Eponyma fraktur

From WikiSkripta

Barkets2009.JPG

Některé typické zlomeniny (či klasifikace zlomenin) bývají tradičně pojmenovávány po lékařích, kteří je poprvé popsali. Tato eponyma jsou často používaná i v zahraniční literatuře, a tudíž je dobré, mít o nich přehled. Následující seznam představuje (abecedně seřazená), ta nejčastěji užívaná, jejich základní charakteristiku a popřípadě odkazuje na další podrobnosti.
Přehled eponym užívaných u zlomenin[edit | edit source]

Název zlomeniny Popis zlomeniny
Bankartova léze trhlina v labrum glenoidale s odtržením lig. glenohumerale při luxaci ramenního kloubu
Bartonova zlomenina intraartikulární zlomenina distálního radia
Bennettova zlomenina intraartikulární zlomenina base I. metakarpu se subluxací (netříštivá)
Boxerská zlomenina subkapitální zlomenina V. metakarpu
Collesova zlomenina extraartikulární zlomenina distálního radia s dorsální dislokací fragmenu
Cottonova zlomenina zastaralý výraz pro trimalleolární zlomeninu, což je zlomenina laterálního i mediálního kotníku s odlomením zadní hrany tibie
Duverneyova zlomenina izolovaná zlomenina křídla kyčelní kosti
Essex-Loprestiho zlomenina intraartikulární zlomenina proximální hlavice radia s rupturou membrana interossea a subluxací distálního radioulnárního skloubení
Galeazziho zlomenina zlomenina distální třetiny radia s luxací hlavičky ulny a zpřetrháním vazů distálního radioulnárního spojení
Gosselinova zlomenina zlomenina distální tibie (tvaru "V"), která pokračuje až do kloubní plochy kotníku a rozděluje ji na přední a zadní část
Hill-Sachsova zlomenina impresní zlomenina dorzokraniálního kvadrantu hlavice humeru vznikající při ventrální luxaci ramenního kloubu, vzniká tlakem na ventrokaudální okraj glenoidu
Holdsworthova zlomenina nestabilní dislokovaná zlomenina těla obratle thorakolumbální junkce s rupturou lig. longitudinale posterior a dislokací/zlomeninou processus articularis
Hutchinsonova zlomenina intraartikulární zlomenina processus styloideus radii, často je postiženo také spojení os lunatum s os scaphoideum
Chanceho zlomenina transverzální fraktura obratle páteře či roztržení diskoligamentózního aparátu
Chopartova zlomenina zlomenina v Chopartově kloubu
Jeffersonova zlomenina nestabilní zlomenina oblouku obratle C1, vzniká při přímém osovém zatížení krční páteře (náraz na hlavu), může být unilaterální i bilaterální a postihuje jak přední, tak zadní oblouk, často dochází k posunu úlomků do páteřního kanálu
Jonesova zlomenina proximální zlomenina 5. metatarzu, může vést až do intermetatarzální kloubní štěrbiny, také tzv. "dancers fracture" (nejedná se ovšem o podobnou avulzi způsobenou šlachou m. peroneus brevis)
Le Fort I–III zlomeniny obličejového skeletu
Le Fortova zlomenina vertikální zlomenina anteromediální části distální fibuly s avulzí mediálního malleolu
Lisfrankova zlomenina zlomeniny Lisfrankova kloubu
Maisonneuveova zlomenina kombinovaná etážová zlomenina hlezna a bérce
Malgaigneova zlomenina vertikální zlomenina pánve způsobená vysokou střižnou energií (dopad z výšky na dolní končetinu), prochází přes oba rami ossis pubis, sakroiliakální skloubení nebo sacrum, dochází také k ruptuře ligament celého pánevního dna s vertikální dislokací pánve
Monteggiova zlomenina zlomenina ulny s luxací hlavičky radia
Mooreova zlomenina zlomenina distálního radia spojená s dislokací hlavy ulny, jejíž processus styloideus je navíc zadržený pod anulárním ligamentem zápěstí
Pellegrini-Stiedova zlomenina osifikace horní části lig. collaterale mediale kolena s avulzí mediálního condylu femuru (často po traumatu kolena)
Pottova zlomenina bimalleolární zlomenina kotníku s rupturou lig. deltoideum a laterální subluxací talu (způsobená everzí kotníku)
Rolandova zlomenina intraartikulární tříštivá zlomenina base I. metakarpu
Segondova zlomenina avulzní zlomenina laterálního plata tibie v místě připojení laterálního kapsulárního ligamenta, často s rupturou předního zkříženého vazu či menisku (vzniká při vnitřní rotaci kolena)
Shepherdova zlomenina fraktura tuberculum laterale processus posterioris tali
Smithova zlomenina zlomenina distálního radia s ventrální dislokací fragmentu
Tillauxova zlomenina Salter-Harris III, avulze anterolaterálního marga distální tibie úponem lig. tibifibulare aterior

Přehled klasifikací užívaných u zlomenin[edit | edit source]

Název klasifikace Popis
Gardenova klasifikace zlomeniny krčku femuru
Hawkinsova klasifikace dělí vertikální zlomeniny krčku talu na typ I–IV
Pauwelsova klasifikace zlomeniny krčku femuru
Pipkinova klasifikace zlomeniny hlavice femuru
Salter-Harris klasifikace poranění

růstové ploténky (fyzární zlomeniny)

Schatzkerova klasifikace fraktury plateau tibie
Weberova klasifikace zlomeniny kotníku podle jejich vztahu k tibiofibulární syndesmóze

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ŽVÁK, Ivo. Traumatologie ve schématech a RTG obrazech. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1347-0.

Externí odkazy[edit | edit source]