Portál:Otázky z oftalmologie (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z oftalmologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z oftalmologie

3. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody
 1. Aplikovaná anatomie: inervace a cévní zásobení bulbu
 2. Aplikovaná anatomie: spojivka, slzné cesty , slzný film
 3. Aplikovaná anatomie včetně inervace: víčko, okohybné svaly
 4. Aplikovaná anatomie včetně inervace a cévního zásobení orbity
 5. Aplikovaná anatomie zrakové dráhy a mozkových center
 6. Význam anamnézy: poruchy vidění
 7. Význam anamnézy: červené oko
 8. Význam anamnézy: bolest oka
 9. Subjektivní a objektivní vyšetřovací metody, rozdíly, příklady
 10. Princip vyšetření centrální ostrosti zrakové , hodnocení vizu
 11. Vyšetření periferního vidění (statická a kinetická perimetrie, screeningová a prahová vyšetření na počítačových perimetrech)
 12. Význam vyšetření barvocitu a kontrastní citlivosti
 13. Vyšetření na štěrbinové lampě
 14. Oftalmoskopie přímá a nepřímá
 15. Ultrazvukové vyšetření
 16. RTG vyšetření a lokalizace cizího tělíska, CT a MR v oční dg.
 17. Exoftalmometrie a její využití
 18. Gonioskopie
 19. Užití laserů v oftalmologii
 20. Elektrofyziologické vyšetřovací metody (ERG, VEP)
 21. Miotika
 22. Mydriatika


Okolí oka a zevní segment oční
 1. Ptóza
 2. Blefarospasmus – příčiny a léčba, lagoftalmus a léčba
 3. Ektropium, klinický obraz a léčba
 4. Entropium, klinický obraz a léčba
 5. Záněty víček ( blepharitis, chalazion, hordeolum)
 6. Nádory víček, spojivky a rohovky
 7. Alergické záněty víček, alergické konjuktivitidy
 8. Onemocnění odvodných slzných cest
 9. Pterygium a pseudopterygium
 10. Bakteriální konjuktivitidy
 11. Virové konjuktivitidy, zejm. klinický obraz EKC (epid.keratokonjuktivitidy)
 12. Chlamydiové konjuktivitidy, klinický obraz, prevence a léčba trachomu
 13. Změny velikosti a zakřivení rohovky + keratokonus: klinický obraz a léčba
 14. Herpes simplex corneae
 15. Herpes zoster ophthalmicus
 16. Ulcus serpens corneae, příčiny, klinika, léčba
 17. Transplantace rohovky (keratoplastika)
 18. Episkleritida a skleritida
 19. Uveitidy, klasifikace a klinický obraz
 20. Akutní přední iritida a iridocyklitida, klinické projevy a léčba
 21. Chronická iridocyklitida a její komplikace
 22. Zadní uveitidy
 23. Endoftalmitida, příznaky, příčiny a prevence
 24. Tumory očnice
 25. Diferenciální dg.: glaukom otevřeného úhlu x cataracta senilis
 26. Diferenciální dg.: glaukom uzavřeného úhlu x akutní iridocyklitida


Katarakta
 1. Patologické změny čočky
 2. Katarakta – chirurgická léčba
 3. Implantace nitrooční čočky, možné způsoby
 4. Senilní katarakta, základní formy, indikace k operaci
 5. Sekundární katarakta
 6. Katarakta a celková onemocnění organismu
 7. Operace katarakty a možné peroperační a pooperační komplikace
 8. Vývojové anomálie čočky
Glaukom
 1. Nitrooční tekutina, cirkulace, hladina nitroočního tlaku
 2. Možné způsoby měření nitroočního tlaku a jejich adekvátnost
 3. Etiopatogeneze glaukomu
 4. Základní pilíře diagnostiky glaukomu
 5. Klasifikace glaukomu
 6. Zrakový nerv a glaukom
 7. Změny zorného pole u pacientů s glaukomem
 8. Sekundární glaukom
 9. Klinické projevy u pacientů s glaukomem otevřeného úhlu
 10. Klinické projevy u pacientů s glaukomem uzavřeného úhlu
 11. Léčba glaukomu
Zadní segment oka
 1. Sklivec a možnosti postižení
 2. Indikace pars plana vitrektomie
 3. Oběhové poruchy sítnice ( RVO, RAO, AION )
 4. Angiopatie a retinopatie u celkových chorob
 5. Diabetická retinopatie: klinický obraz a klasifikace
 6. Diabetická retinopatie: prevence a léčba
 7. Retinopatie nedonošených
 8. Chorioretinitidy a parazitární onemocnění
 9. Heredodegenerativní onemocnění sítnice
 10. Věkem podmíněná makulární degenerace
 11. Odchlípení sítnice, dělení a příznaky
 12. Odchlípení sítnice, léčba a diferenciální diagnostika
 13. Nádory zadního segmentu oka
 14. Příčiny náhlé ztráty zraku
Neurooftalmologie
 1. Onemocnění v průběhu zrakové dráhy
 2. Neuritidy a neuropatie zrakového nervu
 3. Atrofie zrakového nervu a její druhy
 4. Městnavá papila
 5. Zornice, zornicové reakce, šíře zornice a patologie
 6. Periferní okohybné poruchy, obrna n.III,IV,VI
 7. Nystagmus
 8. Diplopie
Traumatologie
 1. Mechanické poranění oka na víčku, spojivce a rohovce s cizím tělesem i bez
 2. Kontuze bulbu a možné důsledky poranění
 3. Perforující poranění zevního segmentu oka
 4. Poškození oka zářením
 5. Popálení a poleptání zevního segmentu oka, první pomoc
 6. Poranění očnice
 7. Sympatická oftalmie
 8. Nitrooční cizí tělísko
Refrakce a korekce refrakčních vad
 1. Možnosti korekce refrakčních vad (myopie, hypermetropie a astigmatrismu)
 2. Presbyopie a její korekce
 3. Princip laserových refrakčních zákroků, rozdíl mezi LASIKem a PRK
 4. Kdy je možno provést laserový refrakční zákrok, kontraindikace a ev komplikace
 5. Extrakce čiré čočky (CLE)
Pedooftalmologie
 1. Vrozené změny zevního segmentu oka, bulbu a okolí oka
 2. Vrozená neprůchodnost slzných cest
 3. Konjuktivitidy novorozenců a zejm. hnisotok novorozenců
 4. Oční nádory u dětí
 5. Leukokorie
 6. Konkomitantní strabismus (souhybné šilhání)
 7. Vývoj binokulárního vidění a poruchy (suprese, amblyopie)
 8. Léčba souhybného šilhání
 9. Kongenitální katarakta a její léčba
 10. Kongenitální glaukom