Fórum:Letní výcvikový kurz s WikiSkripty 2015

From WikiSkripta

WD.JPG

Letní výcvikový kurz s WikiSkripty - B02699 bude probíhat souběžně s 2. turnusem Letního výcvikového kurzu a je také ohodnocen čtyřmi kredity.

Kurz je určen pro všechny, kteří by se rádi seznámili s WikiSkripty, zejména tedy pro nečleny redakce a pro úplné začátečníky.

Formou workshopů se seznámíte s formálními náležitostmi odborných textů, zásadami redakčního a recenzního procesu, vyhledáváním informací, posuzováním jejich validity, medicínou založenou na důkazech, autorským právem a vybranými licenčními systémy, zásadami komunikace na síti, profesionalismem v sociálních sítích, ochranou osobních dat a dalšími tématy.


Termín konání: 18.–25. červenec 2015

Místo konání: Sportovní areál UK, Dobronice

Počet účastníků: 15

Cena: 2900,-

Přihlášky posílejte na: Jana Tesařová

Informace o LVK 2015

Facebook logo (square).png Událost na Facebooku


Program[edit | edit source]

9:00–10:30 10:30–12:00 14:00−15:30 15:30−17:00
Neděle
WS Volejbal WS Kanoistika
Čestmír Štuka
Web 2.0 a otevřené projekty ve vzdělávání, politika Open Access, bezpečnost otevřených internetových projektů, filosofie měkké bezpečnosti a strážení, systémy recenzování.
Pondělí
WS Badminton WS Lana
Hana Dittrichová
Typografická a pravopisná úprava textu, norma pro úpravu písemností, bibliografické citace, norma pro psaní bibliografických citací.
Úterý
WS Basket WS Beach
Antonín Šípek
struktura WikiSkript, členění textu.
Středa
WS Fotbal - tráva WS St. tenis, tenis
Martin Vejražka
Autorské právo, svobodné licence, Creative Commons, kontrola zdrojů, ochrana před plagiátorstvím, ochrana autorských práv
Čtvrtek
WS Softball WS Friesbee
Martina Ševčíková
Základy Evidence-based medicine, cílení informací, čtivost a čtenářská atraktivita, základy didaktiky psaného textu, ověřování informací, práce s vybranými informačními zdroji, posouzení věrohodnosti zdrojů a informací, zásady práce s doporučeními odborných společností, SPC věstníky a expertními názory.
Pátek
WS Sjezd Lužnice z Tábora
František Vaňásek
Komunikace, využití sociálních sítí pro komunikaci, profesionalismus a etika na síti, odborná ilustrace, spolupráce s ilustrátory, příprava zadání ilustrace a grafiky.

Zúčastnili se[edit | edit source]

Jméno
Hana Dittrichová
Natálie Friedová
Marek Procházka
Adriana Tomaščinová
František Vaňásek
Adéla Monincová
Dennis Hemmer
Kryštof Šefl
Čestmír Štuka
Martin Vejražka
Antonín Šípek
Martina Ševčíková
Jana Tesařová
Alžběta Nováková
Václav Rejlek