Vyšetření tělesné konstituce a stavu výživy

From WikiSkripta

Vyšetření tělesné kostituce a stavu výživy patří mezi celkové posouzení stavu pacienta.

Tělesná konstituce (habitus)[edit | edit source]

Klasicky rozlišujeme 3 typy habitu - normostenický, astenický a hyperstenický.

 • normostenik – normální optimální postava
 • astenik (leptosomní) – štíhlý, gracilní kostra s dlouhým plochým hrudníkem, chabé svalstvo;
  • můžeme pozorovat pokles (ptózu) některých orgánů – slezina, játra a ledviny;
  • má tendenci k hypotenzi, hypoglykémii, schizofrenii a má častější výskyt vředových chorob;
 • hyperstenik (pyknický) – menší, zpravidla silnější kostra, dobře vyvinuté svalstvo, často obézní.

Stav výživy[edit | edit source]

Stav výživy člověka je zřejmý na první pohled a objektivně ho hodnotíme například pomocí stanovení BMI nebo změřením tloušťky kožní řasy.

BMI (body mass index)[edit | edit source]

Ideální hmotnost můžeme vypočítat podle Brocova vzorce, ve kterém se od výšky v centimetrech odečítá 100 a vznikne nám ideální hmotnost v kilogramech.

BMI (body mass index) – je podíl hmotnosti v kilogramech a výšky v metrech umocněné na druhou.

Optimální jsou hodnoty do 25.

Body mass index
Centrální typ obezity

Obezita[edit | edit source]

 • o obezitu se jedná, pokud se BMI zvýší z optimální hodnoty o 10 %
 • obezita je nadměrné zmnožení podkožního tuku
 • může být difuzní nebo se tuk ukládá pouze v některých oblastech
 • nejčastější příčiny:
 • typy obezity:
  • androidní typ – tuk se hromadí hlavně v oblasti trupu (abdominální typ, typ jablko);
   • hýždě a dolní končetiny zůstávají normální;
   • převážně u mužů;
  • gynoidní typ – tuk se hromadí hlavně v oblasti hýždí a stehen (gluteofemorální typ, typ hruška);
   • převážně u žen;
  • monstrózní typ – tuk se ukládá do všech částí těla.

Ukládání tuku[edit | edit source]

 • u mužů se tuk ukládá do oblasti břicha
 • u žen se tuk ukládá hlavně do oblasti stehen a boků
 • Adiposis dolorosa – bolestivé ukládání tuků, může způsobovat malformace;
 • Pickwickův syndrom – obezita spojená s respirační insuficiencí, kdy vlivem nahromadění tuků se snižují dýchací pohyby, vázne výměna dýchacích plynů a v krvi se hromadí oxid uhličitý, který má narkotické účinky, způsobuje spavost.
 • Kachexie – při nedostatečné výživě dochází k úbytku tukových zásob;
  • výrazný pokles hmotnosti – extrémně vyhublý člověk;
  • atrofie svalstva, suchá a bledá kůže, prominující kosterní části;
  • vpadlé oči a tváře, břicho je pod úrovní hrudníku
  • příčiny: nádorová onemocněním, chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, mentální anorexie.
 • Marasmus - nedostatek kalorií a energie.
 • Kwashiorkor – karence bílkovin v potravě.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0609-1.