Fórum:Seminář o komunikaci/Plzeň

Z WikiSkript

V úterý 8. 11. 2011 se v počítačové učebně děkanátu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni konal seminář na téma „Komunikace“. MUDr. Martin Vejražka, PhD. a Ondřej Kučerka školili členy redakce WikiSkript, jak správně oslovit přispěvatele, uživatele či čtenáře a jak s ním efektivně komunikovat.

Seminář se skládal z teoretické i praktické části. V rámci teoretické části se rozebíraly jednotlivé typy komunikačních kanálů a nástrojů ve WikiSkriptech, komunikační zásada 5P, princip „Semafor“ apod. Velký důraz byl následně kladen na praktickou aplikaci těchto poznatků při řešení konkrétních situací ve WikiSkriptech. Účástníci týmově řešili vědomostní kvíz, zahráli si speciálně upravené pexeso, písemně reagovali na skutečné či imaginární příspěvky jiných uživatelů a autorů. Svá řešení prezentovali ostatním a společně se domlouvali s vedoucími semináře na nejvhodnějším postupu – to vše při kelímku dobré kávy, čaje a sušenek :-D.

Seminář Komunikace Plzeň 2.jpg
Seminář Komunikace Plzeň.jpg
Příklad „záludnosti“, jež měli účastníci za úkol vyřešit... 
 • Uživatel Jingjang založil článek Moderní léčba maligního melanomu. Text popisuje alternativní léčbu melanomu založenou na pravidelném popíjení macerátu zahradních šneků. Na několika stranách rozebírá, jak se mění proudění hlenu ("phlegma") při tomto onemocnění a v průběhu terapie. (Situaci řešte, autora kontaktujte.)

Každý z účastníků se musel vypořádat se dvěma podobnými situacemi.

Příklad otázky z vědomostního kvízu
 • Jakého stupně na Richterově škále dosáhlo 22. května 1960 zatím nejsilnější zemětřesení – tzv. Velké chilské zemětřesení?

Motivováni sladkou odměnou hledali účastníci semináře na tuto a dalších 9 podobných otázek společně odpovědi. Vzájemná spolupráce jim byla umožněna prostřednictvím GoogleWave.

Program semináře
 1. Předstartovní káva
 2. Co bych se s vámi bavil?
 3. Není kanál jako kanál
 4. Pexeso
 5. Pět P
 6. Přestávka
 7. Jak nadávat slušně?
 8. Cvičení
 9. Vlny
 10. Lístky
 11. Finále
Zúčastnění

Daniela Krupičková, Jana Novotná, Pavlína Kuželová, Misstery, Josef Brychta, Jan Tvrzík, Jiří Mudruňka.

Všichni výše uvedení uspěli v závěrečném testu a získali certifikát o absolvování semináře.