WikiSkripta:Pracovní skupiny/Skriptá patobiochemie

Z WikiSkript

Vitajte, vitajte priatelia![editovat zdroj]

Od p. prof. Masopusta z 2. lf sme dostali k dispozícii veľké množstvo materiálov, ktoré by bolo dobré zachovať pre ďalšie generácie. Jednotlivé kapitoly k prevodu do WikiSkrípt sú na GoogleWave. Ako som najnovšie objavil, tieto a aj iné texty pána profesora sú napr. na webe [1], z čoho som bol prekvapený...každopádne presne tie dve skriptá na začiatku by sme radi previesť k nám.

Členovia[editovat zdroj]

Koordinátor
Koordinovaní

...

Systém práce[editovat zdroj]

K dispozícii sú zatiaľ skriptá Patobiochemie buňky a Patobiochemie metabolických drah. Sú to pomerne rozsiahle texty so značným množstvom tém, ktoré už vo WikiSkriptách máme. Preto zatiaľ prevádzame len niektoré kapitoly z prvých skrípt. K odkazom (související články) prosím pridávajte šablonu Patobiochemie metabolických drah (Masopust).

Patobiochemie metabolických drah[editovat zdroj]

Tieto skriptá obsahujú 17 celkov (podľa jednotlivej mtb. dráhy), každý celok sa skadá z niekoľkých kapitol, zároveň je možné delenie do troch "oblastí":

  1. Normálna biochémia, regulácie dráh a pod.;
  2. Popis patológie mtb. dráhy, vrodené ochorenia;
  3. Otázky a kazuistiky

Navrhujem pracovať v dvoch fázach – najskôr by sme previedli texty z druhej oblasti (prevádzané strany sú uvedené v tabuľke dole) a po skončení tohoto prevodu aj otázky a kazuistiky (formou podstránok k materským stránkam). Prvá oblasť nás vo väčšine prípadov nezaujíma.

Mnoho článkov zodpovedajúcich konkrétnym kapitolám už na Wikiskriptách máme spracované ako skúškové otázky na Portál:Otázky z patobiochemie (1. LF UK, VL).

Novinka: pokračujeme v prevode otázok a kazuistík k jednotlivým kapitolám. Pridal som k tabuľke ďalšie strany k prevodu – bolo by fajn previesť to ako podstránky a autorské riešenia vybaviť zbaľovacími možnosťami:-) Skúsil som takto previesť otázky k poruche mtb. purínov, patria k článku Poruchy metabolismu kyseliny močové. Ak chcete niečo zmeniť/vylepšiť, neváhajte ani sekundu. Podľa výsledného vzhľadu by sme mali previesť aj zvyšok.

Kto prevádza Strany detaily Poznámky prevádzateľov
Cernater 16 - 24 Poruchy mtb. sachar. (kapitola 5) hotovo – Poruchy metabolismu glukózy
Weru 36 - 38 Dedičné mtb. choroby... (kapitola 5) hotovo – Dědičné metabolické choroby z ukládání glykogenu
Weru 45 jeden odstavec + 47 - 50 Poruchy ureageneze (z 3. kapitoly) + Dedič. poruchy mtb. AMK (kapitola 6) hotovo – Poruchy ureageneze
Držiak 66 - 80 Patologie mtb. lipidov (kapitoly 8 - 11)
Držiak 101 - 107 kapitoly 3,4,5 (od vyšetř. E. potenciálu jater. bb. do konca celku) hotovo – Energetický metabolizmus a jeho poruchy
JANKA 112 - 113 Poruchy mtb. purínov a pyrim. (kapitola 4) Text som použila celý, pekne sa hodil ako chýbajúca skúšková otázka Poruchy metabolismu kyseliny močové. Hotovo.
Dominick 118 - 120 Poruchy tvorby. porfyrínov + železo (kapitola 3 a 4) hotovo – Železo (patobiochemie), článok o porfyrínoch som doplnil do už existujúceho článku
Dominick 170 - 171 voda (kapitola 2) Voda (patobiochemie), doplnenie do článku Voda a presmerovanie
Dominick 172 - 175 sodík a draslík (kapitola 3 a 4) hotovo – Sodík (patobiochemie) a Draslík (patobiochemie), doplnenie do existujúcich článkov a presmerovanie
Cernater 183 - 187 Ca, Mg, fosfát (vybrať len patologické podkapitoly) doplním do již existujících článků
JANKA 189 - 194 Stopové prvky (asi všetko) V diskusii článku Stopové prvky je návrh na rozdelenie podľa schémy Vitaminy. Ak súhlasíte, doplním z Masopusta a rozdelím ich. Hotovo.
Dominick 201 - 203 Vyšetrenie stavu výživy (kapitola 4) po konzultácii s OK dám označenie patobiochémie, je tu podobný článok na hygiene, patbioch. hotovo – Vyšetření stavu výživy (patobiochemie)
Dominick 203 - 206 Poruchy výživy (kapitola 5) hotovo − Poruchy výživy
Držiak 24 - 33 Otázky a kazuistiky z kapitoly patobiochemie homeostázy glukosemie hotovo - Poruchy metabolismu glukózy/Otázky a kazuistiky
Držiak 38 - 40 OaK z Mtb glykog. a poruch hotovo Glykogenózy/Otázky a kazuistiky
Držiak 50 - 54 OaK z poruch mtb amk hotovo Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin/Otázky a kazuistiky
Dominick 80 - 86 OaK z poruch mtb lipidů hotovo − Poruchy metabolismu lipidů/Otázky a kazuistiky
Dominick 96 - 99 text kapitoly + OaK Eikosanoidy hotovo – Eikosanoidy/Otázky a kazuistiky; text kapitoly som neprevádzal, článok o Eikosanoidoch existuje;
Držiak 113 - 114 OaK Poruchy mtb purin. a urey hotovo - Poruchy metabolismu kyseliny močové/Otázky a kazuistiky
Dominick - OaK k železu a hemu hotovo – Porfyrie/Otázky a kazuistiky
Dominick 125 - 126 OaK bilirubín a žlč. farb. hotovo – Bilirubin/Otázky a kazuistiky
Dominick 164 - 166 OaK k ABR hotovo – ABR/Otázky a kazuistiky
Dominick 176 - 180 OaK k vode hotovo – Voda/Otázky a kazuistiky
Dominick 208 - 210 OaK k výžive hotovo – Poruchy výživy/Otázky a kazuistiky
Držiak 211 - 218 text kapitoly + OaK poruchy genové exprese Poruchy genové exprese/Otázky a kazuistiky
Nejasnosti, návrhy
  • Prevádzať poruchy ABR, ikterus, niečo z regulácií, hormónov (dosť fyziológie)?
Zdrojovanie
{{Citace
| typ = kniha
| příjmení1 = Masopust
| jméno1 = Jaroslav
| příjmení2 = PRŮŠA
| jméno2 = Richard
| titul = Patobiochemie metabolických drah
| vydavatel = Univerzita Karlova
| vydání = 2
| rok = 2004
| rozsah = 208
| strany = 
| isbn = -
}}

MASOPUST, Jaroslav a Richard PRŮŠA. Patobiochemie metabolických drah. 2. vydání. Univerzita Karlova, 2004. 208 s. 


Kategorizácia

Články prosím zaradzujte do kategorie Patobiochemie, prípadne do ďalších vhodne zvolených. Rovnako je na patobiochemickom portáli priestor pre kapitoly zo skrípt, po prevedení článku tam určite pridajte odkaz.

Patobiochemie buňky[editovat zdroj]

V knihe je bez úvodu a jednotlivých miniúvodov k sekciám 36 kapitol. Zatiaľ ich neprevádzame.

Kto prevádza Názov kapitoly Poznámky
--Držiak.jpg Jakub Žiak -- redakce WikiSkript 6. 8. 2011, 23:25 (CEST) Zárodečné buňky
--Držiak.jpg Jakub Žiak -- redakce WikiSkript 12. 8. 2011, 12:40 (CEST) Kmenové buňky (Patobiochemie) už máme článok Kmenové buňky, nebude to zavádzajúce?

Myslím, že Kmenové buňky (Patobiochemie) sa dajú elegantne zapracovať do Kmenové buňky. Mám tak spraviť? ----Jana Janovcová.jpg Jana Janovcová -- redakce WikiSkript 20. 9. 2011, 17:00 (CEST)

--Držiak.jpg Jakub Žiak -- redakce WikiSkript 14. 8. 2011, 21:26 (CEST) Epitelie (patobiochemie)
----Jana Janovcová.jpg Jana Janovcová -- redakce WikiSkript 20. 9. 2011, 17:00 (CEST) Buňky cévního endotelu existuje heslo Endotel a článok Ateroskleróza. Vzhľadom k tomuto učiteľom skontrolovanému článku do Buňky cévního endotelu nebudem zahŕňať Patogenezu aterosklerózy. Hotovo.

Na záver článku uviesť ako Zdroje:

{{Citace
| typ = kniha
| příjmení1 = Masopust
| jméno1 = Jaroslav
| kolektiv = ano
| titul = Patobiochemie buňky
| vydavatel = Univerzita Karlova
| vydání = 1
| rok = 2003
| rozsah = 345
| strany = 
| isbn = -
}}

MASOPUST, Jaroslav, et al. Patobiochemie buňky. 1. vydání. Univerzita Karlova, 2003. 345 s. 

(kniha nemá ISBN, aspoň som ho nenašiel, ešte treba doplniť strany, z ktorých to bolo citované)