Zásady chirurgické léčby v onkologii

Z WikiSkript

 • Chirurgie byla první, která se dovedla s nádory potýkat a mnohdy je i vyléčit.

Inoperabilita[upravit | editovat zdroj]

 • Chirurgická:
  • kvůli rozsahu, umístění (prorůstá, lne k velkým cévám, umístěn v kmeni, generalizován…);
  • z interních příčin – vysoký věk, komorbidity, nelze podat CA apod.
 • Onkologická:
  • typ je nevhodný operovat vzhledem k histologickému typu (maligní lymfom, erysipeloidní varianta ca prsu…);
  • velikost tumoru je spojena s vysokou pravděpodobností, že jsou založeny mikrometastázy;
  • generalizovaný nádorový proces.

Profylaktická chirurgie[upravit | editovat zdroj]

 • užívá se vzácně;
 • u některých vrozených abnormalit a poruch (např. profylaktická kolektomie u polypózy, orchidopexe u kryptorchismu, bilaterální ablace u BRCA pozitivních…).

Diagnostická chirurgie[upravit | editovat zdroj]

 • základní postup, pro stanovení diagnózy nenahraditelné.

Kurativní chirurgie[upravit | editovat zdroj]

 • pouze u lokalizovaných forem nebo u nádorů „in situ“;
 • předpokladem je dokonalé odstranění nádoru, příp. lymfadenektomie;
 • často ale musíme přidat i jiné modality, neboť mnoho solidních tumorů je nutno brát jako systémové onemocnění;
 • poslední dobou se užívají některé méně invazivní výkony – např. užitím metody sentinelové uzliny (do oblasti tumoru dáme barvivo nebo radiofarmakum, do několika minut se uzliny zbarví, odeberou se a vyšetří; když jsou negativní, tak se nemusí dělat radikální lymfadenektomie…)

Paliativní chirurgie[upravit | editovat zdroj]

 • důležitá součást komplexní léčby;
 • odstraněním tumoru zmenšíme masu nádorových buněk v organismu a zlepšíme efekt jiných modalit (chemoterapie…);
 • nemá tedy smysl nádor odstraňovat, pokud to nezlepší efekt léčby;
 • další indikace je, pokud hrozí místní komplikace (obstrukce GIT, žlučových cest, komprese míchy…);
 • v GIT to řešíme různými anastomózami, endoprotézami udržujícími lumen, stenty…;
 • u povrchově přístupných nádorů děláme tzv. sanační operace – odstranění exulcerací (páchne, krvácí, infikují se…).

Chirurgická léčba metastáz[upravit | editovat zdroj]

 • paliativní výkon, jen za určitých okolností (velikost resekce neovlivní funkci orgánu, přijatelná morbidita výkonu…);
 • nejčastěji u jaterních meta;
 • neresekabilní meta do 3 cm lze ošetřit injekční instalací 98% etanolu, příp. použít kryodestrukci;
 • další orgány – plíce, mozek, kosti (exkochleace a vyplnění cementem – prevence zlomenin);
 • chirurgie bolesti – myelotomie, chordotomie….

Jiné metody[upravit | editovat zdroj]

 • LASER – jícen, hrtan, ca plic;
 • kryochirurgie – léčba povrchních (kožních) tumorů;
 • radiochirurgie – gama nůž….


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 2010-03-31]. <http://jirben.wz.cz>.