Jiné specifické typy diabetes mellitus

Z WikiSkript

Heslo

Obecná klasifikace diabetu

Dle současné etiologické klasifikace[1] se diabetes mellitus (DM) dělí na:

  1. diabetes mellitus 1. typu,
  2. diabetes mellitus 2. typu,
  3. jiné specifické typy diabetes mellitus,
  4. gestační diabetes mellitus.

Specifické typy DM

Mezi jiné specifické typy diabetes mellitus patří (převzato z [2]):


Odkazy

Reference

  1. . Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care [online]. 1997, vol. 20, no. 7, s. 1183-97, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9203460>. ISSN 0149-5992. 
  2. MAYFIELD, J. Diagnosis and classification of diabetes mellitus: new criteria. Am Fam Physician [online]. 1998, vol. 58, no. 6, s. 1355-62, 1369-70, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9803200>. ISSN 0002-838X.