Uživatel:Zef/I

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (A00–B99)
Patří sem: nemoci obecně uznávané za sdělné nebo přenosné
Nepatří sem: nosičství (přenašečství) infekčních nemocí nebo podezření na
ně (Z22.–)
určité lokalizované infekce – viz kapitoly systémových
onemocnění
infekční a parazitární nemoci komplikující těhotenství‚ porod
a šestinedělí s výjimkou porodnického tetanu (O98.–)
infekční a parazitární nemoci‚ mající svůj původ v perinatálním
období s výjimkou tetanu novorozenců‚ vrozené syfilis‚
perinatální gonokokové infekce a perinatálního onemocnění
virem lidské imunodeficience [HIV] (P35–P39)
chřipka a ostatní akutní respirační onemocnění (J00–J22)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
A00–A09
Střevní infekční nemoci
A15–A19
Tuberkulóza
A20–A28
Některé bakteriální zoonózy
A30–A49
Jiné bakteriální nemoci
A50–A64
Infekce přenášené převážně sexuálním stykem
A65–A69
Jiné spirochétové nemoci
A70–A74
Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
A75–A79
Rickettsiózy
A80–A89
Virové infekce centrální nervové soustavy
A90–A99
Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené
členovci
B00–B09
Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice
B15–B19
Virová hepatitida
B20–B24
Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
B25–B34
Jiné virové nemoci
B35–B49
Mykózy
B50–B64
Protozoární nemoci
B65–B83
Helmintózy – hlístové nemoci
B85–B89
Zavšivení‚ napadení roztoči nebo jinými členovci
B90–B94
Následky infekčních a parazitárních nemocí
B95–B98
Bakteriální‚ virová a jiná infekční agens
B99
Jiné infekční nemoci
38 / I. KAPITOLA
STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCI (A00–A09)
A00 Cholera
. 0 Cholera‚ původce: Vibrio cholerae 01‚ biotyp cholerae
Klasická cholera
. 1 Cholera‚ původce: Vibrio cholerae 01‚ biotyp el Tor
Cholera eltor [Cholera el Tor]
. 9 Cholera NS
A01 Břišní tyfus a paratyfus
. 0 Břišní tyfus
Infekce, původce: Salmonela typhi
. 1 Paratyfus A
. 2 Paratyfus B
. 3 Paratyfus C
. 4 Paratyfus NS
Infekce, původce: Salmonela paratyphi
A02 Jiné infekce způsobené salmonelami
Patří sem: infekční onemocnění, nebo potravou přenesená intoxikace, způsobené jinými salmonelami (nebo jejich toxiny), než je S. typhi a S. paratyphi
. 0 Salmonelová enteritis
Salmonelóza
. 1 Salmonelová sepse
Salmonelóza
. 2 Salmonelové infekce lokalizované
Salmonelová(-é):
. artritida+ (M01.3*)
. meningitida+ (G01*)
. osteomyelitida+ (M90.2*)
. pneumonie+ (J17.0*)
. tubulo-intersticiální porucha ledvin+ (N16.0*)
. 8 Jiné určené infekce salmonelami
. 9 Infekce salmonelami NS
A03 Shigelóza
. 0 Shigelóza‚ původce: Shigella dysenteriae
Shigellosis‚ skupiny A [dysenterie Shiga-Kruse]
. 1 Shigelóza‚ původce: Shigella flexneri
Shigellosis‚ skupiny B
. 2 Shigelóza‚ původce: Shigella boydii
Shigellosis‚ skupiny C
. 3 Shigelóza‚ původce: Shigella sonnei
Shigellosis‚ skupiny D
. 8 Shigelóza jiná
. 9 Shigelóza NS
Bacilární dysentrie NS
I. KAPITOLA / 39
A04 Jiné bakteriální střevní infekce
Nepatří sem: otrava přenesená potravou klasifikovaná jinde tuberkulózní enteritida (A18.3)
. 0 Enteropatogenní infekce‚ původce: Escherichia coli
. 1 Enterotoxikogenní infekce‚ původce: Escherichia coli
. 2 Enteroinvazivní infekce‚ původce: Escherichia coli
. 3 Enterohemoragické infekce‚ původce: Escherichia coli
. 4 Jiné střevní infekce‚ původce: Escherchia coli
Enteritida, původce: Escherichia coli NS
. 5 Enteritida‚ původce: Campylobacter
. 6 Enteritida‚ původce: Yersinia enterocolitica
Nepatří sem: extraintestinální yersinióza (A28.2)
. 7 Enterokolitida‚ původce: Clostridium difficile
. 8 Jiná určená bakteriální střevní infekce
. 9 Bakteriální střevní infekce NS
Bakteriální enteritida NS
A05 Jiné bakteriální intoxikace – otravy, přenesené potravou
Nepatří sem: infekce nebo otrava potravinami, původce: Clostridium difficile (A04.7)
infekce‚ původce: Escherichia coli (A04.0–A04.4) listerióza (A32.–)
infekce nebo otrava potravinami‚ způsobená salmonelami (A02.–)
toxické účinky škodlivých potravin (T61–T62)
. 0 Stafylokoková intoxikace přenesená potravou
. 1 Botulismus
Klasická, potravou přenesená intoxikace, původce: Clostridium botulinum
. 2 Intoxikace přenesená potravou‚ původce: Clostridium perfingens [Clostridium welchii]
Enteritis necrotisans Pig-bel
. 3 Intoxikace přenesená potravou‚ původce: Vibrio paraheamolyticus
. 4 Intoxikace přenesená potravou‚ původce: Bacillus cereus
. 8 Jiné specifikované bakteriální intoxikace přenesené potravinami
. 9 Bakteriální intoxikace přenesená potravou NS
A06 Amébóza
Patří sem: infekce‚ původce: Entamoeba histolytica Nepatří sem: jiná protozoární střevní onemocnění (A07.–)
. 0 Akutní amébová dysenterie
Akutní amébóza
Střevní amébóm NS
. 1 Chronická střevní amébóza
. 2 Amébová nedysenterická kolitida
40 / I. KAPITOLA
. 3
Střevní amébóm
Amoeboma NS
. 4
Amébový jaterní absces
Jaterní amébóza
.
Amébový plicní absces (J99.8*)
Amébový absces plic (a jater)
.
Amébový mozkový absces (G07*)
Amébový absces mozku (a jater)(a plic)
. 7
Kožní amébóza
. 8 Amébová infekce jiných lokalizací
Amébová:
. apendicitida
. balanitida+ (N51.2*)
. 9
Amébóza NS
A07 Jiné protozoární střevní nemoci
. 0
Balantidióza
Dysenterie, původce: Balantidium coli
. 1
Giardiósa (lamblióza)
. 2
Kryptosporidióza
. 3
Izosporóza
Infekce‚ původce: Isospora belli a Isospora hominis Střevní coccidioza
. 8 Jiné určené protozoární střevní nemoci
Střevní trichomoniáza Sarkocystóza Sarcosporidióza
. 9 Střevní nemoce způsobené prvoky NS
Průjem v důsledku nákazy patogenními prvoky Bičíkovci způsobená:
. kolitida
. průjem
. dysenterie
A08 Střevní infekce viry a jinými určenými mikroorganismy
Nepatří sem: chřipka s postižením zažívacího traktu (J09, J10.8, J11.8)
. 0 Rotavirová enteritida
. 1 Akutní gastroenteropatie‚ původce: virus skupiny Norwalk
Enteritida vyvolaná malými kulovitými viry
. 2 Adenovirová enteritida
. 3 Jiná virová enteritida
. 4 Virové střevní infekce NS
Virová:
. enteritida NS
. gastroenteritida NS
. gastroenteropatie NS
. 5 Jiné určené střevní infekce
I. KAPITOLA / 41
A09 Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu
Nepatří sem: jsou-li způsobeny bakteriálním‚ protozoárním‚ virovým a jinými určenými infekčními agens (A00–A08) neinfekční průjem (K52.9)
. novorozenecký průjem (P78.3)
. 0 Jiná a nespecifikovaná gastroenteritida a kolitida infekčního
původu
Katar střevní Diarea (průjem):
. akutní s krví
. akutní s krvácením
. akutní vodnatá(-ý)
. dysentrická(-ý)
. epidemická(-ý) Infekční nebo septická:
. kolitida
. enteritida
. gastroenteritida
Infekční průjmové onemocnění NS
. 9 Gastroenteritida a kolitida nespecifikovaného původu
TUBERKULÓZA (A15–A19)
Patří sem: infekce‚ původci: Mycobacterium tuberculosis a Mycobacterium bovis
Nepatří sem: vrozená tuberkulóza (P37.0)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] mající za následek tuberkulózu (B20.0)
pneumokonióza spojená s tuberkulózou (J65) následky tuberkulózy (B90.–) silikotuberkulóza (J65)
A15 Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená
. 0 Tuberkulóza plic‚ ověřená ve sputu mikroskopicky – včetně ověření kultivací, případně bez kultivace
Tuberkulózní:
. bronchiektázie
ověřené(-á‚-ý) ze sputa
. fibróza plic
mikroskopicky s nebo bez
. pneumonie
kultivace
. pneumotorax
. 1 Tuberkulóza plic‚ ověřená pouze kultivací
Stavy uvedené v A15.0‚ ověřené pouze kultivací
. 2 Tuberkulóza plic‚ ověřená histologicky
Stavy uvedené v A15.0‚ ověřené histologicky
. 3 Tuberkulóza plic‚ ověřená nespecifikovanou metodou
Stavy uvedené v A15.0‚ ověřené‚ ale neurčeno‚ zda bakteriologicky nebo histologicky
42 / I. KAPITOLA
. 4 Tuberkulóza nitrohrudních uzlin‚ bakteriologicky a histologicky
ověřená
Tuberkulóza lymfatických uzlin:
. hilových
. mezihrudí
. tracheobronchiálních
Nepatří sem: určená jako primární (A15.7)
. 5 Tuberkulóza hrtanu‚ průdušnice a bronchu‚ bakteriologicky
a histologicky ověřená
Tuberkulóza:
. bronchu
. hlasivky
. hrtanu
. průdušnice
. 6 Tuberkulózní pleuritida‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
Tuberkulóza pleury
bakteriologicky nebo histologicky
Tuberkulózní empyém
ověřená(-ý)
Nepatří sem: rozvinutá z primární plicní tuberkulózy, ověřená bakteriologicky a histologicky (A15.7)
. 7 Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená
. 8 Tuberkulóza jiných částí dýchacího ústrojí‚ bakteriologicky
a histologicky ověřená
Tuberkulóza:
. mezihrudí
. nosohltanu
. nosu
. paranazální dutiny (kterékoliv)
. 9 Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí‚ bakteriologicky a histologicky neověřená
. 0 Tuberkulóza plic‚ bakteriologicky a histologicky negativní
Tuberkulózní:
. bronchiektázie
. fibróza plic
. pneumonie
. pneumotorax
. 1 Tuberkulóza plic‚ bakteriologické a histologické vyšetření nebylo prováděno
Stavy uvedené pod A16.0‚ bakteriologické a histologické vyšetření neprovedeno
. 2 Tuberkulóza plic‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření
Tuberkulóza plic
Tuberkulózní:
. bronchiektázie
NS‚ bez zmínky
. fibróza plic
o bakteriologickém nebo
. pneumonie
histologickém ověření
. pneumotorax
I. KAPITOLA / 43
. 3 Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření
Tuberkulóza mízních uzlin:
. hilových
. nitrohrudních
. mezihrudí
. tracheobronchiálních
Nepatří sem: určena jako primární (A16.7)
. 4 Tuberkulóza hrtanu‚ prů dušnice a bronchu‚ bez uvedení bakteriologického nebo histologického ověření
Tuberkulóza:
. bronchu
. hlasivky
. hrtanu
. průdušnice
. 5 Tuberkulózní pleuritida‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo
histologickém ověření
Tuberkulóza pleury Tuberkulózní:
. empyém
. tuberkulózní zánět pohrudnice
Nepatří sem: rozvinutá z primární plicní tuberkulózy (A16.7)
. 7 Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření
Primární:
. tuberkulóza dýchacího ústrojí NS
. tuberkulózní komplex
. 8 Tuberkulóza jiných částí dýchacího ústrojí‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření
Tuberkulóza:
. mezihrudí
. nosohltanu
. nosu
. paranazální dutiny (kterékoliv)
. 9 Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření
Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS
Tuberkulóza NS
A17+ Tuberkulóza nervové soustavy
. Tuberkulózní meningitida – meningitis tuberculosa (G01*)
Tuberkulóza plen (mozkových)(míšních)
Leptomeningitis tuberculosa (tuberkulózní leptomeningitida)
. Meningeální tuberkulom (G07*)
Tuberkulom plen (tuberculoma meningum)
44 / I. KAPITOLA
.
Jiná tuberkulóza nervové soustavy
Tuberkulom
mozku (G07*)
Tuberkulóza
míchy (G07*)
Tuberkulózní:
. absces mozku (G07*)
. meningoencefalitida (G05.0*)
. myelitida (G05.0*)
. polyneuropatie (G63.0*)
.
Tuberkulóza nervové soustavy NS (G99.8*)
9+
A18 Tuberkulóza jiných orgánů
. Tuberkulóza kostí a kloubů
Tuberkulóza:
. kyčle (M01.1*)
. kolena (M01.1*)
. páteře (M49.0*) Tuberkulózní:
. artritida (M01.1*)
. mastoitida (H75.0*)
. nekróza kosti (M90.0*)
. osteitida (M90.0*)
. osteomyelitida (M90.0*)
. synovitida (M68.0*)
. tendosynovitida (M68.0*)
. 1 Tuberkulóza močové a pohlavní soustavy
Tuberkulóza:
. močového měchýře+ (N33.0*)
. hrdla děložního+ (N74.0*)
. ledvin+ (N29.1*)
. mužských pohlavních orgánů+ (N51.–*)
. močovodu+ (N29.1*)
Tuberkulózní zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů+ (N74.1*)
. 2 Tuberkulóza periferních lymfatických uzlin
Tuberkulózní zánět lymfatických uzlin
Nepatří sem: tuberkulóza uzlin:
. nitrohrudních (A15.4‚ A16.3)
. mezenterických a retroperitoneálních (A18.3) tracheobronchiálních (A15.4‚ A16.3)
. 3 Tuberkulóza střev‚ pobřišnice a mezenterických uzlin
Tuberkulóza:
. konečníku a rekta (K93.0*)
. střeva (tlustého)(tenkého)+ (K93.0*)
. retroperitonea (mízních uzlin) Tuberkulózní:
. ascites
. enteritida+ (K93.0*)
. peritonitida+ (K67.3*)
I. KAPITOLA / 45
. 4 Tuberkulóza kůže a podkožního vaziva
Tuberkulózní erythema induratum Lupus:
. exedens
. vulgaris
. NS
. očních víček+ (H03.1*) Scrofuloderma
Nepatří sem: lupus erytematodes (L93.–) systémový (M32.–)
. 5 Tuberkulóza oka
Tuberkulózní:
. chorioretinitida+ (H32.0*)
. episkleritida+ (H19.0*)
. keratitida intersticiální+ (H19.2*)
. iridocyklitida+ (H22.0*)
. keratokonjunktivitida (intersticiální)(flyktenulózní)+ (H19.2*)
Nepatří sem: lupus vulgaris očního víčka (A18.4)
. 6 Tuberkulóza ucha
Tuberkulózní:
. tuberkulózní zánět středního ucha+ (H67.0*)
Nepatří sem: tuberkulózní zánět bradavkového výběžku (A18.0+)
. Tuberkulóza nadledvin (E35.1*)
Addisonova nemoc‚ tuberkulózního původu
. 8 Tuberkulóza jiných určených orgánů
Tuberkulóza:
. endokardu+ (I39.8*)
. myokardu+ (I41.0*)
. jícnu+ (K23.0*)
. perikardu+ (I32.0*)
. štítné žlázy+ (E35.0*)
Tuberkulózní mozková arteritida+ (I68.1*)
A19 Miliární tuberkulóza
Patří sem: tuberkulóza:
. diseminovaná
. generalizovaná tuberkulózní polyserozitida
. 0 Akutní miliární tuberkulóza jediného určeného místa
. 1 Akutní miliární tuberkulóza více lokalizací
. 2 Akutní miliární tuberkulóza NS
. 8 Jiná miliární tuberkulóza
. 9 Miliární tuberkulóza NS
46 / I. KAPITOLA
NĚKTERÉ BAKTERIÁLNÍ ZOONÓZY (A20–A28)
A20
Mor – pestis
Patří sem: infekce‚ původce: Yersinia pestis
. 0
Bubonický – dýmějový mor
. 1
Celulokutanní mor
. 2
Plicní forma moru
. 3
Morová meningitida
. 7
Septikemická forma moru
. 8
Jiné formy moru
Abortivní mor
Asymptomatický mor
Pestis minor
. 9
Mor NS
A21
Tularemie
Patří sem:
deer fly fever; zaječí nemoc
infekce, původce: Francisella tularensis
. 0
Ulceroglandulární tularemie
. 1
Okuloglandulární tularemie
Oční tularemie
. 2
Plicní forma tularemie
. 3
Viscerální forma tularemie
Tyfoidní forma tularemie
. 7
Generalizovaná tularemie
. 8
Jiné formy tularemie
. 9
Tularemie NS
A22
Sněť slezinná – antrax
Patří sem:
infekce‚ původce: Bacillus anthracis
. 0
Kožní antrax
Maligní:
. karbunkl
. pustula
. 1
Plicní antrax
Inhalační antrax
Nemoc hadrářů
Nemoc třídičů vlny
. 2
Gastrointestinální antrax
. 7
Antraxová sepse
. 8
Jiné formy antraxu
Antraxová meningitida+ (G01*)
. 9
Antrax NS
A23 Brucelóza – vlnivá horečka
Patří sem: horečka:
. maltská
. středozemní
. vlnivá (undulující)
I. KAPITOLA / 47
. 0 Brucelóza‚ původce: Brucella melitensis
. 1 Brucelóza‚ původce: Brucella abortus
. 2 Brucelóza‚ původce: Brucella suis
. 3 Brucelóza‚ původce: Brucella canis
. 8 Jiná brucelóza
. 9 Brucellosis NS
A24 Vozhřivka – malleus a melioidóza – pseudomalleus
. 0 Vozhřivka
Infekce způsobená Pseudomonas mallei Infekce způsobená Burkholderia mallei Vozhřivka
. 1 Akutní a prudká melioidóza
Melioidózová:
. pneumonie
. sepse
. 2 Subakutní nebo chronická melioidóza
. 3 Jiná melioidóza
. 4 Melioidóza NS
Infekce způsobená Pseudomonas pseudomallei NS Infekce způsobená Burkholderia pseudomallei NS Whitmoreova nemoc
A25 Horečka z krysího kousnuti
. 0 Spirillosis
Sodoku
. 1 Streptobacillosis
Epidemický artritický erytém
Haverhillská horečka
Streptobacilární horečka z krysího kousnutí
. 9 Horečka z krysího kousnutí NS
A26 Červenka – erysipeloid
. 0 Kožní erysipeloid
Erythema migrans
. 7 Erysipelotrixová sepse
. 8 Ostatní formy erysipeloidu
. 9 Erysipeloid NS
A27 Leptospiróza
. 0 Leptospirosis icterohaemorrhagica
Leptospiróza‚ způsobená: Leptospira icterohaemorrhagiae Weilova nemoc
. 8 Ostatní formy leptospirózy
. 9 Leptospiróza NS
A28 Další, jinde nezařazené bakteriální zoonózy
. 0 Pasteurelóza, původce: Pasteurella multocida
. 1 Nemoc kočičího škrábnutí
Horečka z kočičího škrábnutí
48 / I. KAPITOLA
. 2 Extraintestinální yersinióza
Nepatří sem: enteritida‚ původce: Yersinia enterocolitica (A04.6) mor (A20.–)
. 8 Jiné určené bakteriální zoonózy, nezařaditelné jinam
. 9 Zoonotická bakteriální nemoc NS
JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI (A30–A49)
A30 Lepra – malomocenství [Hansenova nemoc]
Patří sem: infekce‚ původce: Mycobacterium leprae
Nepatří sem: následky lepry (B92)
. 0 Lepra indeterminovaná
Lepra I
. 1 Lepra tuberkuloidní
Lepra TT
. 2 Lepra hraniční tuberkuloidní
Lepra BT
. 3 Lepra hraniční
Lepra BB
. 4 Lepra hraniční lepromatózní
Lepra BL
. 5 Lepra lepromatózní
Lepra LL
. 8 Jiné formy lepry
. 9 Lepra NS
A31 Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi
Nepatří sem: lepra (A30.–) tuberkulóza (A15–A19)
. 0 Plicní mykobakteriální infekce
Infekce‚ původce: Mycobacterium:
. avium
. intracellulare [Batteův bacil]
. kansasii
. 1 Kožní mykobakteriální infekce
Vřed buruli
Infekce původce: Mycobakterium:
. marinum
. ulcerans
. 8 Jiné mykobakteriální infekce
. 9 Mykobakteriální infekce NS
Atypická mykobakteriální infekce NS
Mycobakteriosis NS
A32 Listerióza – listeriosis
Patří sem: listeriová infekce přenesená potravou
Nepatří sem: novorozenecká (diseminovaná) listerióza (P37.2)
. 0 Listerióza kožní
I. KAPITOLA / 49
. Listeriová meningitida a meningoencefalitida
Listeriová:
. meningitida (G01*)
. meningoencefalitida (G05.0*)
. 7 Listeriová sepse
. 8 Jiné formy listeriózy
Listeriová:
. mozková arteritida+ (I68.1*)
. endokarditida+ (I39.8*) Okuloglandulární listerióza
. 9 Listerióza NS
A33 Tetanus novorozenců
A34 Tetanus porodnický
A35 Tetanus jiný
Tetanus NS
Nepatří sem: tetanus:
. novorozenců (A33)
. porodnický (A34)
A36 Záškrt – diphtheria
. 0 Záškrt hltanu
Difterická membranózní angina
Tonzilární záškrt
. 1 Nosohltanový záškrt
. 2 Hrtanový záškrt
Difterická laryngotracheitida
. 3 Kožní záškrt
Nepatří sem: erythrasma (L08.1)
. 8 Jiný záškrt
Difterická:
. konjunktivitida+ (H13.1*)
. myokarditida+ (I41.0*)
. polyneuritida+ (G63.0*)
. 9 Záškrt NS
A37 Dávivý kašel – pertussis
. 0 Dávivý kašel‚ původce: Bordetella pertussis
. 1 Dávivý kašel‚ původce: Bordetella parapertussis
. 8 Dávivý kašel‚ původce: jiný určený druh Bordetelly
. 9 Dávivý kašel NS
A38 Spála – scarlatina
Spála
Nepatří sem: streptokoková angína (J02.0)
A39 Meningokokové infekce
.
Meningokoková meningitida – meningitis meningococcica
0+
(G01*)
50 / I. KAPITOLA
. Waterhauseův–Friderichsenův syndrom (E35.1*)
Hemoragická infarzace nadledvin při meningokokovém zánětu Meningokokový syndrom nadledvinový
. 2 Akutní meningokoková sepse
. 3 Chronická meningokoková sepse
. 4 Meningokoková sepse NS
Meningokoková bakteriemie NS
. Meningokoková onemocnění srdce
Meningokoková:
. karditida NS (I52.0*)
. endokarditida (I39.8*)
. myokarditida (I41.0*)
. perikarditida (I32.0*)
. 8 Jiné meningokokové infekce
Meningokoková:
. artritida+ (M01.0*)
. konjunktivitida+ (H13.1*)
. encefalitida+ (G05.0*)
. retrobulbární neuritida+ (H48.1*) Postmeningokoková artritida+ (M03.0*)
. 9 Meningokoková infekce NS
Meningokokové onemocnění NS
A40 Streptokoková sepse
K vyznačení septického šoku použijte doplňkový kód (R57.2).
Nepatří sem: vzniklá během porodu (O75.3) následující po:
. infuzi‚ transfuzi a injekci (T80.2)
. očkování (T88.0)
. potratu‚ ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O03–O07‚ O08.0)
novorozenecká sepse (P36.0–P36.1) komplikující pooperační průběh (T81.4) puerperální sepse (O85)
. 0 Sepse‚ způsobená Streptokoky skupiny A
. 1 Sepse‚ způsobená Streptokoky‚ skupiny B
. 2 Sepse, způsobená Streptokoky‚ skupiny D
. 3 Sepse‚ původce: Streptococcus pneumoniae
Pneumokoková sepse
. 8 Jiná streptokoková sepse
. 9 Streptokoková sepse NS
I. KAPITOLA / 51
A41 Jiná sepse
K vyznačení septického šoku použijte doplňkový kód (R57.2).
Nepatří sem: bakteriální infekce NS (A49.9) vzniklá během porodu (O75.3) následující po:
. infuzi‚ transfuzi a injekci (T80.2)
. očkování (T88.0)
. potratu‚ ektopickém těhotenství nebo mola hydatidosa (O03–O07‚O08.0)
sepse:
. aktinomykotická (A42.7)
. antraxová (A22.7)
. kandidová (B37.7)
. erysipelotrixová (A26.7)
. gonokoková (A54.8)
. herpetická (B00.7)
. listeriová (A32.7)
. meningokoková (A39.2–A39.4)
. novorozenecká (P36.–)
. komplikující pooperační průběh (T81.4)
. puerperální sepse (O85)
. streptokoková (A40.–)
. tularemická (A21.7) sepse:
. melioidóza (A24.1)
. septická forma moru (A20.7) syndrom toxického šoku (A48.3)
. 0 Sepse‚ původce: Staphylococcus aureus
. 1 Sepse‚ způsobená jinými určenými stafylokoky
Sepse‚ původce: koagulaza-negativní stafylokok
. 2 Sepse‚ způsobená neurčeným stafylokokem
. 3 Sepse‚ původce: Haemophilus influenzae
. 4 Sepse‚ způsobená anaeroby
Nepatří sem: plynatá sněť (A48.0)
. 5 Sepse‚ způsobená jinými gramnegativními organismy
Gramnegativní sepse NS
. 8 Jiné určené sepse
. 9 Sepse NS
Septický šok Septikemie
A42 Aktinomykóza – actinomycosis
Nepatří sem: aktinomycetom (B47.1)
. 0 Plicní aktinomykóza
. 1 Břišní aktinomykóza
. 2 Cervikofaciální aktinomykóza
. 7 Aktinomykotická sepse
. 8 Jiné formy aktinomykózy
. 9 Aktinomykóza NS
52 / I. KAPITOLA
A43 Nocardiosis
. 0 Plicní nokardióza
. 1 Kožní nokardióza
. 8 Jiné formy nokardiózy
. 9 Nokardióza NS
A44 Bartonellosis
. 0 Bartonelóza systémová
Carrionova nemoc (Oroyská horečka)
. 1 Bartonelóza kožní a mukokutánní
Carrionova nemoc (Verruga peruana)
. 8 Jiné formy bartonelózy
. 9 Bartonelóza NS
A46 Růže – erysipelas
Nepatří sem: erysipel poporodní nebo puerperální (O86.8)
A48 Jiné bakteriální nemoci jinde nezařazené
Nepatří sem: actinomycetom (B47.1)
. 0 Plynatá sněť
Clostridiová:
. celulitida
. myonekróza
. 1 Legionářská nemoc
. 2 Nepneumonická legionářská nemoc [pontiacká horečka]
. 3 Syndrom toxického šoku
Nepatří sem: endotoxický šok NS (R57.8) sepse NS (A41.9)
. 4 Brazilská purpurová horečka
Systémová infekce‚ původce: Haemophilus aegyptius
. 8 Jiné určené bakteriální nemoci
A49 Bakteriální infekce neurčené lokalizace
Nepatří sem: bakteriální vyvolavatelé nemocí zařazení v ostatních kapitolách (B95–B96)
chlamydiové infekce NS (A74.9) meningokokové infekce NS (A39.9) rickettsiové infekce NS (A79.9) spirochetové infekce NS (A69.9)
. 0 Stafylokoková infekce neurčené lokalizace
. 1 Streptokoková infekce neurčené lokalizace
. 2 Infekce‚ původce: Haemophilus influenzae neurčené lokalizace
. 3 Mykoplazmová infekce neurčené lokalizace
. 8 Jiné bakteriální infekce neurčené lokalizace
. 9 Bakteriální infekce NS
Bakteriemie NS
I. KAPITOLA / 53
INFEKCE PŘENÁŠENÉ PŘEVÁŽNĚ POHLAVNÍM STYKEM (A50–A64)
Nepatří sem: onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B20–B24) nespecifická a negonokoková uretritida (N34.1)
Reiterova choroba (M02.3)
A50 Vrozená syfilis – příjice – lues
. 0 Časná vrozená syfilis, symptomatická
Jakékoliv vrozený syfilitický symptom určený jako časný, nebo který se manifestuje do dvou let věku.
Časná vrozená syfilis:
. kožní
. mukokutánní
. viscerální
Časná vrozená syfilitická:
. laryngitida
. okulopatie
. osteochondropatie
. faryngitida
. pneumonie
. rinitida
. 1 Časná vrozená syfilis‚ latentní
Vrozená syfilis bez klinické manifestace‚ se sérologickou reakcí pozitivní a likvorologickou negativní, zjištěnou do dvou let věku.
. 2 Časná vrozená syfilis NS
Vrozená syfilis NS‚ do dvou let po narození
. 3 Pozdní vrozená syfilitická okulopatie
Pozdní vrozená syfilitická intersticiální keratitida+ (H19.2*) Pozdní vrozená syfilitická okulopatie nezařazená jinde+ (H58.8*)
Nepatří sem: Hutchinsonova trias (A50.5)
. 4 Pozdní vrozená neurosyfilis (juvenilní neurosyfilis)
Dementia paralytica juvenilis Juvenilní:
. generalizovaná obrna
. tabes dorsalis
. taboparetická neurosyfilis Pozdní vrozená syfilitická:
. encefalitida+ (G05.0*)
. meningitida+ (G01*)
. polyneuropatie+ (G63.0*)
K vyznačení každé přidružené duševní poruchy lze použít dodatkový kód.
Nepatří sem: Hutchinsonova trias (A50.5)
54 / I. KAPITOLA
. 5 Jiná pozdní vrozená syfilis (symptomatická)
Jakýkoli vrozený syfilitický stav, určený jako pozdní, nebo manifestující se ve dvou letech věku, nebo později. Cluttonovy klouby+ (M03.1*)
Hutchinsonovy(-a):
. zuby
. trias
Pozdní vrozená:
. kardiovaskulární syfilis+ (I98.0*)
. syfilitická:
. artropatie+ (M03.1*)
. osteochondropatie+ (M90.2*) Syfilitický sedlovitý nos
. 6 Pozdní vrozená syfilis‚ latentní
Vrozená syfilis bez klinické manifestace, se sérologickou reakcí pozitivní a likvorologickou negativní, zjištěná ve dvou letech věku, nebo později.
. 7 Pozdní vrozená syfilis NS
Vrozená syfilis NS‚ která se manifestuje ve dvou letech věku, nebo později
. 9 Vrozená syfilis NS
A51 Časná syfilis
. 0 Primární genitální syfilis
Syfilitický vřed (tvrdý vřed) NS
. 1 Primární anální syfilis
. 2 Primární syfilis‚ jiné lokalizace
. 3 Sekundární syfilis kůže a sliznic
Condyloma latum Syfilitická(-ý):
. alopecie+ (L99.8*)
. leukoderma+ (L99.8*)
. mukózní plát
. 4 Jiná sekundární syfilis
Sekundární syfilitické(-á):
. zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů+ (N74.2*)
. iridocyklitida+ (H22.0*)
. lymfadenopatie
. meningitida+ (G01*)
. myozitida+ (M63.0*)
. okulopatie NS+ (H58.8*)
. periostitida+ (M90.1*)
. 5 Časná syfilis‚ latentní
Syfilis (získaná) bez klinické manifestace, se sérologickou reakcí pozitivní a likvorologickou negativní, zjištěná do dvou let po infekci.
. 9 Časná syfilis NS
I. KAPITOLA / 55
A52
Pozdní syfilis
.
Kardiovaskulární syfilis
Kardiovaskulární syfilis NS (I98.0*)
Syfilitická(-é):
. aneuryzma aorty (I79.0*)
. nedomykavost aortální (I39.1*)
. aortitida (I79.1*)
. mozková arteritida (I68.1*)
. endokarditida NS (I39.8*)
. myokarditida (I41.0*)
. perikarditida (I32.0*)
. plicní regurgitace (I39.3*)
. 1
Symptomatická neurosyfilis
Charcotova artropatie+ (M14.6*)
Pozdní syfilitický(-á):
. neuritida akustiku+ (H94.0*)
. encefalitida+ (G05.0*)
. meningitida+ (G01*)
. polyneuropatie+ (G63.0*)
. atrofie optiku+ (H48.0*)
. retrobulbární neuritis (H48.1*)
Syfilitický parkinsonismus+ (G22*)
Tabes dorsalis
. 2
Asymptomatická neurosyfilis
. 3
Neurosyfilis NS
Gumma (syfilitické)
Syfilis (pozdní)
centrální nervové soustavy NS
Syphiloma
. 7 Jiná pozdní syptomatická syfilis
Onemocnění glomerulů při syfilis+ (N08.0*)
Gumma syfilitické
kterékoliv lokalizace mimo ty‚ které
Syfilis pozdní nebo terciární
patří do položek A52.0–A52.3
Pozdní syfilitická(-é):
. burzitida+ (M73.1*)
. chorioretinitida+ (H32.0*)
. episkleritida+ (H19.0*)
. zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů+ (N74.2*)
. leukoderma+ (L99.8*)
. okulopatie nezařaditelná jinam+ (H58.8*)
. peritonitida+ (K67.2*)
Syfilis (neurčeného stadia):
. kostní+ (M90.2*)
. jaterní+ (K77.0*)
. plicní+ (J99.8*)
. svalová+ (M63.0*)
. synoviální+ (M68.0*)
. 8
Pozdní syfilis‚ latentní
Syfilis (získaná) bez klinické manifestace, se sérologickou reakcí
pozitivní a likvorologickou negativní, zjištěná ve dvou letech po
infekci, nebo později.
. 9
Pozdní syfilis NS
56 / I. KAPITOLA
A53 Jiná a nespecifikovaná syfilis
. 0 Latentní syfilis nespecifikovaná jako časná nebo pozdní
Latentní syfilis NS
Pozitivní sérologická reakce na syfilis
. 9 Syfilis NS
Infekce způsobená Treponema pallidum NS Syfilis (získaná) NS
Nepatří sem: syfilis NS je-li příčinou smrti ve věku pod dva roky (A50.2)
A54 Gonokoková infekce
. 0 Gonokoková infekce dolního pohlavního a močového ústrojí bez abscesu žláz periuretrálních a přídatných
Gonokokový(-á):
. zánět hrdla děložního NS
. zánět močového měchýře NS
. zánět uretry NS
. vulvovaginitida NS
Nepatří sem: s abscesem periuretrálních a akcesorních žláz (A54.1)
periuretrální absces (A54.1)
. 1 Gonokoková infekce dolního pohlavního a močového ústrojí s abscesem žlás periuretrálních a přídatných
Gonokokový absces Bartholiniho žlázy
. 2 Gonokoková pelviperitonitida a jiné gonokokové infekce ústrojí pohlavního a močového
Gonokoková(-é):
. epididymitida+ (N51.1*)
. zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů+ (N74.3*)
. orchitida+ (N51.1*)
. prostatitida+ (N51.0*)
Nepatří sem: gonokoková peritonitida (A54.8)
. 3 Gonokoková infekce oka
Gonokoková:
. konjunktivitida+ (H13.1*)
. iridocyklitida+ (H22.0*)
Oftalmie novorozenců způsobená gonokokem
. Gonokoková infekce svalové a kosterní soustavy
Gonokoková:
. artritida (M01.3*)
. burzitida (M73.0*)
. osteomyelitida (M90.2*)
. synovitida (M68.0*)
. tendosynovitida (M68.0*)
. 5 Gonokoková faryngitida
. 6 Gonokoková infekce anu a rekta
I. KAPITOLA / 57
. 8 Jiné gonokokové infekce
Gonokokový(-á):
. mozkový absces+ (G07*)
. endokarditida+ (I39.8*)
. meningitida+ (G01*)
. myokarditida+ (I41.0*)
. perikarditida+ (I32.0*)
. peritonitida+ (K67.1*)
. pneumonie+ (J17.0*)
. sepse
. poškození kůže
Nepatří sem: gonokoková pelviperitonitida (A54.2)
. 9 Gonokoková infekce NS
A55 Lymphogranuloma venereum (chlamydiový)
Tropický (klimatický) bubo
Nemoc Durand-Nicolas-Favre
Esthiomene
Lymfogranuloma inguinale
A56 Jiná chlamydiová onemocnění přenášená pohlavním stykem
Patří sem: během pohlavního styku přenášená onemocnění, způsobená Chlamydií trachomatis
Nepatří sem: chlamydiový(-á):
. lymfogranulom (ASS)
. novorozenecká:
. konjunktivitida (P39.1)
. pneumonie (P23.1) stavy zařazené pod A74.–
. 0 Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
Chlamydiová:
. cervicitida
. cystitida
. uretritida
. vulvovaginitida
. 1 Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohlavních a močových orgánů
Chlamydiová(-é):
. epididymitida+ (N51.1*)
. zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů+ (N74.4*)
. orchitida+ (N51.1*)
. 2 Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS
. 3 Chlamydiová infekce řiti a konečníku
. 4 Chlamydiová infekce hltanu
. 8 Jiná chlamydiová onemocnění přenášená pohlavním stykem, v jiných lokalizacích
A57 Měkký vřed – chancroid
Ulcus molle – měkký vřed
58 / I. KAPITOLA
A58 Granuloma inguinale
Donovanosis
A59 Trichomoniáza
Nepatří sem: střevní trichomoniáza (A07.8)
. 0 Trichomoniáza urogenitální
Leukorrhoea (vaginalis) původce: Trichomonas (vaginalis)
Prostatitida+ (N51.0*)
. 8 Trichomoniáza jiných lokalizací
. 9 Trichomoniáza NS
A60 Anogenitální herpetické infekce
. 0 Infekce močového a pohlavního ústrojí‚ původce: Herpes simplex
Infekce genitálu, původce: virus Herpes simplex:
. ženského genitálu+ (N77.0–N77.1*)
. mužského genitálu+ (N51.–*)
. 1 Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
. 9 Anogenitální herpetická infekce NS
A63 Jiné, převážně pohlavním stykem přenášené nemoci, jinde nezařazené
Nepatří sem: molluscum contagiosum (B08.1) papilloma cervicis (D26.0)
. 0 Anogenitální (venerické) bradavice
. 8 Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64 Pohlavním stykem přenášené nemoci
Pohlavní nemoc NS
JINÉ SPIROCHÉTOVÉ NEMOCI (A65–A69)
Nepatří sem: leptospiróza (A27.–) syfilis (A50–A53)
A65 Nevenerická syfilis
Bejel
Endemická syfilis
Njovera
A66 Frambézie
Tropické infekční onemocnění, původce: Treponema pertenue
Patří sem: bouba framboesia pian
. 0 Počáteční frambéziové poškození
Frambéziový šankr
Počáteční nebo primární frambézie
Iniciální frambéziový vřed
Mateřská frambézie
I. KAPITOLA / 59
. 1 Mnohočetné frambéziové papilomy a vlhké kožní afekce
Framboesioma
Pianoma
Plantární nebo palmární frambéziové papilómy
. 2 Jiná čerstvá frambéziová poškození kůže
Kožní frambézie‚ méně než 5 let po infekci Čerstvá frambézie
(kožní)(makulární)(makulopapulární)(mikropapulární) a (papulární) Frambezid při čerstvé frambézii
. 3 Hyperkeratóza při frambézii
Umrlčí ruka (Ghoul hand)
Hyperkeratóza palmární, plantární, (časná)(pozdní) způsobená frambézií
Červivá chodidla
. 4 Frambéziová gumata a vředy
Gumatózní frambezid
Nodulární pozdní frambézie (ulcerovaná)
. 5 Gangóza
Rhinopharyngitis mutilans
. 6 Frambéziová poškození kostí a kloubů
Ganglion
Hydrartróza
Osteitida
při frambézii (časné) (pozdní)
Periostitida (hypertrofická)
Gundu
Gumma‚ kosti
Gumatózní osteitida nebo
při frambézii (pozdní)
periostitida
. 7
Jiné projevy frambézie
Juxtaartikulární frambéziové uzlíky
Slizniční frambézie
. 8
Latentní frambézie
Frambézie bez klinických projevů‚ sérologicky pozitivní
. 9
Frambézie NS
A67
Pinta [carate]
. 0
Časné léze pinty
Tvrdý vřed – šankr (primární)
při pintě [carate]
Pupenec – papula (primární)
. 1 Středně pokročilé léze pinty
Erytematózní pláky
Hyperchromní léze
při pintě [carate]
Hyperkeratóza
Pintidy
. 2 Pozdní poškození při pintě
Kardiovaskulární poškození+ (I98.1*)
Kožní poškození:
. achromické
při pintě [carate]
. dyschromické
. jizevnaté
60 / I. KAPITOLA
. 3 Smíšená poškození při pintě
Achromické a hyperchromické kožní poškození při onemocnění pintou [carate]
. 9 Pinta NS
A68 Návratná horečka – typhus recurrens
Nepatří sem: Lymeská nemoc (A69.2)
. 0 Návratná horečka‚ přenášená vešmi
Návratná horečka‚ původce: Borrelia recurrentis
. 1 Návratná horečka‚ přenášená klíšťaty
Návratná horečka způsobená každým jiným druhem Borrelie než je Borrelia recurrentis
. 9 Návratná horečka NS
A69 Jiné spirochétové infekce
. 0 Nekrotizující ulcerativní stomatitida
Gangréna v ústech
Fusospirochetální gangréna
Noma
Stomatitis gangrenosa
. 1 Jiné Vincentovy infekce
Fusospirochetová faryngitida Nekrotizující ulcerativní (akutní):
. gingivitida
. gingivostomatitida Spirochétová stomatitida Trench mouth Vincentova:
. angina
. gingivitida
. 2 Lymeská nemoc
Erythema chronicum migrans‚ původce: Borrelia burgdorferi
. 8 Jiné určené spirochétové infekce
. 9 Spirochétové infekce NS
I. KAPITOLA / 61
JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ CHLAMYDIEMI (A70–A74)
A70 Infekce původce: Chlamydia psittaci
Ornitóza
Horečka Parrotova
Psittakóza (papouščí nemoc)
A71 Trachom
Nepatří sem: následky trachomu (B94.0)
. 0 Počáteční stadium trachomu
Trachoma dubium
. 1 Aktivní stadium trachomu
Granulární konjunktivitida (trachomatóza) Trachomatóza:
. folikulární konjunktivitida
. pannus
. 9 Trachom NS
A74 Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
Nepatří sem: chlamydiová pneumonie (J16.0) novorozenecká chlamydiová:
. konjunktivitida (P39.1)
. pneumonie (P23.1)
sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění (A55–A56)
. Chlamydiová konjunktivitida (H13.1*)
Paratrachom
. 8 Jiná chlamydiová onemocnění
Chlamydiová peritonitida+ (K67.0*)
. 9 Chlamydiová infekce NS
Chlamydióza NS
62 / I. KAPITOLA
RICKETTSIÓZY (A75–A79)
A75 Skvrnitý tyfus
Nepatří sem: rickettsióza‚ původce: Ehrlichia sennetsu (A79.8)
. 0 Epidemický skvrnitý tyfus, přenášený vší‚ původce: Rickettsia prowazekii
Klasický skvrnitý tyfus – Typhus exanthematicus Epidemický (vešmi přenášený) tyfus
. 1 Recidivující skvrnitý tyfus [Brillova–Zinsserova nemoc]
Typhus recrudescens Brillova-Zinsserova nemoc
. 2 Endemický skvrnitý tyfus‚ původce: Rickettsia typhi
Murinní (myší) tyfus, přenášený blechou
. 3 Skvrnitý tyfus‚ původce: Rickettsia tsutsugamushi
Scrub (k řovinný) tyfus, přenášený roztočem Horečka tsutsugamushi
Japonská říční horečka
. 9 Skvrnitý tyfus NS
Skvrnivka NS
A77 Purpurová horečka [rickettsiózy‚ přenášené klíštětem]
. 0 Purpurová horečka‚ původce: Rickettsia rickettsii
Horečka Skalistých hor – Rocky Mountain spotted fever Horečka Sao Paulo – Sao Paulo fever
. 1 Purpurová horečka‚ původce: Rickettsia conorii
Africká klíšťová horečka – African tick typhus Horečka s podkožními uzlíky – Boutonneuse fever Indická klíšťová horečka – India tick typhus Keňská klíšťová horečka – Kenya tick typhus Marseilleská horečka – Marseilles fever
Středozemní klíšťová horečka – Mediterranean tick fever
. 2 Purpurová horečka‚ původce: Rickettsia sibirica
Severoasijská klíšťová horečka Sibiřská klíšťová horečka
. 3 Purpurová horečka‚ původce: Rickettsia australis
Queenslandská klíšťová horečka
. 8 Jiná purpurová horečka
. 9 Purpurová horečka NS
Klíšťaty přenášená purpurová horečka NS
A78 Q horečka
Infekční onemocnění‚ původce:Coxiella burnetii Horečka Nine Mile
Horečka Quadrilateral
I. KAPITOLA / 63
A79 Jiné rickettsiózy
. 0 Zákopová horečka, původce: Rickettsia quintana
Horečka:
. Pětidenní horečka – Febris quintana
. Volyňská horečka – Febris wolhynian
. 1 Rickettsiální neštovice‚ původce: Rickettsia akari
Horečka Kew Garden
Vezikulární rickettsióza
. 8 Jiné určené rickettsiózy
Rickettsióza‚ původce: Ehrlichia sennetsu
. 9 Rickettsióza NS
VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (A80–A89)
Nepatří sem: následky:
. poliomyelitidy (B91)
. virové encefalitidy (B94.1)
A80 Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna
. 0 Akutní paralytická poliomyelitida‚ spojená s vakcinací (s očkovací látkou)
. 1 Akutní paralytická poliomyelitida‚ divoký virus importovaný
. 2 Akutní paralytická poliomyelitida‚ divoký virus tuzemský
. 3 Akutní paralytická poliomyelitida‚ jiná a NS
. 4 Akutní neparalytická poliomyelitida
. 9 Akutní poliomyelitida NS
A81 Atypické virové infekce centrální nervové soustavy
Patří sem: prionové nemoci centrální nervové soustavy
. 0
Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
Subakutní spongiformní encefalopatie
. 1
Subakutní sklerotizující panencefalitida
Dawsonova nemoc s inkluzemi
Van Bogaertova sklerotizující leukoencefalopatie
. 2
Progresivní multifokální leukoencefalopatie
Multifokální leukoencefalopatie NS
. 8 Jiné atypické virové infekce centrální nervové soustavy
Kuru
. 9 Atypické virové infekce centrální nervové soustavy NS
Prionová nemoc centrální nervové soustavy NS
A82 Vzteklina – rabies (lyssa)
. 0 Sylvatická (lesní) vzteklina
. 1 Urbánní (městská) vzteklina
. 9 Vzteklina NS
A83 Virová encefalitida přenášená komáry
Patří sem: virová meningoencefalitida přenášená komáry Nepatří sem: Venezuelská koňská encefalitida (A92.2)
64 / I. KAPITOLA
. 0 Japonská encefalitida
. 1 Západní koňská encefalitida
. 2 Východní koňská encefalitida
. 3 St. Louiská encefalitida
. 4 Australská encefalitida
Kunjinova virová nemoc
. 5 Kalifornská encefalitida
Kalifornská meningoencefalitida Encefalitida, původce: virus La Crosse
. 6 Encefalitida, původce: virus Rocio
. 8 Jiná virová encefalitida přenášená komáry
. 9 Virová encefalitida přenášená komáry NS
A84 Virová encefalitida přenášená klíšťaty
Patří sem: virová meningoencefalitida přenášená klíšťaty
. 0 Encefalitida dálného východu přenášená klíšťaty [Ruská jarně-letní encefalitida]
. 1 Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty
. 8 Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty
Louping ill
Encefalitida, původce: virus Pawassan
. 9 Virová klíšťová encefalitida NS
A85 Jiná virová encefalitida, nezařazená jinde
Patří sem: určená virová:
. encefalomyelitida nezařazená jinde
. meningoencefalitida nezařazená jinde Nepatří sem: benigní myalgická encefalomyelitida (G93.3)
encefalitida vyvolaná:
. virem Herpes simplex (B00.4)
. virem spalniček (B05.0)
. virem příušnic (B26.2)
. virem poliomyelitidy (A80.–)
. virem Herpes zoster (B02.0) lymfatická choriomeningitida (A87.2)
. Enterovirová encefalitida (G05.1*)
Enterovirová encefalomyelitida
. Adenovirová encefalitida (G05.1*)
Adenovirová meningoencefalitida
. 2 Virová encefalitida přenášená členovci NS
. 8 Jiná určená virová encefalitida
Encephalitis lethargica
Nemoc von Economo-Cruchetova
A86 Neurčená virová encefalitida
Virová:
. encefalomyelitida NS
. meningoencefalitida NS
I. KAPITOLA / 65
A87 Virová meningitida
Nepatří sem: meningitida způsobená:
. virem Herpes simplex (B00.3)
. virem spalniček (B05.1)
. virem příušnic (B26.1)
. virem poliomyelitidy (A80.–)
. zoster (B02.1)
. Enterovirová meningitida (G02.0*)
Meningitida, původce: virus Coxsackie
Meningitida, původce: Echovirus
. Adenovirová meningitida (G02.0*)
. 2 Lymfocytární choriomeningitida
Lymfocytární meningoencefalitida
. 8 Jiné virové meningitidy
. 9 Virová meningitida NS
A88 Jiné virové infekce centrální nervové soustavy‚ jinde nezařazené
Nepatří sem: virová:
. encefalitida NS (A86)
. meningitida NS (A87.9)
. 0 Enterovirová exantémová horečka (Bostonská vyrážka)
. 1 Epidemické vertigo
. 8 Jiné určené virové infekce centrální nervové soustavy
A89 Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy
VIROVÉ HOREČKY A VIROVÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI (A90–A99)
A90 Dengue [klasická forma dengue]
Nepatří sem: hemoragická horečka dengue (A91)
A91 Hemoragická horečka dengue
A92 Jiná virová horečka přenášená komáry
Nepatří sem: nemoc Ross River (B33.1)
. 0 Virová nemoc Chikungunya
(Hemoragická) horečka Chikungunya
. 1 Horečka o'nyong-nyong
. 2 Venezuelská koňská horečka
Venezuelská koňská:
. encefalitida
. encefalomyelitida
. 3 Západonilská virová infekce
Západonilská horečka
. 4 Horečka Rift Valley
. 8 Jiná určená virová horečka přenášená komáry
. 9 Virová horečka přenášená komáry NS
66 / I. KAPITOLA
A93 Jiné virové horečky přenášené členovci jinde nezařazené
. 0 Virová nemoc Oropouche
Horečka Oropouche
. 1 Horečka (přenášená písečnými mouchami) [Sandfly fever]
Horečka pappataci
Horečka přenášená komárem rodu Phlebotomus – Phlebotomus fever
. 2 Coloradská klíšt'ová horečka
. 8 Jiná určená virová horečka přenášená členovci
Virová nemoc – virová horečka, původce: Piry virus Vezikulární virová stomatitida, původce: virus serotypu Indiana
A94 Neurčená virová horečka přenášená členovci
Arbovirová horečka NS
Arbovirová infekce NS
A95 Žlutá zimnice
. 0 Sylvatická (lesní) žlutá zimnice
Džunglová žlutá zimnice
. 1 Urbánní (městská) žlutá zimnice
. 9 Žlutá zimnice NS
A96 Hemoragická horečka, původce: Arenavirus
. 0 Hemoragická horečka, původce: Junin
Argentinská hemoragická horečka
. 1 Hemoragická horečka, původce: virus Machupo
Bolivijská hemoragická horečka
. 2 Horečka Lassa
. 8 Jiná hemoragická horečka, původce: Arenavirus
. 9 Hemoragická horečka, původce: Arenavirus NS
A98 Jiná virová hemoragická horečka jinde nezařazená
Nepatří sem: hemoragická horečka:
. chikungunya (A92.0)
. dengue (A91)
. 0 Krymská a Konžská hemoragická horečka
Středoasijská hemoragická horečka
. 1 Omská hemoragická horečka
. 2 Kyasanurská pralesní nemoc
. 3 Marburgská nemoc
. 4 Horečka Ebola
I. KAPITOLA / 67
. 5 Hemoragická horečka s renálním syndromem
Hantavirové onemocnění s renálním postižením
Nepatří sem: hantavirový (kardio)–pulmonální syndrom (B34.4+, J17.1*)
Hemoragická horečka:
. epidemická
. korejská
. ruská
Hemoragická horečka virem Hantaan Nephropathia epidemica
. 8 Jiná určená virová hemoragická horečka
A99 Neurčené virová hemoragická horečka
VIROVÉ INFEKCE CHARAKTERIZOVANÉ POSTIŽENÍM KŮŽE A SLIZNICE (B00–B09)
B00 Infekce virem Herpes simplex
Nepatří sem: anogenitální herpetické infekce (A60.–)
vrozená herpetická infekce (P35.2)
gammaherpetická mononukleosa (B27.0)
herpangina (B08.5)
. 0
Herpetický ekzém – eczema herpeticum
Kaposiho varicelliformní dermatitida
. 1
Vezikulární dermatitida‚ původce: virus Herpes simplex
Herpes simplex – prostý opar:
. facialis
. labialis
Vezikulární dermatitida:
. ucha
způsobená lidským (alfa) virem
. 2
. rtu
Herpes simplex 2
Herpetická gingivostomatitida a faryngotonsilitida‚ původce:
virus Herpes simplex
Herpetická faryngitida
.
Herpetická meningitida (G02.0*)‚ původce: virus Herpes
3+
simplex
.
Herpetická encefalitida (G05.1*)‚ původce: virus Herpes
4+
simplex
Meningoencefalitida, původce: virus Herpes simplex
Meningoencefalitida, původce: Simian B Herpesvirus
. 5
Oční onemocnění‚ původce: virus Herpes simplex
Virem Herpes simplex způsobená:
. konjunktivitida+ (H13.1*)
. dermatitida očního víčka+ (H03.1*)
. iridocyklitida+ (H22.0*)
. iritida+ (H22.0*)
. keratitida+ (H19.1*)
. keratokonjunktivitida+ (H19.1*)
. uveitis anterior+ (H22.0*)
68 / I. KAPITOLA
. 7 Diseminované herpetické onemocnění‚ původce: virus Herpes simplex
Herpetická sepse
. 8 Jiné formy herpetické infekce‚ původce: virus Herpes simplex
Virem Herpes simplex způsobená:
. hepatitida+ (K77.0*)
. panaricium+ (L99.8*)
. 9 Infekční onemocnění, původce: virus Herpes simplex NS
Infekce virem Herpes simplex NS
B01 Plané neštovice – varicella
. Varicelová meningitida (G02.0*)
. Varicelová encefalitida (G05.1*)
Povaricelová encefalitida
Varicelová encefalomyelitida
. Varicelová pneumonie (J17.1*)
. 8 Varicella s jinými komplikacemi
. 9 Varicella bez komplikace
Varicella NS
B02
Pásový opar – herpes zoster
Patří sem: pásový opar
zona
.
Encefalitida (G05.1*), původce: virus varicella–zoster
Meningoencefalitida, původce: virus varicella–zoster
.
Meningitida (G02.0*), původce: virus varicella–zoster
.
Herpes zoster s jiným postižením nervové soustavy
Postherpetická:
. ganglionitis geniculata (G53.0*)
. polyneuropatie (G63.0*)
. neuralgie trojklanného nervu (G53.0*)
. 3 Oční onemocnění, původce: virus varicella–zoster
virem varicella–zoster způsobená:
. blefaritida+ (H03.1*)
. konjunktivitida+ (H13.1*)
. iridocyklitida+ (H22.0*)
. iritida+ (H22.0*)
. keratitida+ (H19.2*)
. keratokonjunktivitida+ (H19.2*)
. skleritida+ (H19.0*)
. 7 Generalizovaný (diseminovaný) Herpes zoster
. 8 Herpes zoster s jinými komplikacemi
. 9 Herpes zoster bez komplikací
Herpes zoster NS
B03 Pravé neštovice [černé neštovice] – variola
Poznámka: V roce 1980‚ 33. Světové zdravotnické shromáždění vyhlásilo‚ že variola byla eradikována. Klasifikace je ponechána pro účely sledování.
B04 Opičí neštovice
I. KAPITOLA / 69
B05 Spalničky – morbilli
Nepatří sem: subakutní sklerotizující panencefalitida (A81.1)
. Spalničky komplikované encefalitidou (G05.1*)
Pospalničková encefalitida
. Spalničky komplikované meningitidou (G02.0*)
Pospalničková meningitida
. Spalničky komplikované pneumonií (J17.1*)
Pospalničková pneumonie
. Spalničky komplikované zánětem středního ucha (H67.1*)
Pospalničková otitis media
. 4 Spalničky se střevními komplikacemi
. 8 Spalničky s jinými komplikacemi
Spalničková keratitida a keratokonjunktivitida+ (H19.2*)
. 9 Spalničky bez komplikací
Spalničky NS
B06 Zarděnky – rubeola
Nepatří sem: vrozená rubeola (P35.0)
. Zarděnky s neurologickými komplikacemi
Zarděnková:
. encefalitida (G05.1*)
. meningitida (G02.0*)
. meningoencefalitida (G05.1*)
. 8 Zarděnky s jinými komplikacemi
Zarděnková:
. artritida+ (M01.4*)
. pneumonie+ (J17.1*)
. 9 Zarděnky bez komplikací
Rubeola NS
B07 Virové bradavice
Verruca:
. simplex
. vulgaris
Nepatří sem: anogenitální (venerické) bradavice (A63.0) papilom:
. močového měchýře (D41.4)
. hrdla (čípku) děložního (D26.0)
. hrtanu (D14.1)
B08 Jiné virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic jinde nezařazené
Nepatří sem: virová vezikulární stomatitida (A93.8)
. 0 Jiné infekce, původce: virus rodu Orthopoxvirus
Kravské neštovice Dermatopatie, původce: Orf virus
Nepravé kravské neštovice (hrboly‚ uzly dojičů) Vakcinie
Nepatří sem: opičí neštovice (B04)
. 1 Molluscum contagiosum
70 / I. KAPITOLA
. 2 Exanthema subitum [šestá nemoc]
. 3 Erythema infectiosum (pátá nemoc)
. 4 Enterovirová vezikulární stomatitida s exantemem
Syndrom ruka‚ noha‚ ústa
. 5 Enterovirová vezikulární faryngitida
Herpangina
. 8 Jiné určené infekce charakterizované kožními a slizničními lézemi
Enterovirová lymfonodulární faryngitida Kulhavka a slintavka
Dermatopatie, původce: Tana pox virus Dermatopatie, původce: Yaba pox virus
B09 Neurčené virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic
Virový:
. enantém NS
. exantém NS
VIROVÁ HEPATITIDA (B15–B19)
Nepatří sem: cytomegalovirová hepatitida (B25.1) hepatitida‚ původce: Herpes simplex (B00.8) následky virové hepatitidy (B94.2)
Poznámka: Užij dodatečný kód (kapitola XX.), pokud je to nutné,
k identifikaci vyvolávající látky (drogy) v případě, že se jedná o potransfuzní hepatitidu.
B15 Akutní hepatitida A
. 0 Hepatitida A s hepatálním kómatem
. 9 Hepatitida A bez hepatálního kómatu
Hepatitida A (akutní)(virová) NS
B16 Akutní hepatitida B
. 0 Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) s hepatálním kómatem
. 1 Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) bez hepatálního kómatu
. 2 Akutní hepatitida B bez Delta agens s hepatálním kómatem
. 9 Akutní hepatitida B bez Delta agens a bez hepatálního kómatu
Hepatitida B (akutní)(virová) NS
B17 Jiná akutní virová hepatitida
. 0 Akutní Delta-(super) infekce nosiče hepatitidy B
. 1 Akutní hepatitida C
. 2 Akutní hepatitida E
. 8 Jiná určená akutní virová hepatitida
Hepatitida non-A non-B (akutní)(virová) nezařazená jinde
. 9 Akutní virová hepatitida NS
Akutní hepatitida NS
I. KAPITOLA / 71
B18 Chronická virová hepatitida
. 0 Chronická virová hepatitida B s Delta agens
. 1 Chronická virová hepatitida B bez Delta agens
Chronická virová hepatitida B
. 2 Chronická virová hepatitida C
. 8 Jiná chronická virová hepatitida
. 9 Chronická virová hepatitida NS
B19 Neurčená virová hepatitida
. 0 Neurčená virová hepatitida s hepatickým kómatem
. 9 Neurčená virová hepatitida bez hepatického kómatu
Virová hepatitida NS
Akutní infekční hepatitida NS
ONEMOCNĚNÍ VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE [HIV] (B20–B24)
Nepatří sem: asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] (Z21)
komplikující těhotenství, porod a šestinědělí (O98.7)
B20 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV], mající za následek infekční a parazitární nemoci
Nepatří sem: syndrom akutní infekce HIV (B23.0)
. 0 Onemocnění HIV, mající za následek mykobakteriální infekce
Onemocnění HIV, mající za následek tuberkulózu
. 1 Onemocnění HIV, mající za následek jiné bakteriální infekce
. 2 Onemocnění HIV, mající za následek onemocnění, způsobené Cytomegalovirem
. 3 Onemocnění HIV, mající za následek jiné virové infekce
. 4 Onemocnění HIV, mající za následek onemocnění, způsobené Candidou albicans
. 5 Onemocnění HIV, mající za následek jiné mykózy
. 6 Onemocnění HIV, s pneumonií, způsobenou Pneumocystis jiroveci [carini]
. 7 Onemocnění HIV, mající za následek mnohočetné infekce
. 8 Onemocnění HIV, mající za následek jiné určené infekční a parazitární onemocnění
. 9 Onemocnění HIV, mající za následek neurčené infekční nebo parazitární onemocnění
Onemocnění HIV, mající za následek infekce NS
B21 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV], mající za následek zhoubný novotvar
. 0 Onemocnění HIV, mající za následek Kaposiho sarkom
. 1 Onemocnění HIV, mající za následek Burkittův lymfom
. 2 Onemocnění HIV, mající za následek jiný typ non-Hodgkinského lymfomu
72 / I. KAPITOLA
. 3 Onemocnění HIV, mající za následek jiné zhoubné novotvary lymfatické‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
. 7 Onemocnění HIV, mající za následek mnohočetné zhoubné novotvary
. 8 Onemocnění HIV, mající za následek jiné zhoubné novotvary
. 9 Onemocnění HIV, mající za následek neurčené zhoubné novotvary
B22 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV], mající za následek jiná určená onemocnění
. 0 Onemocnění HIV, mající za následek encefalopatií
Demence HIV
. 1 Onemocnění HIV, mající za následek lymfoidní intersticiální pneumonií
. 2 Onemocnění HIV, mající za následek syndrom celkovou sešlost – syndrom chátrání (wasting syndrome)
Onemocnění HIV, mající za následek kachektizacixii Syndrom chřadnutí (Slim disease)
. 7 Onemocnění HIV, mající za následek mnohočetná onemocnění klasifikovaná jinde
Poznámka: Pro použití této položky by zařazení mělo být provedeno podle pravidel kódování nemocí a přičin smrti, uvedených ve 2. svazku MKN-10.
B23 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV], mající za následek jiné stavy
. 0 Syndrom akutní infekce HIV
. 1 Onemocnění HIV, s přetrvávající lymfadenopatií
. 2 Onemocnění HIV, s hematologickými a imunologickými abnormalitami nezařazenými jinde
. 8 Onemocnění HIV, mající za následek jiné určené stavy
B24 Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
Získaný syndrom imunodeficience [AIDS] NS
Soubor nemocí související s AIDS [ARC] NS
I. KAPITOLA / 73
JINÉ VIROVÉ NEMOCI (B25–B34)
B25
Cytomegalovirová nemoc
Nepatří sem: vrozená cytomegalovirová infekce (P35.1)
cytomegalovirová mononukleóza (B27.1)
.
Cytomegalovirová pneumonie (J17.1*)
.
Cytomegalovirová hepatitida (K77.0*)
.
Cytomegalovirová pankreatitida (K87.1*)
. 8
Jiná cytomegalovirová nemoc
. 9
Cytomegalovirová nemoc NS
B26
Příušnice – parotitis epidemica
Patří sem: parotitida:
. epidemická
. infekční
.
Orchitis parotitica (N51.1*)
.
Meningitis parotitica (G02.0*)
.
Encephalitis parotitica (G05.1*)
.
Pancreatitis parotitica (K87.1*)
. 8 Parotitis epidemica s jinými komplikacemi
Parotitická:
. artritida+ (M01.5*)
. myokarditida+ (I41.1*)
. nefritida+ (N08.0*)
. polyneuropatie+ (G63.0*)
. 9 Parotitis epidemica bez komplikací
Příušnice NS
Parotitida NS
B27 Infekční mononukleóza
Patří sem: žlázová horečka monocytická angina Pfeifferova nemoc
. 0 Mononukleóza, původce: gamma Herpes virus 4
Mononukleóza, původce: virus Epstein-Barr
. 1 Mononukleóza, původce: Cytomegalovirus
. 8 Jiná infekční mononukleóza
. 9 Infekční mononukleóza NS
B30
Virová konjunktivitida
Nepatří sem: oční onemocnění:
. původce: virus Herpes simplex (B00.5)
. původce: virus Varicella–zoster (B02.3)
.
Keratokonjunktivitida, původce: Adenovirus (H19.2*)
Epidemická keratokonjunktivitida
Keratokonjuktivitida doků – loděnicové oko
.
Konjunktivitida, původce: Adenovirus (H13.1*)
Akutní folikulární konjunktivitida, původce: Adenovirus
Plovárenský zánět spojivek
74 / I. KAPITOLA
. 2
Virová faryngokonjunktivitida
.
Akutní epidemická hemoragická konjunktivitida, původce:
3+
Enterovirus (H13.1*)
Konjunktivitida, původce:
. virus Coxsackie 24
. Enterovirus 70
Hemoragická konjunktivitida (akutní)(epidemická)
.
Jiná konjuktivitida, způsobená virem (H13.1*)
Newcastleská konjunktivitida
. 9
Virová konjuktivitida, NS
B33 Jiná virová onemocnění nezařazená jinde
. 0
Epidemická myalgie
Bornholmská nemoc
. 1
Onemocnění Ross River
Epidemická polyartritida a exantém
Horečka Ross River
. 2
Virová karditida
. 3
Retrovirová infekce nezařazená jinde
Infekce retrovirem NS
.
Hantavirový (kardio) pulmonální syndrom [HPS] [HCPS]
4+
(J17.1*)
Hantavirové onemocnění s plicní manifestací Sin Nombre virus
onemocnění
K vyznačení každého ledvinného selhání‚ spojeného s HPS
způsobeným Andes‚ Bayou a Black Creek Canal hantavirovou
etiologií lze použít kód (N17.9)
Nepatří sem: hemoragická horečka s renálními projevy (A98.5+‚
N08.0*)
. 8
Jiná určená virová onemocnění
B34 Virová onemocnění neurčené lokalizace
Nepatří sem: cytomegalovirová nemoc NS (B25.9)
infekce, původce: virus Herpes simplex NS (B00.9) retrovirová infekce NS (B33.3)
onemocnění, jejichž původcem je virus, zařazená v jiných kapitolách (B97.–)
. 0 Infekční onemocnění, původce: Adenovirus neurčené lokalizace
. 1 Infekční onemocnění, původce: Enterovirus neurčené lokalizace
Infekční onemocnění, původce: Coxsackie neurčené lokalizace Infekční onemocnění, původce: Echovirus neurčené lokalizace
. 2 Infekční onemocnění, původce: Coronavirus neurčené lokalizace
Nepatří sem: SARS [Severe acute respiratory syndorme] (U04.9)
. 3 Infekční onemocnění, původce: Parvovirus neurčené lokalizace
. 4 Infekční onemocnění, původce: Papovavirus neurčené lokalizace
I. KAPITOLA / 75
. 8 Jiná virová infekční onemocnění neurčené lokalizace
. 9 Virové infekční onemocnění NS
Viremie NS
MYKÓZY (B35–B49)
Nepatří sem: hypersenzitivní pneumonie způsobená organickým prachem (J67.–)
mycosis fungoides (C84.0)
B35 Dermatofytóza
Patří sem: favus
infekční onemocnění, původce: Epidermophyton‚ Microsporum a Trichophyton
tinea – kterýkoli typ, vyjma těch, které jsou uvedeny pod B36.–
. 0 Mykóza vousů a vlasů – Tinea barbae a tinea capitis
Kroužkový lišej vousu Kerion
Kroužkový lišej vlasové části hlavy Sycosis mycotica
. 1 Tinea nehtů
Dermatofytický zánět lůžka nehtového
Dermatofytóza nehtu
Onychomykóza
Kroužkový lišej nehtů
. 2 Tinea ruky
Dermatofytóza ruky
Kroužkový lišej ruky
. 3 Tinea nohy
Atletická noha
Dermatofytóza nohy
Kroužkový lišej nohy
. 4 Tinea trupu
Kroužkový lišej trupu
. 5 Tinea imbricata
Tokelau
. 6 Tinea stehen a pohlavních orgánů
Dhobieský svrab
Kroužkový lišej třísel
Svrab milenců
. 8 Jiné dermatofytózy
Dermatofytóza:
. diseminovaná
. granulomatózní
. 9 Dermatofytóza NS
Kroužkový lišej NS
76 / I. KAPITOLA
B36
Jiné povrchové mykózy
. 0
Pityriasis versicolor
Tinea:
. flava
. versicolor
. 1
Tinea nigra
Keratomycosis nigra palmaris
Microsporosis nigra
Pityriasis nigra
. 2
Bílá piedra
Tinea blanca
. 3
Černá piedra
. 8 Jiné určené povrchové mykózy
. 9
Povrchová mykóza NS
B37
Kandidóza – candidiasis
Patří sem: candidosis
moniliasis
Nepatří sem: novorozenecká kandidóza (P37.5)
. 0
Kandidová stomatitida
Ústní soor (moučnivka)
. 1
Plicní kandidóza
. 2
Kandidóza kůže a nehtů
Kandidový:
. zánět nehtu
. zánět lůžka nehtového
Nepatří sem: plenková (slintáková) dermatitida (L22)
.
Kandidóza vulvy a pochvy (N77.1*)
Kandidová vulvovaginitida
Moniliová vulvovaginitida
Vaginální soor (moučnivka)
. 4 Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací
Kandidová:
. balanitida+ (N51.2*)
. uretritida+ (N37.0*)
.
Kandidová meningitida (G02.1*)
.
Kandidová endokarditida (I39.8*)
. 7
Kandidová sepse
. 8
Kandidóza jiných lokalizací
Kandidová:
. cheilitida
. enteritida
. 9
Kandidóza NS
Soor (moučnivka) NS
B38 Kokcidioidomykóza – coccidioidomycosis
. 0 Akutní plicní kokcidioidomykóza
. 1 Chronická plicní kokcidioidomykóza
. 2 Plicní kokcidioidomykóza NS
. 3 Kožní kokcidioidomykóza
I. KAPITOLA / 77
.
Kokcidioidomykotická meningitida (G02.1*)
. 7
Diseminovaná kokcidioidomykóza
Generalizovaná kokcidioidomykóza
. 8
Jiné formy kokcidioidomykózy
. 9
Kokcidioidomykóza NS
B39 Histoplazmóza, původce Histoplasma capsulatum
– histoplasmosis
. 0 Akutní plicní histoplazmóza‚ původce: Histoplasma capsulatum
. 1 Chronická plicní histoplazmóza‚ původce: Histoplasma capsulatum
. 2 Plicní histoplazmóza‚ původce: Histoplasma capsulatum NS
. 3 Diseminovaná histoplazmóza‚ původce: Histoplasma capsulatum
Generalizovaná histoplazmóza
. 4 Histoplazmóza‚ původce: Histoplasma capsulatum NS
Americká histoplazmóza
. 5 Histoplazmóza‚ původce: Histoplasma duboisii
Africká histoplazmóza
. 9 Histoplazmóza NS
B40 Blastomykóza – blastomycosis
Nepatří sem: Brazilská blastomykóza (B41.–) keloidní blastomykóza (B48.0)
. 0 Akutní plicní blastomykóza
. 1 Chronická plicní blastomykóza
. 2 Plicní blastomykóza NS
. 3 Kožní blastomykóza
. 7 Diseminovaná blastomykóza
Generalizovaná blastomykóza
. 8 Jiné formy blastomykózy
. 9 Blastomykóza NS
B41 Parakokcidioidomykóza – paracoccidioidomycosis
Patří sem: Brazilská blastomykóza Lutzova nemoc
. 0 Plicní parakokcidioidomykóza
. 7 Diseminovaná parakokcidioidomykóza
Generalizovaná parakokcidioidomykóza
. 8 Jiné formy parakokcidioidomykózy
. 9 Parakokcidioidomykóza NS
B42
Sporotrichóza – sporotrichosis
.
Plicní sporotrichóza (J99.8*)
. 1
Lymfokutánní sporotrichóza
. 7
Diseminovaná sporotrichóza
Generalizovaná sporotrichóza
. 8
Jiné formy sporotrichózy
. 9
Sporotrichóza NS
78 / I. KAPITOLA
B43 Chromomykóza – chromomycosis a feomykotický absces
. 0 Kožní chromomykóza
Dermatitis verrucosa
. 1 Feomykotický absces mozku
Mozková chromomykóza
. 2 Podkožní feomykotický absces a cysta
. 8 Jiné formy chromomykózy
. 9 Chromomykóza NS
B44
Aspergilóza – aspergillosis
Patří sem: aspergilóm
. 0
Invazivní plicní aspergilóza
. 1
Jiná plicní aspergilóza
. 2
Tonzilární aspergilóza
. 7
Diseminovaná aspergilóza
Generalizovaná aspergilóza
. 8
Jiné formy aspergilózy
. 9
Aspergilóza NS
B45
Kryptokokóza – cryptococcosis
. 0
Plicní kryptokokóza
. 1
Mozková kryptokokóza
Kryptokoková meningitida+ (G02.1*)
Kryptokokóza meningocerebrální
. 2
Kožní kryptokokóza
. 3
Kostní kryptokokóza
. 7
Diseminovaná kryptokokóza
Generalizovaná kryptokokóza
. 8
Jiné formy kryptokokózy
. 9
Kryptokokóza NS
B46
Zygomykóza – zygomycosis
. 0
Plicní mukormykóza
. 1
Rinocerebrální mukormykóza
. 2
Gastrointestinální mukormykóza
. 3
Kožní mukormykóza
Podkožní mukormykóza
. 4
Diseminovaná mukormykóza
Generalizovaná mukormykóza
. 5
Mukormykóza NS
. 8
Jiná zygomykóza
Entomophthoromycosis
. 9
Zygomykóza NS
Fykomykóza NS
B47
Mycetom
. 0 Eumycetom
Mykotická madurská noha Maduromykóza
I. KAPITOLA / 79
. 1
Aktinomycetom
. 9
Mycetom NS
Madurská noha NS
B48 Jiné mykózy, jinde nezařazené
. 0
Lobomykóza
Keloidní blastomykóza
Lobova nemoc
. 1
Rinosporidióza
. 2
Alescheiriáza
Infekce‚ původce: Pseudallescheria boydii
Nepatří sem: eumycetom (B47.0)
. 3
Geotrichóza
Geotrichózní stomatitida
. 4
Penicilóza
. 7
Oportunní mykózy
Mykózy způsobené houbami nízké virulence‚ které mohou způsobit
infekci pouze jako důsledek takových faktorů‚ jako je přítomnost
oslabujících emocí‚ podávání imunosupresivních a jiných
terapeutických látek nebo terapie ozařováním. Většina těchto
kauzálních hub je normálními saprofyty v půdě nebo tlejících
rostlinách.
. 8
Jiné určené mykózy
Adiaspiromykóza
B49 Neurčená mykóza
Fungemie NS
PROTOZOÁRNÍ NEMOCI (B50–B64)
Nepatří sem: amoebiasis (A06.–)
jiné protozoární střevní nemoci (A07.–)
B50 Malárie‚ původce: Plasmodium falciparum
Patří sem: smíšené infekce‚ původce: současně Plasmodium falciparum a kterýkoli jiný druh plasmodia
. 0 Malárie s mozkovými komplikacemi‚ původce: Plasmodium falciparum
Mozková malárie NS
. 8 Jiná těžká a komplikovaná malárie‚ původce: Plasmodium falciparum
Těžká nebo komplikovaná malárie‚ původce: Plasmodium falciparum NS
. 9 Malárie‚ původce: Plasmodium falciparum NS
80 / I. KAPITOLA
B51 Malárie‚ původce: Plasmodium vivax
Patří sem: smíšené infekce‚ původce: současně Plasmodium vivax a kterýkoli jiný druh plasmodia mimo Plasmodium falciparum
Nepatří sem: smíšené infekce, původce: současně Plasmodium vivax a Plasmodium falciparum (B50.–)
. 0 Malárie s rupturou sleziny‚ původce: Plasmodium vivax
. 8 Malárie s jinými komplikacemi‚ původce: Plasmodium vivax
. 9 Malárie bez komplikací‚ původce: Plasmodium vivax
Malárie‚ původce: Plasmodium vivax NS
B52 Malárie‚ původce: Plasmodium malariae
Patří sem: smíšené infekce‚ původce: současně Plasmodium malariae a kterýkoli jiný druh plasmodia, mimo Plasmodium falciparum a Plasmodium vivax
Nepatří sem: smíšené infekce, původce: současně Plasmodium malariae a:
. Plasmodium falciparum (B50.–)
. Plasmodium vivax (B51.–)
. 0 Malárie s nefropatií‚ původce: Plasmodium malariae
. 8 Malárie s jinými komplikacemi‚ původce: Plasmodium malariae
. 9 Malárie bez komplikací‚ původce: Plasmodium malariae
Malárie‚ původce: Plasmodium malariae NS
B53 Jiná parazitologicky ověřená malárie
. 0 Malárie‚ původce: Plasmodium ovale
Nepatří sem: smíšené infekce, původce: současně Plasmodium ovale a:
. Plasmodium falciparum (B50.–)
. Plasmodium malariae (B52.–)
. Plasmodium vivax (B51.–)
. 1 Malárie způsobená opičími plasmodii
Nepatří sem: smíšené infekce, původce: současně opičí plasmodia a:
. Plasmodium falciparum (B50.–)
. Plasmodium malariae (B52.–)
. Plasmodium ovale (B53.0)
. Plasmodium vivax (B51.–)
. 8 Jiná parazitologicky ověřená malárie‚ jinde nezařazená
Parazitologicky ověřená malárie NS
B54 Malárie NS
Klinicky diagnostikovaná malárie bez parazitologického ověření
B55 Leishmanióza – leishmaniasis
. 0 Viscerální leishmanióza
Kala-azar
Kožní leishmanióza po kala-azar
. 1 Kožní leishmanióza
. 2 Kožní a slizniční (mukokutánní) leishmanióza
. 9 Leishmanióza NS
I. KAPITOLA / 81
B56 Africká trypanozomóza – trypanosomiasis africana
. 0 Gambijská trypanozomóza
infekce‚ původce: Trypanosoma brucei gambiense Západoafrická spavá nemoc
. 1 Rhodézská trypanozomóza
Východoafrická spavá nemoc
Infekce‚ původce: Trypanosoma brucei rhodesiense
. 9 Africká trypanozomóza NS
Spavá nemoc NS
Trypanozomóza NS (v lokalitách, kde výskyt Africké trypanozomózy převládá)
Africká trypanozomóza
B57
Chagasova nemoc
Patří sem: Americká trypanozomóza
infekce‚ původce: Trypanosoma cruzi
.
Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*‚ I98.1*)
Akutní Chagasova nemoc s:
. kardiovaskulárním postižením nezařazeným jinde (I98.1*)
. myokarditidou (I41.2*)
. 1 Akutní Chagasova nemoc bez postižení srdce
Akutní Chagasova nemoc NS
. 2 Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce
Americká typanozomóza NS Chagasova nemoc (chronická) (s):
. NS
. kardiovaskulárním postižením nezařazeným jinde+ (I98.1*)
. myokarditidou+ (I41.2*)
Trypanozomóza NS v místech‚ kde převládá Chagasova nemoc
. 3 Chagasova nemoc (chronická) s postižením trávicí soustavy
. 4 Chagasova nemoc (chronická) s postižením nervové soustavy
. 5 Chagasova nemoc (chronická) s postižením jiných orgánů
B58
Toxoplazmóza – toxoplasmosis
Patří sem: infekce‚ původce: Toxoplasma gondii
Nepatří sem: vrozená toxoplazmóza (P37.1)
.
Toxoplazmové postižení očí
Toxoplazmová chorioretinitida (H32.0*)
.
Toxoplazmová hepatitida (K77.0*)
.
Toxoplazmová meningoencefalitida (G05.2*)
.
Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
. 8 Toxoplazmóza s postižením jiných orgánů
Toxoplazmová:
. myokarditida (I41.2*)
. myozitida (M63.1*)
. 9
Toxoplazmóza NS
B59+ Pneumocystóza – pneumocystosis (J17.3*)
Pneumonie‚ původce: Pneumocystis jiroveci [carini]
82 / I. KAPITOLA
B60 Jiné protozoární nemoci jinde nezařazené
Nepatří sem: kryptosporidióza (A07.2) isosporóza (A07.3)
střevní mikrosporidióza (A07.8)
. 0 Babesióza
Piroplasmosis
. 1 Akantamoebóza
Konjunktivitida‚ původce: Acanthamoeba+ (H13.1*)
Keratokonjunktivitida‚ původce: Acanthamoeba+ (H19.2*)
. 2 Naeglerióza
Primární amébová meningoencefalitida+ (G05.2*)
. 8 Jiné určené protozoární nemoci
Microsporidióza
B64 Neurčené protozoární nemoci
HELMINTÓZY–HLÍSTOVÉ NEMOCI (B65–B83)
B65 Schistozomóza – schistosomiasis [bilharzióza
– bilharziasis]
Patří sem: plží horečka
. 0 Schistozomóza‚ původce: Schistosoma haematobium [močová schistozomóza]
. 1 Schistozomóza‚ původce: Schistosoma mansoni [střevní schistozomóza]
. 2 Schistozomóza‚ původce: Schistosoma japonicum
Asijská schistozomóza
. 3 Cerkariová dermatitida
Plavecký svrab
. 8 Jiné schistozomózy
Infekce‚ původce: Schistosoma:
. intercalatum
. mattheei
. mekongi
. 9 Schistozomóza NS
B66 Jiné infekce motolicemi (Trematodes)
. 0 Opisthorchiasis
Infekce‚ původce:
. kočičí jaterní motolice
. Opisthorchis (felineus)(viverrini)
. 1 Clonorchiasis
Onemocnění, původce: čínská jaterní motolice
Infekce‚ původce: Clonorchis sinensis
Orientální jaterní motolice
. 2 Dicrocoeliasis
Infekce‚ původce: Dicrocoelium dendriticum
Infekce motolicí Lancet
I. KAPITOLA / 83
. 3 Fascioliasis
Infekce‚ původce: Fasciola:
. gigantica
. hepatica
. indica
Onemocnění ovčí jaterní motolicí
. 4 Paragonimiasis
Infekce‚ původce: motolice druhu Paragonimus
Onemocnění plicní motolicí
Plicní distomiáza
. 5 Fasciolopsiasis
Infekce‚ původce: Fasciolopsis buski
Střevní distomiáza
. 8 Jiné určené infekce motolicemi
Echinostomiasis
Heterophyiasis
Metagonimiasis
Nanophyetiasis
Watsoniasis
. 9 Infekce motolicemi NS
B67 Echinokokóza
Patří sem: hydatidóza‚ měchožil
. 0 Infekce jater‚ původce: Echinococcus granulosus
. 1 Infekce plic‚ původce: Echinococcus granulosus
. 2 Infekce kosti‚ původce: Echinococcus granulosus
. 3 Infekce jiných a mnohočetných lokalizací‚ původce: Echinococcus granulosus
. 4 Infekce‚ původce: Echinococcus granulosus NS
Infekce, původce: Dipylidium caninum, tasemnice psí
. 5 Infekce jater‚ původce: Echinococcus multilocularis
. 6 Infekce jiných a mnohočetných lokalizací‚ původce: Echinococcus multilocularis
. 7 Infekce‚ původce: Echinococcus multilocularis NS
. 8 Echinokokóza jater NS
. 9 Echinokokóza jiná a NS
Echinokokóza NS
B68 Tenióza – taeniasis – napadení tasemnicí
Nepatří sem: cysticerkóza (B69.–)
. 0 Tenióza‚ původce: Taenia solium
Infekce prasečí tasemnicí
. 1 Tenióza‚ původce: Taenia saginata
Infekce hovězí tasemnicí
Infekce‚ původce: dospělá tasemnice Taenia saginata
. 9 Tenióza NS
B69 Cysticerkóza
Patří sem: cysticerciasis
infekce larválním stadiem Taenia solium
84 / I. KAPITOLA
. 0 Cysticerkóza centrální nervové soustavy
. 1 Cysticerkóza oka
. 8 Cysticerkóza jiných lokalizací
. 9 Cysticerkóza NS
B70
Diphyllobothriasis a sparganosis
. 0
Diphyllobothriasis
infekce‚ původce: Diphyllobothrium (adult)(latum)(pacificum)
Infekce rybí tasemnicí
Nepatří sem: larvální diphyllobothriasis (B70.1)
. 1
Sparganosis
Infekce‚ původce:
. Sparganum (mansoni)(proliferum)
. Larvální stadium tasemnic rodu Spirometra
Larvální diphyllobothriasis
Spirometrosis
B71
Jiné infekce cestody – tasemnicemi
. 0
Hymenolepiasis
Infekce, původce: Hymenolepis nana – tasemnice dětská
Infekce, původce: Hymenolepis diminuta – tasemnice krysí
. 1
Dipylidiasis
. 8 Jiné určené infekce cestody – tasemnicemi
Coenurosis – infekce, původce: larvální stadium tasemnice rodu
Multiceps
. 9 Infekce cestody – tasemnicemi NS
Infekce tasemnicí NS
B72 Drakunkulóza – dracunculiasis
Infekce guinejským červem
Infekce‚ původce: Dracunculus medinensis – vlasovec medinský
B73 Onchocerkóza – onchocerciasis
Infekce‚ původce: Onchocerca volvulus Onchocercosis
Říční slepota
B74 Filarióza – filariasis
Nepatří sem: onchocerciasis (B73)
tropická (plicní) eozinofilie NS (J82)
. 0 Filarióza‚ původce: Wuchereria bancrofti
Bankroftská:
. elefantiáza
. filarióza
. 1 Filarióza‚ původce: Brugia malayi
. 2 Filarióza‚ původce: Brugia timori
. 3 Loiasis (Loaóza) vlasovec oční
Kalabarské boule
Oční loáza – loa ophtalmica africana Infekce, původce: filarie Loa loa
I. KAPITOLA / 85
. 4 Mansonelliasis
Infekce‚ původce: Mansonella:
. ozzardi
. perstans
. streptocerca
. 8 Jiná filarióza
Dirofilarióza – infekce, původce: Dirofilaria immitis – vlasovec psí
. 9 Filarióza NS
B75
Trichinóza – trichinellosis
Infekce‚ původce: hlístice rodu Trichinella
Trichiniasis
B76
Onemocnění měchovci NS
Patří sem: uncinariasis (ancylostomiasis)
. 0
Ankylostomóza
Infekce, původce: měchovec druhu Ankylostoma
. 1
Nekatorióza – nekatoromóza
Infekce‚ původce: Necator americanus
. 8
Jiné nematodózy (onemocnění měchovci)
. 9
Onemocnění měchovci NS
Kožní larva migrans NS
B77
Askarióza – ascariasis
Patří sem: ascaridiasis
infekce škrkavkou (dětskou)
. 0 Askarióza se střevními komplikacemi
. 8 Askarióza s jinými komplikacemi
. 9 Askarióza NS
B78 Strongyloidióza – strongyloidiasis
Nepatří sem: trichostrongyliasis (B81.2)
. 0 Střevní strongyloidóza‚ původce: Strongyloides stercoralis
– hád'átko střevní
. 1 Strongyloidóza kožní
. 7 Strongyloidóza diseminovaná
. 9 Strongyloidóza NS
B79 Trichuriasis
Trichocephaliasis
Onemocnění (infekce), původce: Trichocephalus trichiuris
– tenkohlavec lidský
B80 Enterobióza – enterobiasis
Oxyuriasis
Onemocnění dětským roupem (nitkovým červem)(Pinworm‚ Threadworm)
86 / I. KAPITOLA
B81 Jiná střevní helmintóza jinde nezařazená
Nepatří sem: angiostrongiliasis‚ původce: Parastrongylus cantonensis (B83.2)
angiostrongiliasis‚ původce: Angiostrongylus cantonensis (B83.2)
. 0 Anisakiasis
Infekce, původce larvální stadium helmintů rodu Anisakis
. 1 Střevní kapilarióza
Capillariasis NS
Infekce‚ původce: Capillaria philippinensis
Nepatří sem: jaterní capillarióza (B83.8)
. 2 Trichostrongyliasis
. 3 Střevní angiostrongylióza
Angiostrongyliasis‚ původce: Parastrongylus costaricensis Angiostrongyliasis‚ původce: Angiostrongylus costaricensis
. 4 Smíšené střevní helmintózy
Infekce střevními hlísty zařaditelné do více než jedné položky B65.0–B81.3 a B81.8
Smíšená helmintóza NS
. 8 Jiná určená střevní helmintóza
Infekce‚ původce:
. Oesophagostomum [oesophagostomiasis]
. Ternidens diminutus [ternidensiasis]
B82 Neurčený střevní parazitismus
. 0 Střevní helmintóza NS
. 9 Střevní parazitismus NS
B83 Jiné helmintózy
Nepatří sem: kapilarióza:
. NS (B81.1)
. střevní (B81.1)
. 0 Útrobní larva migrans
Toxokaróza
. 1 Gnathostomiasis
Migrující otoky, původce Gnathostoma spinigerum a/nebo Gnathostoma hispidum
. 2 Angiostrongyliasis‚ původce: Parastrongylus cantonensis
Angiostrongyliasis‚ původce: Angiostrongylus cantonensis Eozinofilní meningoencefalitida+ (G05.2*)
Nepatří sem: střevní angiostrongylióza (B81.3)
. 3 Syngamosis
. 4 Vnitřní hirudinióza
Nepatří sem: zevní hirudinióza (B88.3)
. 8 Jiná určená helmintóza
Acanthocephaliasis
Gongylonemiasis
Jaterní kapilarióza
Metastrongyliasis
Thelaziasis
I. KAPITOLA / 87
. 9 Helmintóza NS
Červi‚ hlísti NS
Nepatří sem: střevní helmintóza NS (B82.0)
ZAVŠIVENÍ‚ AKARIÓZA A JINÁ NAPADENÍ (B85–B89)
B85 Zavšivení – pediculosis [phthiriasis]
. 0 Zavšivení – pediculosis‚ původce: Pediculus humanus capitis (veš hlavová‚ vlasová‚ dětská)
Napadení vší hlavovou
. 1 Zavšivení – pediculosis‚ původce: Pediculus humanus corporis (veš šatní)
Napadení vší šatní
. 2 Zavšivení – pediculosis NS
. 3 Napadení vší muňkou – phthiriasis
Napadení‚ původce:
. veš muňka
. Phthirus pubis
. 4 Smíšená pediculosis a phthiriasis – smíšené zavšivení vší
dětskou a/nebo šatní i vší muňkou
Napadení zařaditelné do více než jedné položky B85.0–B85.3
B86
Svrab – scabies
Sarkoptický svrab – zákožka svrabová
B87
Myióza – myiasis
Patří sem: napadení larvami much
. 0
Kožní myióza
Plazivá myióza
. 1
Raná myióza
Traumatická myióza
. 2
Oční myióza
. 3
Nosohltanová myióza
Myióza hrtanová
. 4
Ušní myióza
. 8
Myióza jiných lokalizací
Myióza močových a pohlavních orgánů
Myióza střevní
. 9
Myióza NS
B88
Napadení jinými ektoparazity
. 0 Jiná akarióza (napadení roztoči)
Akariová dermatitida Dermatitida‚ původce:
. Demodex folliculorum – trudník tukový
. Dermanyssus gallinae – čmelík kuří
. Liponyssoides sanguineus
Trombiculosis, původce: Trombicula autumnalis – sametka podzimní
Nepatří sem: scabies (B86)
88 / I. KAPITOLA
. 1 Tungiasis (napadení písečnou blechou)
. 2 Jiná napadení členovci
Scarabiasis
. 3 Zevní hirudinióza
Napadení: pijavicí‚ pijavkou NS
Nepatří sem: vnitřní hirudinióza (B83.4)
. 8 Jiná napadení určenými ektoparazity
Parazitismus rybí‚ původce: Vandellia cirrhosa
Linguatulosis
Porocephaliasis
. 9 Napadení ektoparazity NS
Napadení (kůže) NS
Napadení roztoči NS
Kožní parazité NS
B89 Neurčená parazitární onemocnění
NÁSLEDKY INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH NEMOCÍ (B90–B94)
Poznámka: Položky B90–B94 se mají používat k označení stavů, způsobených nemocemi, uvedenými pod pložkami A00–B89, které jsou samy zařazeny jinam. „Následek - následky” zahrnují stavy, určené jako takové; patří sem i pozdní následky nemoci, pokud je doloženo, že vlastní nemoc se již dále neprojevuje. Při použití těchto položek se jejich zařazení řídí platnými pravidly a pokyny pro kódování nemocí a příčin smrti, uvedenými ve 2. díle MKN-10. Nemají být použity pro chronické infekce. Zakódujte běžnou infekci namísto chronické nebo příslušné aktivní infekce.
B90 Následky tuberkulózy
. 0 Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
. 1 Následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí
. 2 Následky tuberkulózy kostí a kloubů
. 8 Následky tuberkulózy jiných orgánů
. 9 Následky tuberkulózy dýchací soustavy a neurčené tuberkulózy
Následky tuberkulózy NS
B91 Následky poliomyelitidy
Nepatří sem: syndrom po infekční obrně (postpolio syndrom) (G14)
B92 Následky lepry
B94 Následky jiných a neurčených infekčních a parazitárních nemocí
. 0 Následky trachomu
. 1 Následky virové encefalitidy
. 2 Následky virové hepatitidy
. 8 Následky jiných určených infekčních a parazitárních nemocí
. 9 Následky neurčených infekčních nebo parazitárních nemocí
I. KAPITOLA / 89
BAKTERIÁLNÍ‚ VIROVÁ A JINÁ INFEKČNÍ AGENS (B95–B98)
Poznámka: Tyto položky by se nikdy neměly používat k primárnímu kódování nemocí a příčin smrti. Umožňují však identifikovat infekční agens, které způsobilo nemoc, klasifikovanou jinde.
B95 Streptokok a stafylokok, jako příč ina nemoci zařazené do jiných kapitol – streptococcus a staphylococcus
. 0 Streptokok‚ skupiny A‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 1 Streptokok‚ skupiny B‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 2 Streptokok‚ skupiny D‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 3 Streptococcus pneumoniae – pneumokok‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 4 Jiný streptokok‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 5 Streptokok neurčený‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 6 Staphylococcus aureus – zlatý stafylokok‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 7 Jiný stafylokok‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 8 Neurčený stafylokok‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B96 Jiná určená bakteriální agens‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 0 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae]‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]
. 1 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae]‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 2 Escherichia coli [E.coli]‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 3 Haemophilus influenzae [H. influenzae]‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 4 Proteus (mirabilis)(morganii)‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 5 Pseudomonas (aeruginosa)‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 6 Bacillus fragilis [B. fragilis]‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 7 Clostridium perfringens [C. perfringens]‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
90 / I. KAPITOLA
. 8 Jiná bakteriální agens‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B97 Virová agens‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 0 Adenovirus‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 1 Enterovirus‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
Coxsackievirus
Echovirus
. 2 Coronavirus‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 3 Retrovirus‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
Lentivirus
Oncovirus
. 4 Respirační syncytiální virus‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 5 Reovirus‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 6 Parvovirus‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 7 Papillomavirus‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
. 8 Jiné virové agens‚ jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
B98 Jiná určená infekční agens, jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol
. 0 Helicobabacter pylori (H.pylori) jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol
. 1 Vibrio vulnificus jsko příčina nemocí zařazených do jiných kapitol
JINÉ INFEKČNÍ NEMOCI (B99)
B99 Jiné a neurčené infekční nemoci