Autosomálně dominantní dědičnost

From WikiSkripta
Příklad rodokmenu rodiny s autosomálně dominantně děděným znakem

Základní charakteristika[edit | edit source]

 • týká se genů umístěných na nepohlavních chromosomech – autosomech
 • sledujeme přenos znaku podmíněného dominantní alelou
 • fenotypově se sledovaný znak projeví jak u heterozygotů (Aa) tak u dominantních homozygotů (AA)
 • v případě neúplné dominance mají heterozygoti (Aa) méně závažné fenotypové projevy než dominantní homozygoti (AA), u kterých se příslušná choroba projeví velmi těžkou formou
 • fenotypově zdraví jedinci (recesivní homozygoti) nepřenáší mutaci do dalších generací

Genealogická charakteristika[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Genealogie.
 • obě pohlaví jsou postižena stejně často
 • typicky je to vertikální typ dědičnosti – alespoň jeden rodič je postižen (nejčastěji heterozygot), nemoc se vyskytuje prakticky v každé generaci

Výpočet rizika[edit | edit source]

 • při křížení dvou heterozygotů (Aa) je tříčtvrtinová pravděpodobnost (75 %) narození postiženého potomka (ve 25 % případů je postižený jedinec dominantní homozygot AA)
A a
A AA Aa
a Aa aa
 • při křížení recesivního homozygota (aa) s heterozygotem (Aa) je poloviční (50 %) pravděpodobnost narození postiženého potomka (Aa)
a a
A Aa Aa
a aa aa

Odchylky[edit | edit source]

Příklady[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Procvičování[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. ADAMČOVÁ, Hana, et al. Neurologie 2005. 1. vydání. Praha : Triton, 2005. 260 s. Trendy v medicíně; ISBN 80-7254-613-9.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • THOMPSON, James Scott, Margaret Wilson THOMPSON a Robert L NUSSBAUM, et al. Klinická genetika: Thompson & Thompson. 6. vydání. Praha : Triton, 2004. 426 s. ISBN 80-7254-475-6.