Ejakulácia

Z WikiSkript
Glandula vesiculosa (pohľad zozadu a zdola)
  1. Stimuláciou senzitívnych nervových zakončení v pohlavných orgánoch dochádza v miechových segmentoch T11–L2 vplyvom sympatiku k aktivácií ejakulačného centra.
  2. Sympatikus spôsobí sťahovanie ductus deferens, ktorý dopraví spermie z nadsemeníku (epididymis) do močovej rúry (urethra) v prostate. V tomto mieste sa spája ductus deferens s ductus excretorius, ktorý privádza 50–80 % tekutej zložky ejakulátu produkovanej z glandula vesiculosa.
  3. Súčasne sa účinkom sympatiku sťahuje m. sphincter urethrae internus, ktorý bráni retrográdnemu prechodu ejakulátu do močového mechúra.
  4. Nasleduje kontrakcia a stiahnutie m. bulbospongiosus spolu s m. ischiocavernosus, ktorý rytmickými sťahmi vypudí ejakulát z močovej rúry.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroje[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2002. 488 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.
  • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK, et al. Memorix anatomie. 2. vydání. Praha ; Kroměříž : Triton, 2013. ISBN 9788073877125.