Ovariální hyperstimulační syndrom

From WikiSkripta

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) je soubor příznaků, který se vyskytuje jako komplikace iatrogenní stimulace dozrávání oocytů[1][2].

Vyšetření USG vaginální sondou – zvětšené ovarium provázející mírný ovariální hyperstimulační syndrom

Příznaky[edit | edit source]

Příznaky ovariálního hyperstimulační syndromu jsou výpotky, zejména ascites, pleurální výpotek a perikardiální výpotek. Dále hemokoncentrace, hypalbuminémie a bolestivost zvětšených ovarií.

Mezi příznaky nepatří horečka.

Základní podmínkou diagnózy není pouze soubor těchto příznaků, ale musí být získán anamnestický údaj o nedávné stimulaci dozrávání folikulů a stimulaci ovulace peakem LH nebo hCG.

Patofyziologie[edit | edit source]

Detailní patogeneze není zcela známá, ale předpokládá se, že přestup tekutin je způsoben zvýšenou produkcí VEGF (vaskulárním endoteliálním růstovým faktorem) produkovaným žlutými tělísky, které vznikly po ovulaci.

Diagnostika[edit | edit source]

Je stanovena na základě anamnézy (stav po stimulaci), klinických příznaků, eventuálně laboratoře.

Hemokoncentrace v KO u nejvyššího stupně OHSS. Jaterní testy a leukocyty můžou být zvýšené. USG zobrazí v různé míře zvětšená ovaria a volnou tekutinu.

Diferenciální diagnostika[edit | edit source]

  • Peritonitida,
  • appendicitida,
  • další NPB.


V diferenciální diagnostice pomůže údaj o počtu stimulovaných folikulů. Centrum asistované reprodukce tento údaj pečlivě sleduje, žena ho velmi pravděpodobně zná a je možné jej i telefonicky zjistit.

Komplikace[edit | edit source]

Vysoké riziko trombózy.

Léčba[edit | edit source]

Symptomatická léčba (fraxiparin, analgetika) s vyčkáváním. Stav spontánně odezní za 2–3 týdny.

V těžších případech hospitalizace. Ascites je možné punktovat, ale za několik dní se doplní, je nutná poté substituce albuminu (odvážnější pracoviště převádějí punktovaný ascites i.v.). V krajních situacích lze uvažovat o ukončení těhotenství, nicméně jelikož se jedná o komplikaci léčby pro nemožnost spontánního otěhotnění, jedná se o poslední řešení. V případě břišní operace šetřit vaječníky přes jejich patologický makroskopický vzhled.

CAVE!!! Vzhledem k možnému těhotenství je nutné se vyvarovat podávání léků, které jsou u těhotných kontraindikovány: tj. warfarin,...

Prevence[edit | edit source]

Nejčastěji používanou metodou je postup freeze-all, kdy se dozrávající folikuly před ovulací punkčně odeberou a provede se IVF.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. ŘEŽÁBEK, Karel. Sterilita, infertilita, asistovaná reprodukce [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 30.1.2014. Dostupné také z <https://el.lf1.cuni.cz/gprezabek1b>. 
  2. ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. s. 129. ISBN 978-80-7262-501-7.