Portál:Medicínské právo

Z WikiSkript

Icon-Rechtshinweis-blau2-Asio.png     Medicínské právo

Doporučená literatura
  • TĚŠINOVÁ, Jolana a Roman ŽĎÁREK. Medicínské právo. 1. vydání. V Praze : C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-050-8.