Resuscitace těhotné

From WikiSkripta

Každá resuscitace se musí řídit přesně danými postupy a pravidly. Při resuscitaci těhotné ženy jsou postupy a pravidla ještě více omezenější a jejich nedodržení může vést ke smrti jak ženy, tak i nenarozeného dítěte.

Příčiny srdeční zástavy[edit | edit source]

Mezi nejčastější příčiny srdeční zástavy, která vyžaduje okamžitou resuscitaci patří:


Z důvodu menší celkové rezervy organismu je těhotná žena ohrožena rychlejším rozvojem hypoxie, hyperkapnie až následně acidózy. Do 20. týdne těhotenství plod výrazně neohrožuje ženu aortokavální kompresí (komprese dolní duté žíly).

Rozdělení výkonů podle týdne těhotenství[edit | edit source]

 1. Do 20. týdne těhotenství – není nutné v rámci resuscitace provádět císařský řez – plod nemá vyšší hmotnost a nestlačuje dolní dutou žílu
 2. 20-23. týden těhotenství – vyjmutí plodu z dělohy per sectio minor napomůže účinnosti kardiopulmonální resuscitace, plod je povětšinou neschopen života
 3. po 24. týdnu těhotenství – v rámci životaschopnosti plodu se provádí císařský řez – nejlépe do 5 minut po zástavě oběhu matky, s dalšími minutami šance přežití plodu klesá


Resuscitace těhotné ženy[edit | edit source]

Jak již bylo výše zmíněno, resuscitace těhotné ženy je vázána přesně stanovenými protokoly zahrnující i farmakoresuscitaci a defibrilaci.
Pravidla:

 • poloha - přetočení na levý bok s vypodložením pravého boku o 15 až 30 stupňů (v poloze vleže hrozí aortokavální komprese a KPR je neúčinná), uvádí se i verze odtlačení dělohy na stranu - efektivnější je první případ;
 • komprese hrudníku - výše, než je střed os sternum - důvodem je vyšší pozice bránice;
 • časné zajištění dýchacích cest - formou intubace při zahájení KPR;
 • podání léčiv - do vybavení plodu se vyhýbáme femorálnímu žilnímu vstupu - před vybavení může být tento vstup nefunkční;
 • defibrilace - podle standardů pro ACLS - před tímto úkonem je nutnost přerušit fetální monitoring;
 • frekvence a hloubka - více než 100 kompresí za minutu v hloubce nejméně 5 cm.


Další pravidla:

 • kromě resuscitačního týmu nutnost volat i porodníka a neonatologa;
 • nutnost organizace možného císařského řezu;
 • zhodnocení průchodnosti dýchacích cest, dýchání a srdeční akce nesmí být delší než v rozmezí 10 max. 15 sekund.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]


Použitá literatura[edit | edit source]

 • PAŘÍZEK, Antonín, a kolektiv. Kritické stavy v porodnictví. 1. vydání vydání. Praha. 2012. 285 s. ISBN 978-80-7262-949-7.