Leukokorie

Z WikiSkript

Leukokorie je bělavý reflex zornice. Jedná se o tenzní dilataci zornice, která připomíná kočičí oko. Leukokorie je velmi závažný příznak nitrooční patologie. Bělavý osvit vzniká na podkladě odrazu světla od patologické masy. V rámci diferenciální diagnostiky je velmi důležité zjistit podstatné anamnestické údaje. Lékař by se měl zeptat na rodinný výskyt očních onemocnění, období vzniku leukokorie či kontakt pacienta s domácími zvířaty. Poté provedeme celkové oční vyšetření a vyšetření pomocná (USG B - scan, fluorescenční angiografie, CT, ELISA).

Onemocnění způsobující leukokorii[upravit | editovat zdroj]

Retinoblastom[upravit | editovat zdroj]

Leukokorie u retinoblastomu

Retinoblastom je maligní nádor sítnice s incidencí 1:20 000 nově narozených dětí. Jedná se u dvou třetin případů o unilaterální nález. Většinou se vyskytuje u dětí do tří let věku. Leukokorie je jedním z nejčastějších klinických projevů nádoru spolu se strabismem. Odraz světla od bílé masy nádoru vzniká při jeho růstu endofyticky odrazem ze sklivce nebo při exofytickém růstu při sekundárním odchlípení sítnice. Je důležité udělat celkové vyšetření v mydriáze a celkové anestezii u všech suspektních nálezů, aby nedošlo k přehlédnutí tumorů menší velikosti. V případě časného nálezu v období, kdy nádor neprorůstá mimo oko, je úspěšnost léčby 90–100 %. Léčbou je chemoterapie, lokální terapie, radioterapie a v nejhorším případě úplná enukleace, ta dnes již není příliš častá.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Retinoblastom.

Kongenitální katarakta[upravit | editovat zdroj]

Kongenitální katarakta neboli vrozený zákal oční čočky narušuje průhlednost čočky v kritickém období vývoje binokulárního vidění. Vyskytuje se s incidencí 4–8:20 000 nově narozených, kdy přibližně jedna třetina případů může být familiárního původu. V České republice byl zaveden celoplošný screening kongenitální katarakty, jehož autorství pochází z Oční kliniky dětí a dospělých ve FN Motol. U zdravého dítěte by měl lékař vidět červený odraz sítnice, potom je test považován za negativní. V případě pozitivního testu následují další specializovaná vyšetření a případný chirurgický zákrok.

Toxokaróza[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o helmintózu vyvolanou Toxocara canis či cati, u které z klinického hlediska rozlišujeme viscerální, oční a smíšenou formu. Postižení oka bývá většinou jednostranné. Projevuje se jako granulom sítnice nebo chronická endoftalmitida. V anamnéze bývá udáván kontakt se zvířaty a diagnóza je následně potvrzená pozitivními protilátkami proti Toxokaře.

Retinopatie nedonošených[upravit | editovat zdroj]

Ohrožuje zejména těžce nedonošené novorozence. Leukokorie se zde projevuje u pozdějších stádií onemocnění, při kterých dochází k odchlípení sítnice.

Perzistující hyperplastický primární sklivec[upravit | editovat zdroj]

Perzistence primárního sklivce je vývojová abnormalita, kdy po narození dítěte přetrvává část hyaloidního cévního svazku, který by měl během normálního embryonálního vývoje zaniknout. Jedná se většinou o vadu jednostrannou. Sklivec je prostoupen fibrovaskulární tkání, trakce za ciliární výběžky způsobuje glaukom a může dojít i k odchlípení sítnice.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HYCL, Josef. Oftalmologie :  minimum pro praxi. 2. vydání. Praha : Triton, 2006. ISBN 80-7254-827-1.
  • BARÁKOVÁ, Drahomíra, et al. Nádory oka. 1. vydání. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0141-3.
  • LANG, Gerhard K. A pocket textbook atlas. Ophthalmology = [Orig : Augenheilkunde]. 3. vydání. Stuttgart : Georg Thieme Verlag, 2007. ISBN 978-3-13-126162-5.