Principy péče o pacienta v šoku (pediatrie)

Z WikiSkript

Šok je definován jako syndrom s neadekvátní oxygenací tkání. Terapeutické úsilí proto znamená navodit rovnováhu mezi dodávkou a aktuální potřebou kyslíku. Konsumpci kyslíku snižuje intubace, mechanická ventilace, sedace, myorelaxace, kontrola hyperpyrexie. Dodávku kyslíku zvyšuje oxygenoterapie s neinvazivním nebo invazivním zajištěním dýchacích cest.

 • CVP 5 až 10 cm H2O
 • PAWP 7 až 15 cm H2O
 • hodnoty MAP a PerP přiměřené věku
 • CI 3 až 6 l/min/m2
 • SvcO2 > 70 %
 • O2ER < 30 %
 • minimalizace myokardiálního poškození – fyziologické normy AST, troponinu, CK-MB, EKG, echokardiografie
 • přiměřená vzdušnost plic
 • laktát < 2 mmol/l
Kritéria orgánové dysfunkce
Kardiovaskulární systém Respirační systém CNS
snížený TK < 5. percentil pro věk nebo sTK < 2 SD navzdory bolusu volumexpanze > 40 ml/kg/1 hod.

nebo

potřeba inotropní podpory k udržení TK ve fyziologickém rozmezí

nebo

dvě z následujících kritérií: jinak nevysvětlená MAC s BE -5 mmol/l; zvýšení laktátu > 4 mmol/l; kapilární návrat > 5 sekund; rozdíl periferní a centrální teploty o > 3 st. C.

PFi < 300 při absenci cyanotické srdeční vady nebo preexistujícího plicního onemocnění

nebo

pCO2 > 65 torr nebo > 20 torr oproti běžné hodnotě daného pacienta

nebo

potřeba FiO2 > 0,50 pro udržení SaO2 > 92 %

nebo

potřeba neelektivní neinvazivní nebo invazivní ventilace

GCS < 11 b.

nebo

akutní snížení GCS > 3 b.

Kritéria orgánové dysfunkce II.
Hematopoeza Ledviny Játra
trombocyty < 80 000 nebo pokles o > 50 % oproti nejvyšší hodnotě zaznamenané v posledních 3 dnech (pro pacienty s chronickým hematologickým nebo onkologickým onemocněním)

nebo

INR > 2

zvýšení S-kreatininu > 2x nad horní limit nebo dvojnásobné zvýšení hodnoty oproti běžné hodnotě daného pacienta

nebo

oligoanurie < 0,5 ml/kg/hod.

celkový bilirubin > 4 mg/dl (neplatí u novorozenců)

zvýšení ALT > 2x nad horní limit

Nezbytné je myslet na možné komplikace šokových stavů:

Uvedené komplikace jsou známkou rozvoje MODS (multiple organ dysfunction syndrom) a výrazně zvyšují morbiditu a mortalitu pacientů.

Atributy oběhového systému a jejich hodnocení
preload pravé komory
preload levé komory
 • PAWP
 • plicní edém (RTG hrudníku, EVLWI = extravascular lung water index)
 • echokardiografie -> enddiastolický objem levé komory
globální parametry preloadu
 • GEDVI
 • ITBVI
afterload
 • SVRI (index systémové vaskulární rezistance)
 • PVRI (index plicní vaskulární rezistance)
 • MPAP (mean pulmonary arterial pressure)
 • MAP
kontraktilita
 • index maximální ventrikulární elastance dle Sugi a Sagawi
 • ejekční frakce (echokardiografie)
 • GEF
 • CFI
 • tepová práce levé (LVSW) a pravé (RVSW) komory
 • strmost vzestupu pulzové křivky
tkáňová perfúze
srdečí výdej
 • CO/CI (PiCCO x Fickův princip)
 • echokardiografie -> ejekční frakce
 • SvcO2


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • HAVRÁNEK, Jiří: Šok. (upraveno)

Související články[upravit | editovat zdroj]