Kompartmentace drah

Z WikiSkript

Cytosol[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o cytoplasmu samotnou, tzn. tekutá část bez organel. Odehrává se zde metabolismus:

Mimo jiné zde probíhá i část drah syntézy hemu a močoviny, metabolismu purinů a pyrimidinů.

Buněčné organely – 1. jadérko, 2. jádro, 3. ribozom, 4. váček, 5. hrubé endoplaztmatické retikulum, 6. golgiho aparát, 7. cytoskelet, 8. hladké endoplazmtické retikulum, 9. mitochondrie, 10. vacuola, 11. cytozol, 12. lysozom, 13. centriol


Mitochondrie[upravit | editovat zdroj]

Patří k důležitým organelám buněčného metabolismu. Probíhá tady metabolismus:

  • sacharidů: PDH, začátek glukoneogeneze (přeměna pyruvátu na oxalacetát)
  • mastných kyselin: β-oxidace MK (Lynenova spirála), syntéza ketolátek (jen jaterní buňky), degradace ketolátek (jen extrahepatální tkáně)
  • aminokyselin: oxidativní deaminace glutamátu a některé transaminace

Je zde lokalizována spojnice všech katabolických reakcí – Krebsův cyklus. Na vnitřní mitochondriální membráně probíhá dýchací řetězec a oxidativní fosforylace. Mitochondrie jsou také důležité pro syntézu hemu a močoviny.


Drsné endoplazmatické retikulum[upravit | editovat zdroj]

Má důležitou roli v proteosyntéze (probíhá zde translace mRNA). Nasyntetizované proteiny se zde následně posttranslačně modifikují (oxidace, štěpení, metylace, fosforylace, glykosylace).


Hladké endoplasmatické retikulum[upravit | editovat zdroj]

Má významnou roli v syntéze TAG a fosfolipidů. Jsou zde lokalizovány enzymy pro elongaci (do max. délky 24 uhlíků v nervové tkáni) a desaturaci (do max. vzdálenosti 9 uhlíků od karboxylové skupiny) mastných kyselin. Probíhá tady část syntézy steroidů a biotransformace xenobiotik. V některých tkáních je zde lokalizovaná glukóza-6-fosfatáza, která proměňuje glukóza-6-fosfát na glukózu.


Golgiho aparát[upravit | editovat zdroj]

Také zde probíhá posttranslační modifikace proteinů (např. glykosylace), dále třídění proteinů a tvorba sekrečních vezikul.


Lyzosomy[upravit | editovat zdroj]

Slouží k hydrolytickému štěpení proteinů, sacharidů, lipidů a nukleových kyselin.


Peroxisomy[upravit | editovat zdroj]

Slouží na degradaci MK s dlouhým řetězcem (od 20 uhlíků).