Neopioidní analgetika

Z WikiSkript

(přesměrováno z NSAID)

Neopioidní analgetika jsou léčiva, která působí analgeticky, antipyreticky a zčásti i antiflogisticky. Jejich společnou vlastností je ovlivnění metabolismu prostaglandinů. Rozdíly v jejich účincích však svědčí pro přítomnost dalších mechanismů, které zůstávají dosud neobjasněné[1].

Metabolismus a účinky eikosanoidů

Mechanismus účinku[upravit | editovat zdroj]

Neopioidní analgetika inhibují cyklooxygenázu (COX), enzym, který se podílí na syntéze prostaglandinů. Cyklooxygenáza má dva izoenzymy:

 • COX-1 (konstitutivní izoenzym) syntetizuje prostaglandiny (např. PGE2, PGF2), které ovlivňují řadu fyziologických funkcí: ochrana žaludeční sliznice, zvyšování krevního průtoku v ledvinách, vylučování Na+, tonizace dělohy. COX-1 je významná pro syntézu tromboxanu A2 (TXA2), produkovaného aktivovanými destičkami. TXA2 zvyšuje jejich adhezivitu a indukuje vasokonstrikci. Inhibice COX-1 má tudíž protidestičkové účinky a působí protektivně u rizikových pacientů z hlediska rozvoje infarktu myokardu (IM) nebo iktu.
 • COX-2 (indukovaný izoenzym) se aktivuje při zánětu; vzniklé prostaglandiny senzibilizují nocisenzory, podporují zánět a horečku. COX-2 je významný pro tvorbu prostacyklinu (PGI2), jenž tlumí shlukování trombocytů a působí vasodilataci.

Vzhledem k nežádoucím účinkům způsobených inhibicí COX-1 byla snaha najít selektivní COX-2 inhibitory. Byly objeveny koxiby – způsobují méně vředů a krvácivých projevů, některé však zvyšují riziko tromboembolických komplikací.

Inhibice COX-1 má protidestičkový efekt. Působí ireverzibilní blokádu COX v destičkách, takže stačí dávat 1× denně nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (ASA), aby bylo dosaženo kýženého efektu. Pouze ASA působí ireverzibilní blok COX. Ten se projeví v nepřítomnosti léčebné látky v organizmu pouze u trombocytů, které nemají vlastní proteosyntetický aparát a nejsou tedy schopné si nasyntetizovat nové COX, tak jako jiné buňky. Účinek ASA u trombocytů plně odezní za 7 dní (doba života trombocytu 7–10 dní).

Při inhibici cyklooxygenázy se metabolismus kyseliny arachidonové více ubírá cestou lipooxygenázy, a dochází tudíž k vyšší produkci leukotrienů. Proto může po podání těchto léčiv dojít k vyvolání astmatického záchvatu.

Analgetika – antipyretika[upravit | editovat zdroj]

Paracetamol[upravit | editovat zdroj]

Paracetamol k i.v. podání
Paralen®, paracetamol pro perorální podání

ParacetamolStátní úřad pro kontrolu léčiv: Paracetamol funguje asi u poloviny pacientů. Je v terapeutických dávkách vůbec nejbezpečnějším analgetikem. První volbou by měl být u geriatrických pacientů, v graviditě a laktaci, či u dětí. Při intoxikaci (10–20 tablet) dochází k těžkému toxickému poškození jater. I v terapeutických dávkách totiž vzniká malé množství toxického produktu, který je likvidován navázáním SH-skupin. Při předávkování je tedy antidotem donor SH-skupin – acetylcystein. Paracetamol nemá protizánětlivé účinky.

Paracetamol inhibuje COX-3 v hypothalamu – účinek antipyretický i část účinku analgetického. Analgetický účinek je dále způsoben nepřímým působením na serotoninové receptory 5-HT3 v míše.

Pozn.: Paracetamol se v Americe jmenuje acetaminophen.

Metamizol[upravit | editovat zdroj]

500mg/ml metamizolu v ampuli

MetamizolStátní úřad pro kontrolu léčiv: metamizol je levné a účinné analgetikum, jehož hlavní výhoda spočívá v nižším dráždění GIT (lze využít i při peptickém vředu) a spasmolytickém účinku. Je často užívané v některých zemích, v jiných (např. v ČR) však méně, kvůli obavám z agranulocytózy, která se ale vyskytuje velmi zřídka (< 1:10 000). Objeví-li se, má pacient má bolesti v krku a teploty. Je potřeba vyšetřit krevní obraz. Po vysazení léku se obvykle stav sám upraví. Metamizol je součástí ®Algifenu. Kromě klasických účinků charakteristických pro NSA působí také spasmolyticky.[2]

Nesteroidní antirevmatika[upravit | editovat zdroj]

Ibalgin® 400 mg tbl., ibuprofen pro perorální podání
Dolmina®, diklofenak pro injekční podání

Nesteroidní antirevmatika (NSA) mají účinky analgetické, antipyretické a protizánětlivé. Jsou výhodné, protože umí potlačit bolest různé etiologie – zánětlivou, viscerální, migrenózní i neuralgie. Na trhu je dostupné široké spektrum lékových forem od tablet, přes sirupy, gely, náplasti a čípky. Dle afinity ke COX-1/COX-2 se rozdělují na:

 • neselektivní (smíšená – inhibice obou izoforem) – je jich mnoho, jsou riziková z hlediska poškození GIT, např. ibuprofenStátní úřad pro kontrolu léčiv: ibuprofen, diklofenakStátní úřad pro kontrolu léčiv: diclofenac, oxikamy
 • preferenční (inhibují zejména COX-2) – např. nimesulidStátní úřad pro kontrolu léčiv: nimesulid (hepatotoxický, kontraindikovaný u jiných jaterních onemocnění[3]), meloxikamStátní úřad pro kontrolu léčiv: meloxikam,
 • selektivní (koxiby)Státní úřad pro kontrolu léčiv ATC skupina: M01AH – např. celekoxibStátní úřad pro kontrolu léčiv: celekoxib, parekoxibStátní úřad pro kontrolu léčiv: parekoxib

Nežádoucí účinky[upravit | editovat zdroj]

Jsou často výsledkem non-compliance pacienta ve smyslu "příliš často, příliš mnoho".

 • časté (> 10  %) – epigastrické obtíže (pyróza, dyspepsie), spíše u neselektivních (dáno ovlivněním COX-1, která působí na tvorbu protektivních faktorů žaludeční sliznice);
 • občasné (1–10 %) – alergické reakce, exantém, kopřivka, u ASA krvácivost (epistaxe, modřiny);
 • vzácné (0,1–1 %) – alergické reakce (astma, anafylaktoidní reakce → podat adrenalin);
 • velmi vzácné (< 0,1 %) – krvácení do GIT; riziko se zvyšuje s věkem → pozor u seniorů: podat navíc gastroprotektivní lék nebo zvolit opioidní analgetikum.

Interakce[upravit | editovat zdroj]

Hlavní látky[upravit | editovat zdroj]

Kyselina acetylsalicylováStátní úřad pro kontrolu léčiv: ACIDUM ACETYLSALICYLICUM, ASA, KAS) má protidestičkové účinky, podává se v malých dávkách preventivně u IM, cévních mozkových příhod; jako analgetikum a antipyretikum už se tolik nepoužívá. Vstřebává se v žaludku, proto je nástup účinku velmi rychlý. Je kontraindikována u dětí při virovém onemocnění (chřipka, varicella) kvůli riziku vzniku Reyova syndromu – zvracení, útlum CNS, těžké poškození jater (hepatocerebrální syndrom). Je lépe podat paracetamol nebo ibuprofen. Další kontraindikací je třetí trimestr těhotenství, kdy může způsobit uzávěr ductus arteriosus Botalli plodu. Z lékových interakcí je důletý blok účinku urikosurik, v důsledku čehož dochází k hromadění k. močové, proto by se ASA pacientům s touto terapií neměla podávat.

IbuprofenStátní úřad pro kontrolu léčiv: Ibuprofen patří mezi nejčastěji předepisovaná antirevmatika. Vzhledem ke vstřebávání ve střevě má pomalejší nástup než ASA. Je alternativou paracetamolu pro horečnaté stavy u dětí.

PiroxikamStátní úřad pro kontrolu léčiv: Piroxikam patří mezi oxikamy. Všechny léky této skupiny mají pomalejší nástup, nehodí se proto pro terapii akutní bolesti. Naopak, díky dlouhému poločasu, jsou výborné při bolesti chronické, kdy je možné je podávat pouze v jedné denní dávce.

DiklofenakStátní úřad pro kontrolu léčiv: Diklofenak má v dávce 50 mg srovnatelný účinek s 200 mg ibuprofenu. Vstřebává se ve střevě a jeho nedostatkem je významný first pass effect. K dispozici jsou formy s rychlým nástupem i varianty retardované – s postupným uvolňováním.

CelekoxibStátní úřad pro kontrolu léčiv: Celekoxib se řadí mezi koxiby. Koxiby selektivně inhibují COX-2, mají proto méně GIT nežádoucích účinků a indikujeme je zejména u jedinců s již vzniklou gastro- nebo enteropatií při používání NSA. Profitovat z nich mohou také pacienti s vředovou chorobou. V těle jejich metabolismus probíhá přes cytochrom P450 C29.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • LINCOVÁ, D a H FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2007. 0 s. ISBN 80-246-0538-4.


 • JAN, Švihovec a Kolektiv KOLEKTIV. Farmakologie. 1. vydání. Grada Publishing a.s., 2018. 1008 s. s. 304-308. ISBN 9788024755588.


Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. LÜLLMANN, Heinz, et al. Farmakologie a toxikologie. 2. české vydání. Praha : Grada, 2004. 725 s. Kapitola 11.4
  Analgetika-antipyretika a nesteroidní antiflogistika. ISBN 80-247-0836-1.
 2. KÖTTER, Thomas, Bruno R. DA COSTA a Margrit FÄSSLER. Metamizole-Associated Adverse Events: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS ONE. 2015, roč. 4, vol. 10, s. e0122918, ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0122918.
 3. SPC O LIEKU AULIN,. SPC - AULIN [online]. [cit. 2017-01-12]. <http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0012895&tab=texts>.