Crush syndrom

From WikiSkripta

(Redirected from Crush-syndrom)

Crush syndrom vzniká dlouhodobým stlačením nebo masivním zhmožděním měkkých tkání (především svalů) → dochází k jejich ischemii a poškození.

Po odstranění tlaku se z poškozených tkání uvolňuje myoglobin, kyselé metabolity a kalium; do poškozené tkáně transuduje tekutina (plazma) za vzniku edému. Úbytek plazmy intravaskulárně vede k rozvoji hypovolemického šoku, šokové ledviny a akutní renální insuficience.

Projevy[edit | edit source]

Z biochemických vyšetření je typická ↑ kreatinkináza v séru a myoglobin v moči.

Fáze crush syndromu[edit | edit source]

Crush syndrom probíhá ve 3 fázích:

  1. akutní (1–2 dny) – hypovolemický šok, hyperkalémie, edém končetin (útlak cév a nervů), poškození kůže
  2. subakutní (2 týdny) – akutní renální selhání (oligurieanurie, hyperazotémie, hyperkalémie), demarkace nekróz
  3. pozdní – obnovování funkcí ledvin (polyurie, hypostenurie)

Léčba[edit | edit source]

Vztah mezi poškozením svalu a vyvolávajícími příčinami
  1. tlumení bolesti
  2. infúze alkalizujících krystaloidů, diuretika
  3. léčba hyperkalémie (CaCl2, NaCl, glukóza s inzulinem, hemodialýza)
  4. při těžkém poranění končetiny – amputace
  5. při rozvoji compartment syndromu – dekompresivní fasciotomie


Crush syndrom a compartment syndrom mají některé projevy společné (důsledek svalové ischemie), u compartment syndrom jsou však projevy převážně lokální, u crush syndromu celkové. Celkové poškození svalstva může vzniknout při blast syndromu - poranění výbuchem

Perthesův syndrom (syndrom modré masky) – zvláštní druh poranění ze zasypání, kdy stlačením hrudníku jsou omezeny dýchací pohyby, současně se též objevují petechie na hlavě a pod spojivkami


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]


Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ZEMAN, Miroslav, et al. Chirurgická propedeutika. 2. vydání. Praha : Grada, 2000. 524 s. ISBN 80-7169-705-2.