova prostoru a vytváří arcus palmaris profundus.[3]

Vydává r. palmaris superficialis podílející se na arcus palmaris superficialis, větve pro rete carpi palmare a dorsale a a. princeps pollicis. Zásobuje svaly přední a laterální skupiny a kůži v laterální polovině předloktí. Podílí se na zásobení dlaně, hřbetu ruky a prstů.[1]

Arteria ulnaris[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Arteria ulnaris.

Arteria ulnaris sestupuje od rozdělení a. brachialis pod caput commune ulnare mezi m. flexor carpi ulnaris a m. flexor digitorum superficialis.

Vydává a. interossea communis, která se následně rozdělí na a. interossea anterior, posterior a a. commitans nervi mediani (za vývoje hlavní tepna končetiny).[1] Dále vysílá větve pro rete carpi palmare a dorsale, prochází přes canalis ulnaris (Guyonův kanál)[3], vydává r. palmaris profundus do arcus palmaris profundus a vytváří arcus palmaris superficialis.

Zásobuje svaly přední a dorsální skupiny, m. supinator, dlaň, hřbet ruky a prstů, kůži v mediální polovině předloktí.[1]

Vény[edit | edit source]

Žíly horní končetiny

Povrchové vény[edit | edit source]

Povrchové žíly přechází z prstů a dlaně na hřbet ruky. Vzniká rete venosum dorsale manus na hřbetu ruky a rete carpi dorsale v oblasti zápěstí. Z rete venosum dorsale manus vznikají v. cephalica a v. basilica, které se v místě cubitální jamy používaji na přednostní odběr venózní krve pro laboratorní vyšetření.[1]

V. cephalica[edit | edit source]

Vena cephalica přechází na laterální stranu předloktí a po fascii pokračuje do loketní krajiny, po anterolaterální straně paže a ve fossa ovalis infraclavicularis (Mohrenheimi) v trigonum clavipectorale vstupuje do axilly a vlévá se do v. axillaris.[3]

V. basilica[edit | edit source]

Vena basilica přechází na mediální stranu předloktí, v dolní polovině paže pod povrchovou fascii skrze hiatus basilicus a vlévá se do vena brachialis.[1]

Hluboké vény[edit | edit source]

Hluboké žíly provázejí stejnojmenné arterie (až po v. axillaris jsou žíly zdvojené[3]).

  • vv. digitales palmares a vv. metacarpales dorsales
  • vv. radiales
  • vv. ulnares
  • vv. brachiales


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. a b c d e f g ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 692 s. ISBN 978-80-247-1132-4.
  2. STANDRING, Susan, et al. Gray's Anatomy : The Anatomical Basis of Clinical Practice. 39. vydání. London : Elsevier Ltd, 2005. ISBN 0-443-07168-3.
  3. a b c d HOLEK, Martin. Anatomie končetin pro zimní pitevnu [elektronický zdroj] :  (neprodejná skripta pro studenty prvního ročníku 3. LF UK). 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta, 2009. ISBN 978-80-254-3223-5.