Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2015-16/Kruh 4

Z WikiSkript

Kruh 4 – zpracovávaná témata[upravit | editovat zdroj]

Editace a stylistická úprava Wikiskript

Podstatné info[upravit | editovat zdroj]

 • Pravidla a postup práce - každý si to před prací projděte!
 • Účet si k projektu zapisujte v režimu [editovat zdroj] ve tvaru [[USER:nick|nick]] (bez mezer mezi závorkami)
  (odkaz bude červený, dokud si nezaložíte stránku vašeho účtu - viz LorencJiri)
 • Základy formátování - tipy pro psaní na Wikiskriptech

Rozpis participujících studentů[upravit | editovat zdroj]

Podotázka
(odkaz na podotázku)
Vypracovávají
username (Jméno Příjmení)
Započato[1] Ke
kontrole
[1]
Zkontro-
lováno
[1]
Poznámka
Konstrukce a funkce světelného mikroskopu, Biomechanika krevního oběhu Nikol Kotršálová 2015-10-21 2015-11-28 2015--
Rentgenové záření, Princip zobrazení pomocí RTG záření, Princip zobrazení optickým mikroskopem Tereza Kiss 2015-10-21 2015-11-30 2015--
Mez rozlišení mikroskopu, Hloubka ostrosti mikroskopu , Interferenční mikroskopie, Polarizační mikroskopie Ondřej Hubálek 2015-10-21 2015-11-30 2015--
Fotometrie, Comptonův jev - co dokazuje, přínos, Comptonův jev - v čem spočívá Slávka Spišáková 2015-10-21 2015-11-25 2015--
Polotloušťky různých látek, Srážková ionizace Fluorescenční mikroskop Martin Ťažký 2015-10-21 2015-- 2015--
Počítačová tomografie, Angiografie, RTG terapie, Skiaskopie, Ionizace Klára Poláčková 2015-10-21 2015-11-26 2015--
Fluorescence , Skiagrafie, Nukleární magnetická rezonance Kamila Bartošková 2015-10-21 2015-11-23 2015--
Účinky teploty na organismus, Ultrazvuk a jeho využití v medicíně Alexandra Zonn 2015-10-21 2015-11-28 2015--
Charakteristika RTG záření, Rtg záření - fyzikální povaha, oblast spektra Eliška Bečková 2015-10- 2015-- 2015--
Stavba hmoty Matěj Votava 2015-10-21 2015-11-22 2015--
Termoterapie, Hallův jev, Osciloskop, Audiometrie (biofyzika) Cedrik Horčička 2015-10-21 2015-11-29 2015--
Biomechanika tkání, Mikroskopie pro procházející světlo Veronika Cendelínová 2015-10-21 2015-11-27 2015--
Abbeho teorie, Působení nízkých teplot na organismus, Cytoskelet z pohledu biofyziky Eliška Šimůnková 2015-11-21 2015-11-27 2015--
Protonová terapie, Záření gama – fyzikální povaha, oblast spektra, Záření gama – mechanismus vzniku Kristína Gabrižová 2015-10-21 2015-11-27 2015--
Zvětšení mikroskopu Rozlišovací schopnost lidského oka Absorpce, Lambertův zákon Bruno Jurášek 2015-11-22 2015-11-30 2015--
Beerův zákon, Lambert-Beerův zákon, Index lomu světla, Spektrofotometrie, Laser (biofyzika) Jan Tyburec 2015-10- 2015-- 2015--

Poznámky a reference[upravit | editovat zdroj]

 1. a b c Datum ve formátu ISO zadáváme ve tvaru: YYYY-MM-DD

Připomínky[upravit | editovat zdroj]

Důležité:

Nastavení profilu[upravit | editovat zdroj]

 • Každý student (platí i pro studentky) si ve svém profilu (Nastavení na žluté liště nahoře) v sekci Údaje o uživateli/Základní údaje vyplní pole Vaše skutečné jméno, aby se pak toto jeho skutečné jméno zobrazilo v závorce za jeho uživatelským jménem v historii všech jeho editací (ikonka hodin vpravo nahoře nad každou stránkou). Je to důležité pro označení autorství práce. V případě nesplnění této podmínky mu jeho editace nebudou moci být uznány jako jeho vlastní a tím pádem se mu nebudou počítat při vyhodnocení zápočtu.

Volba a zapsání tématu práce[upravit | editovat zdroj]

 • Pokud zpracováváte či revidujete téma z okruhu zkouškových otázek, pak vězte, že každá zkoušková otázka sestává z více podotázek; tyto podotázky mohou být na různých stránkách wikiskript anebo se jedná o oddíly jednoho větší stránky. Každou takovou podotázku řeší zpravidla jedna dvojice (či trojice) studentů (tj. zpravidla polovina pracovního týmu z praktik, není to ovšem závazné pravidlo).
 • V případech, že řešíte návody na praktika, výzkum či jiné téma, postupujete podobným způsobem.
 • V každém případě ovšem každý student provádí editace pod svým vlastním loginem (tj. se svým vlastním přihlášením – viz níže) tak, aby z historie článku bylo zřejmé, kdo jaké partie zpracovával a tyto editace mu byly uznány do zápočtu.
 • Předpokladem je, že se každý předem seznámí s tím, jak Wikiskripta fungují a jakým způsobem se provádějí alespoň základní editace.
 • Studenti z kruhu se dohodnou, jak si rozdělí práci, a zapíšou se do příslušné tabulky následujícím způsobem tak, aby bylo zřejmé, na čem kdo a pod jakým jménem pracuje:
  • kdo si zvolil username (tj. jméno uživatele neboli login, kterým se zaregistroval na Wikiskripta) ve tvaru Jméno Příjmení, tak mu stačí uvést odkaz ve tvaru:
   [[User:Jméno Příjmení|]] 
  • pokud je username v jiném tvaru (například zkratka jména nebo přezdívka), pak je nutno za ním do závorek uvést i skutečné jméno a příjmení:
   [[User:username|]] (Jméno Příjmení)

Vytvoření článku[upravit | editovat zdroj]

 • Na začátek článku, na kterém pracujeme jako na seminární práci, nakopírujeme odkaz na šablonu:
{{Samostatná práce|2. LF UK|([[Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF|seminární práce]]
– vypracování [[Portál:Otázky z biofyziky (2. LF UK, VL)|zkouškových otázek z biofyziky]])}}

Tato šablona pak vypadá následovně:

 • Na konci každého článku bude uvedena kategorie:
[[Kategorie:Biofyzika]]
 • V případě, že se jedná o zkouškovou otázku, má být na konci článku uvedena kategorie:

Časté chyby a nedostatky[upravit | editovat zdroj]

Prosíme i ostatní, čtěte připomínky i k pracem svých kolegů; v podstatě se pořád opakují podobné věci, tak ať to není nutné připomínat stále znova. Jedná se zejména o následující nejčastější nedostatky:

 • Méně může být více: Je lepší kratší stránka perfektně udělaná než dlouhá stránka udělaná ledabyle. Kvalita se neměří kvantitou. Dobrý článek je takový, který říká vše, co je třeba říci, a nic zbytečného, co je navíc.
 • Jedná se o seminárku z biofyziky, tématem jsou zkouškové otázky z biofyziky, tak se prosím zaměřujte na biofyzikální pohled na danou problematiku – aby ten výsledek nevypadal jako otázky z první pomoci (úpal, úžeh, přehřátí) nebo fyziologie aj. Samozřejmě, že ty pohledy se do jisté míry prolínají, ale jde o to, že ta zásadní východiska článku by měla být v podstatě fyzikální, potažmo biofyzikální. Všude jde o nějaký systém, ve kterém působí nějaké síly, energie, záření atp., něco, co je měřitelné, něco, co má nějaké fyzikální jednotky; v tom systému působí nějaké regulace, jsou tu nějaké interakce s okolím atd.
 • Nejde jen o to, abyste někde něco našli, přečetli si, opsali, udělali z toho výtah. Ze střední školy i ze současných přednášek toho znáte už celkem dost, je tu spousta fyzikálních zákonů a zákonitostí, a ty "fungují" nejen na neživých předmětech, ale i v živých organismech – o tom ta biofyzika celá je. Proto se nebojte všechny své znalosti využít a spojit a použít k tomu také trochu svého selského rozumu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

 • Do článků patří linky neboli odkazy– tj. vámi použité termíny by měly odkazovat na příslušné články ve Wikiskriptech – ať už existující (zobrazí se modře) anebo i dosud neexistující, ale potenciálně budoucí (zobrazí se červeně). Jako vzor, jak by to mělo asi vypadat, jsem na ukázku upravil první odstavec článku Akční a sumační potenciály. Kdo neví, jak je to uděláno, ať klikne na [Editovat], podívá se a pak zase opustí editační okno kliknutím na [Číst]. Jinak viz návod Nápověda:Základy formátování#Odkazy
 • Neduplikujte. Nepište znova to, co už je na Wikiskriptech napsáno – raději odkažte na už existující článek. Pokud má nedostatky, opravte je.

Bibliografie, zdroje[upravit | editovat zdroj]

Na konci článku by měly být souhrnně uvedeny i další zdroje, ze kterých jste (byť povšechně) čerpali – učebnice, monografie, odborné články atd. Pokud je zdroj dostupný on-line na Internetu, měl by na něj vést odkaz, avšak samotný odkaz uvést nestačí – i v tomto případě uvádíme jméno autora, název zdroje, rok vzniku (je-li znám) a datum, kdy jsme daný zdroj na Internetu viděli (panta rhei), například takto:

== Zdroje ==
* {{Citace
| typ = web
| url = http://www.freebookcentre.net/physics-books-download/Biological-and-Environmental-Physics.htm
| příjmení1 = Miller
| jméno1 = D. J.
| název = Biological and Environmental Physics
| citováno = 2013-10-10
}}

Daný záznam se pak zobrazí jednotným způsobem jako:

Podrobný návod, jak správně citovat různé informační zdroje, je zde:


Reference[upravit | editovat zdroj]

 • Různá konkrétní tvrzení, která uvádíte, by měla být podložena referencemi přímo v textu článku. Citační šablona (anebo i jen nějaká poznámka) se pak uzavírá mezi značky<ref> </ref>, např:
Čas, za který se izolovaný termodynamický systém přiblíží definovanou měrou (obvykle na 1/e, tj. asi 37%) k rovnovážnému stavu,
 se nazývá ''relaxační doba''.<ref>
{{Citace
| typ = kniha
| příjmení1 = Maršík
| jméno1 = František
| příjmení2 = Dvořák
| jméno2 = Ivan
| titul = Biotermodynamika
| vydavatel = Academia
| místo = Praha
| rok = 1998
| vydání = 2
| isbn = 80-200-0664-8
| kapitola = 1.3
| název_kapitoly = Stav termodynamického systému
| strany = 29
}}</ref>

Takovýto zápis se pak zobrazí následovně:

Čas, za který se izolovaný termodynamický systém přiblíží definovanou měrou (obvykle na 1/e, tj. asi 37%) k rovnovážnému stavu, se nazývá relaxační doba.[1]

Na konci článku je pak uvedena už jen jediná značka <references />, např. takhle:

== Reference ==
<references />

Na tomto místě se pak zobrazí všechny reference uvedené v článku ve tvaru seznamu, například následovně:

 1. MARŠÍK, František a Ivan DVOŘÁK. Biotermodynamika. 2. vydání. Praha : Academia, 1998. Kapitola 1.3
  Stav termodynamického systému. s. 29. ISBN 80-200-0664-8.

Výzdoba, estetická úprava[upravit | editovat zdroj]

 • Chtělo by to alespoň jeden dva obrázky.
 • Jak by měl takový příkladný článek vypadat a co by měl všechno obsahovat – viz Nápověda:Ideální článek

Diskuse a kontrola článku[upravit | editovat zdroj]

 • Každý článek má svou Diskusní stránku. Tam se mohou vyjadřovat i ostatní, zde je to správné místo na povídání si o daném tématu.
 • Kdo si myslí, že už má článek zralý ke kontrole, vloží na jeho diskusní stránku šablonu
  {{Zkontrolovat | Jméno vašeho učitele}}
  . Viz: Šablona:Zkontrolovat.
  • Kruhy 1, 2, 3, 4 tím pádem vkládají šablonu:
   {{Zkontrolovat | Petr Heřman}}
  • Kruhy 5, 6, 7, 8, 9, 10 tím pádem vkládají šablonu:
   {{Zkontrolovat | Jan Tomsa}}
 • Do přehledné tabulky doplňte datum, kdy jste na vašem článku začali pracovat a kdy jste jej podali ke kontrole; pro vašeho vyučujícího tak bude jednodušší se rychle orientovat, které články má ještě zkontrolovat. Pokud učitel delší dobu (několik dní) nereaguje, můžete jej upozornit (na jeho vlastní diskusní stránce, případně e-mailem).
 • Pokud se jedná pouze o formální úpravu článků (překlepy, stylistika, wikifikace apod.) bez změny smyslu vět, šablonu Zkontrolovat již nevkládáme; stačí název upraveného článku (ve formě odkazu) uvést do přehledné tabulky.
 • Na diskusní stránce vašeho článku pak můžete sledovat připomínky ke svému článku a napravit nedostatky. Napravení nedostatků a předání k další kontrole poznamenáte rovněž do sloupce "Poznámky".