Průvodce:Oblíbené volitelné předměty v prvním ročníku (1. LF UK)

Z WikiSkript

Informace o volitelný předmětech a podrobnosti k jejich zápisu najdete na Wikiskriptech zde. Pokyny k zápisu a kompletní seznam všech volitelných předmětů pro akademický rok 2017/2018 najdete tady.

Předmět Kód předmětu Kredity Semestr Počet zapsaných prváků 2015/2016
Klinická anatomie B00691 2 LS 178
Dráhy CNS a klinické obrazy jejich poruch B01248 3 LS 166
Vybrané kapitoly z embryologie člověka B00736 2 LS 138
Komplexní výživa sportovců (i nesportovců) a sportovní výkon B01830 3 ZS/LS 133
Základy lékařské chemie - obecná a fyzikální chemie B01368 2 ZS 87
Religionistický seminář 1,2 B00728 5 ZS, LS 58
Monitoring a terapie obezity B02329 3 ZS 55
Základy lékařské chemie - organická chemie a biochemie B01940 2 LS 35
Jazykový tandem B02865 2 ZS 33
První pomoc B01260 3 ZS 13
Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze B02095 2 ZS 13
Ekologie člověka B00058 4 ZS 12
Filozofický seminář 1 B00670 3 ZS 11
Zdravotnická psychologie a komunikace B01425 3 ZS 11
Úvod do zdravotnické informatiky B02123 2 ZS 11
Základy lékařského myšlení B02404 3 ZS 11
Nové směry v morfologickém výzkumu B00744 2 LS 9
eHealth a telemedicína B02171 3 LS 9
První pomoc B01348 3 LS 8
Estetická medicína a regenerace B02172 3 LS 8
Zimní výcvikový kurz I. B00069 3 ZS 7
Úvod do etiky B01667 3 LS 7
Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze B02098 3 LS 7
Zásady komunikace lékaře s nemocným B02406 2 ZS 7
Tělesná výchova 5,6 B00507 2 ZS, LS 6
Historické a kulturní souvislosti tradiční čínské medicíny B01253 3 ZS, LS 6
Podpora zdraví B02706 3 LS 6