Portál:Fyzioterapie a ergoterapie

From WikiSkripta

OpenMoji-color 1F4AA.svg     Fyzioterapie a ergoterapie

Doporučená literatura
  • JELÍNKOVÁ, Jana a Mária KRIVOŠÍKOVÁ. Ergoterapie. 1. vydání. Praha : Portál, 2009. 270 s. ISBN 978-80-7367-583-7.
  • KLUSOŇOVÁ, Eva. Ergoterapie v praxi. 1. vydání. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. ISBN 978-80-7013-535-8.
  • KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. 364 s. ISBN 9788024726991.
  • KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.
  • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie :  manuál a algoritmy. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
  • GROSS, Jeffrey M a Joseph FETTO. Vyšetření pohybového aparátu :  překlad druhého anglického vydání. 1. vydání. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-720-8.