Ovariální hyperstimulační syndrom

Z WikiSkript

Ovariální hyperstimulační syndrom (zkr.OHSS) je soubor příznaků, který se vyskytuje jako komplikace iatrogenní stimulace dozrávání oocytů[1][2].

Vyšetření USG vaginální sondou zobrazuje zvětšené ovárium provázející mírný ovariální hyperstimulační syndrom

Příznaky[upravit | editovat zdroj]

Příznaky ovariálního hyperstimulační syndromu jsou:

 • výpotky,
  • zejména ascites,
  • pleurální výpotek,
  • perikardiální výpotek,
 • hemokoncentrace,
 • hypalbuminémie,
 • bolestivost a zvětšení ovárií.

Mezi příznaky nepatří horečka.

Základní podmínkou diagnózy není pouze soubor těchto příznaků, ale musí být získán anamnestický údaj o nedávné stimulaci dozrávání folikulů a stimulaci ovulace píkem LH nebo hCG.

Patofyziologie[upravit | editovat zdroj]

Detailní patogeneze není zcela známá, ale předpokládá se, že přestup tekutin je způsoben zvýšenou produkcí VEGF (vaskulárním endoteliálním růstovým faktorem) produkovaným žlutými tělísky, které vznikly po ovulaci.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Je stanovena na základě anamnézy (stav po stimulaci), klinických příznaků, eventuelně laboratoře.

 • Hemokoncentrace v KO u nejvyššího stupně OHSS.
 • Jaterní testy a leukocyty můžou být zvýšené.
 • USG zobrazí v různé míře zvětšená ováriá, volnou tekutinu.

Diferenciální diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • Peritonitida,
 • appendicitida,
 • atd.

V diferenciální diagnostice pomůže údaj o počtu stimulovaných folikulů. Centrum asistované reprodukce tento údaj pečlivě sleduje, žena ho velmi pravděpodobně zná a je možné jej i telefonicky zjistit.

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Vysoké riziko trombózy.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • Symptomatická léčba (fraxiparin, analgetika) s vyčkáváním. Stav spontánně odezní za 2–3 týdny.
 • V těžších případech hospitalizace.
 • Ascites je možné punktovat, ale za několik dní se doplní, je nutná poté substituce albuminu (odvážnější pracoviště převádějí punktovaný ascites i.v.).
 • V krajních situacích lze uvažovat o ukončení těhotenství, nicméně jelikož se jedná o komplikaci léčby pro nemožnost spotánního otěhotnění, jedná se o poslední řešení.
 • V případě břišní operace šetřit vaječníky přes jejich patologický makroskopický vzhled.

CAVE!!! Vzhledem k možnému těhotenství je nutné se vyvarovat podávání léků, které jsou u těhotných kontraindikovány: tj. warfarin,...

Prevence[upravit | editovat zdroj]

Nejčastěji používanou metodou je postup freeze-all, kdy se dozrávající folikuly před ovulací punkčně odeberou a provede se IVF.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. ŘEŽÁBEK, Karel. Sterilita, infertilita, asistovaná reprodukce [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 30.1.2014. Dostupné také z <https://el.lf1.cuni.cz/gprezabek1b>. 
 2. ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. s. 129. ISBN 978-80-7262-501-7.