Portál:Gynekologie a porodnictví (LFHK)

Z WikiSkript

Růžová[upravit | editovat zdroj]

 1. Absence pohybů plodu
 2. Adnextumor
 3. Akutní pánevní bolest
 4. Amenorea primární
 5. Amenorea sekundární
 6. Bezvědomí v graviditě
 7. Bolest břicha v graviditě
 8. Bolest gynekologického původu dif. dg.
 9. Dyspnoe v peripartálním období
 10. Febrilie v graviditě a puerperiu
 11. Febrilie v pooperačním období
 12. Fluor vaginalis
 13. Chronická pánevní bolest
 14. Kardiotokografický záznam (fyziologie, patologie)
 15. Krvácení po porodu a v puerperiu
 16. Krvácení z rodidel v prvním trimestru gravidity
 17. Krvácení z rodidel ve druhém trimestru gravidity
 18. Krvácení z rodidel ve třetím trimestru gravidity
 19. Křečové stavy v graviditě
 20. Nepravidelné krvácení z rodidel
 21. Oligohydramnion, polyhydramnion
 22. Otoky v graviditě
 23. Ovariální cysty
 24. Proteinurie v graviditě
 25. Selhání ovariální funkce
 26. Sepse v graviditě
 27. Syndrom disseminované intravaskulární koagulopatie
 28. Šokové stavy v gynekologii a porodnictví
 29. Zvracení v graviditě

Žlutá[upravit | editovat zdroj]

 1. Abort (rozdělení, diagnostika, léčba)
 2. Abrupce placenty
 3. Anémie a trombocytopenie v graviditě
 4. Celková onemocnění v graviditě
 5. Císařský řez, vaginální porod po císařském řezu (indikace, popis operace)
 6. Deflexní polohy
 7. Diabetes mellitus v graviditě
 8. Diagnostika gravidity
 9. Diagnostika hypoxie plodu
 10. Ektopická gravidita
 11. Farmakoterapie v graviditě
 12. Fetoplacentrální jednotka a její funkce
 13. Fyziologický porod, charakteristika jednotlivých porodních dob
 14. Fyziologie a patologie třetí doby porodní
 15. Hypertenze v graviditě
 16. Hypoxie plodu
 17. Infekční choroby v graviditě, antropozoonózy v graviditě
 18. Infertilita
 19. Klešťový porod, vakuumextrakce (indikace, podmínky)
 20. Konec pánevní
 21. Kostěnná pánev, pelvimetrie, rozměry, roviny, měkké porodní cesty
 22. Kritické stavy v graviditě a za porodu
 23. Legislativa vztahující se k těhotenství
 24. Lékařské vedení porodu
 25. Maligní tumory v graviditě
 26. Mechanismus porodu při poloze plodu záhlavím
 27. Metody ukončení gravidity v prvním a druhém trimestru
 28. Mléčná žláza v těhotenství a za porodu, laktace, zástava laktace,
 29. Mrtvý plod
 30. Oplodnění, ranná stadia vývoje, vývoj plodových obalů a placenty
 31. Organizace prenatální péče (fyziologické, rizikové a patologické těhotenství)
 32. Orgánové a funkční změny v graviditě
 33. Péče o fyziologického a kriticky ohroženého novorozence
 34. Porodnická analgézie a anestezie, psychoprofylaxe
 35. Porodnická poranění a jejich řešení
 36. Porodnické operace (episiotomie, revize dutiny děložní, manuální lýza)
 37. Porodnické vyšetření v těhotenství a při porodu
 38. Poruchy placentace (příčiny vzniku, diagnostika, léčba)
 39. Poruchy porodní činnosti
 40. Poruchy puerperia
 41. Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom
 42. Prenatální diagnostika (invazivní, neinvazivní metody)
 43. Prostaglandiny v porodnictví
 44. Předčasný porod
 45. Přenášení a prodloužená gravidita, preindukce, indukce porodu
 46. Pupečníkové komplikace
 47. Rané gestózy
 48. Rh - izoimunizace v graviditě
 49. Růstová retardace plodu, makrosomie plodu
 50. Statistické ukazatele v porodnictví (mateřská morbidita a mortalita, neonatální morbidita, …)
 51. Trofoblastická nemoc
 52. Tromboembolické komplikace v graviditě a za porodu, embolie plodovu vodou
 53. Vícečetné těhotenství
 54. Základy ultrazvukové diagnostiky v porodnictví
 55. Život ohrožující krvácení za porodu


Bílá[upravit | editovat zdroj]

 1. Abdominální a vaginální gynekologické operace
 2. Anatomie vnitřních rodidel, cévní a lymfatické zásobení rodidel
 3. Anatomie zevních rodidel, cévní a lymfatické zásobení, inervace
 4. Asistovaná reprodukce a její komplikace
 5. Benigní léze děložního hrdla
 6. Benigní léze vulvy
 7. Benigní onemocnění prsu
 8. Cervicitis, vulvovaginální záněty, bakteriální vaginóza
 9. Dysfunkční děložní krvácení
 10. Dysmenorea, premenstruační syndrom
 11. Endokrinní syndromy
 12. Endometrióza
 13. Endoskopie v gynekologii
 14. Epiteliální zhoubné nádory ovarií
 15. Gynekologické vyšetření, dokumentace na lůžkovém oddělení (porodnice, gynekologie)
 16. Hluboký pánevní zánět
 17. Hyperandrogenní syndrom
 18. Chemoterapie a radioterapie v onkogynekologii
 19. Chirurgická léčba gynekologických malignit, radikální hysterektomie
 20. Inkontinence moči
 21. Kolposkopie, konizace děložního hrdla
 22. Komplikace gynekologických operací a jejich řešení (píštěle, inkontinence stolice)
 23. Kritické stavy v gynekologii
 24. Legislativa vztahující se k oboru gynekologie
 25. Leiomyom
 26. Maligní tumory děložního těla (včetně sarkomů)
 27. Maligní tumory hrdla děložního
 28. Maligní tumory prsu
 29. Maligní tumory vulvy
 30. Možnosti prevence a dispenzarizace zhoubných novotvarů ženských pohlavních orgánů
 31. Neepiteliální zhoubné nádory ovarií
 32. Papilomaviry, vakcinace v gynekologii
 33. Plánované rodičovství, kontracepce
 34. Pohlavní hormony a životní období ženy
 35. Poruchy menstruačního cyklu
 36. Poruchy sexuálního soužití
 37. Prebioptické vyšetřovací metody v gynekologii
 38. Prekancerózy v gynekologii
 39. Prolaps rodidel
 40. Sexuálně přenosné choroby
 41. Sterilizace ženy
 42. Syndrom polycystických ovarií
 43. Trauma rodidel
 44. Tumormarkery v gynekologii
 45. Tumory ovaria (rozdělení - benigní, border line, maligní)
 46. Vrozené vývojové vady rodidel (diagnostika a léčba)
 47. Využití zobrazovacích metod v gynekologii (UZ, RTG, CT, NMR, PET-CT)
 48. Vývoj pohlavních orgánů, sekundární pohlavní znaky,
 49. Závěsný a podpůrný děložní aparát, pánevní dno
 50. Problematika dětské a dorostové gynekologie