Uživatel:Zef/XII

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L99)
Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96) některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99) komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99) vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90) poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
lipomelanotická retikulóza (I89.8)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
L00–L08 Infekce kůže a podkožního vaziva L10–L14 Puchýřnatá – bulózní – onemocnění L20–L30 Dermatitida a ekzém
L40–L45 Papuloskvamózní onemocnění L50–L54 Kopřivka – urticaria – a erytém
L55–L59 Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením L60–L75 Nemoci kožních adnex
L80–L99 Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
L14* Puchýřnatá – bulózní – onemocnění při nemocech zařazených jinde
L45* Papuloskvamózní onemocnění při nemocech zařazených jinde L54* Erytém při nemocech zařazených jinde
L62* Onemocnění nehtů při nemocech zařazených jinde L86* Keratodermie při nemocech zařazených jinde
L99* Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde
420 / XII. KAPITOLA
INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L08)
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
Nepatří sem: hordeolum (H00.0) infekční dermatitida (L30.3)
místní infekce kůže zařazené v kapitole I.:
. růže – erysipelas (A46)
. červenka – erysipeloid (A26.–)
. herpetická infekce [Herpes simplex] (B00.–)
. anogenitální (A60.–)
. molluscum contagiosum (B08.1)
. mykózy (B35–B49)
. pedikulóza‚ akarióza a jiná napadení (B85–B89)
. virové bradavice (B07) panikulitida:
. NS (M79.3)
. lupoidní (L93.2)
. krku a zad (M54.0)
. recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6) perlèche (způsobená):
. NS (K13.0)
. kandidózou (B37.–)
. karencí riboflavinu (E53.0) pyogenní granulom (L98.0) Herpes zoster (B02.–)
L00 Stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom
Pemfigus novorozenců Ritterova nemoc
Nepatří sem: toxická epidermální nekrolýza [Lyellova] (L51.2)
L01 Impetigo
Nepatří sem: impetigo herpetiformis (L40.1) pemfigus novorozenců (L00)
. 0 Impetigo [kterékoliv lokalizace] [kterýmkoliv organismem]
Bockhartovo impetigo
. 1 Impetiginizace jiných dermatóz
L02 Kožní absces‚ furunkl a karbunkl
Patří sem: nežit furunkulóza
Nepatří sem: řitní a konečníková krajina (K61.–) (zevní) pohlavní orgány:
. ženské (N76.4)
. mužské (N48.2‚ N49.–)
XII. KAPITOLA / 421
. 0 Kožní absces‚ furunkl a karbunkl obličeje
Nepatří sem: zevní ucho (H60.0) oční víčko (H00.0)
hlava [kterákoliv část mimo obličeje] (L02.8) slzná(-é):
. žláza (H04.0)
. cesty (H04.3) nos (J34.0) očnice (H05.0)
submandibulární (K12.2) ústa (K12.2)
. 1 Kožní absces‚ furunkl a karbunkl krku
. 2 Kožní absces‚ furunkl a karbunkl trupu
Stěna břišní
Záda [kterákoliv část mimo hýždě] Stěna hrudní
Tříslo
Hráz
Pupek
Nepatří sem: prs (N61) bok (L02.4)
zánět pupečníku – omfalitida – novorozence (P38)
. 3 Kožní absces‚ furunkl a karbunkl hýždě
Hýžd'ová krajina
Nepatří sem: pilonidální cysta s abscesem (L05.0)
. 4 Kožní absces‚ furunkl a karbunkl končetiny
Axila – podpaží Bok
Rameno
. 8 Kožní absces‚ furunkl a karbunkl jiných lokalizací
Hlava [kterákoliv část mimo obličeje] Vlasová část
. 9 Kožní absces‚ furunkl a karbunkl NS
Furunkulóza NS
L03 Flegmóna – celulitida (cellulitis)
Patří sem: akutní lymfangitida – zánět mízních cév Nepatří sem: flegmóna – celulitida:
. řitní a konečníkové krajiny (K61.–)
. zevního zvukovodu (H60.1)
. zevních pohlavních orgánů:
. ženských (N76.4)
. mužských (N48.2‚ N49.–)
. očního víčka (H00.0)
. slzného ústrojí (H04.3)
. úst (K12.2)
. nosu (J34.0)
eozinofilní celulitida [Wellsova] (L98.3)
febrilní neutrofilní dermatóza [Sweetova] (L98.2) lymfangitida (chronická)(subakutní) (I89.1)
422 / XII. KAPITOLA
. 0 Flegmóna – celulitida – prstů ruky a nohy
Infekce nehtu Onychie Paronychie Perionychie
. 1 Flegmóna – celulitida – jiných částí končetin
Axila – podpaží Bok
Rameno
. 2 Flegmóna – celulitida – obličeje
. 3 Flegmóna – celulitida – trupu
Stěna břišní
Záda [kterákoliv část] Stěna hrudní
Tříslo
Hráz
Pupek
Nepatří sem: zánět pupečníku – omfalitida – novorozence (P38)
. 8 Flegmóna – celulitida – jiných lokalizací
Hlava [kterákoliv část mimo obličeje] Vlasová část
. 9 Flegmóna – celulitida NS
L04 Akutní zánět mízních uzlin (lymfadenitida)
– lymphadenitis acuta
Patří sem: absces (akutní)
kterékoliv mízní uzliny‚ mimo
lymfadenitida‚ akutní
mezenterickou
Nepatří sem: zvětšené mízní uzliny (R59.–)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]‚ které
má za následek generalizovanou lymfadenopatii
(B23.1)
lymfadenitida:
. NS (I88.9)
. chronická nebo subakutní mimo mezenterickou
(I88.1)
. mezenterická‚ nespecifická (I88.0)
. 0 Akutní lymfadenitida obličeje‚ hlavy a krku
. 1
Akutní lymfadenitida trupu
. 2 Akutní lymfadenitida horní končetiny
Axila – podpaží
Rameno
. 3 Akutní lymfadenitida dolní končetiny
Bok
. 8 Akutní lymfadenitida jiných lokalizací
. 9
Akutní lymfadenitida NS
L05
Pilonidální cysta
Patří sem: dutina
kostrční nebo pilonidální
píštěl
. 0 Pilonidální cysta s abscesem
XII. KAPITOLA / 423
. 9 Pilonidální cysta bez abscesu
Pilonidální cysta NS
L08 Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva
. 0
Pyoderma
Dermatitida:
. gangrenózní
. purulentní
. septická
. mokvavá
Nepatří sem: pyoderma gangrenosum (L88)
. 1
Erythrasma
. 8
Jiné určené místní infekce kůže a podkožního vaziva
. 9
Místní infekce kůže a podkožního vaziva NS
PUCHÝŘNATÁ – BULÓZNÍ – ONEMOCNĚNÍ (L10–L14)
Nepatří sem: benigní familiární pemfigus [Hailey–Hailey] (Q82.8) stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom (L00) toxická epidermální nekrolýza [Leyellova] (L51.2)
L10 Pemfigus – pemphigus
Nepatří sem: pemfigus novorozenců (L00)
. 0 Pemphigus vulgaris
. 1 Pemphigus vegetans
. 2 Pemphigus foliaceus
. 3 Brazilský pemfigus [Fogo selvagemi]
. 4 Pemphigus erythematosus
Senearův–Usherův syndrom
. 5 Pemfigus způsobený léčivy
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 8 Jiný pemfigus
. 9 Pemfigus NS
L11 Jiná akantolytická onemocnění
. 0 Získaná keratosis follicularis
Nepatří sem: (vrozená) keratosis follicularis [Darierova–Whiteova] (Q82.8)
. 1 Přechodná akantolytická dermatóza [Groverova]
. 8 Jiná určená akantolytická onemocnění
. 9 Akantolytické onemocnění NS
L12 Pemfigoid – pemphigoid
Nepatří sem: Herpes gestationis (O26.4) impetigo herpetiformis (L40.1)
. 0 Bulózní pemfigoid
. 1 Jizevnatý pemfigoid
Benigní pemfigoid sliznice
. 2 Chronické puchýřnaté onemocnění v dětství
Juvenilní dermatitis herpetiformis
424 / XII. KAPITOLA
. 3 Získaná epidermolysis bullosa
Nepatří sem: bulózní epidermolýza (vrozená) (Q81.–)
. 8 Jiný pemfigoid
. 9 Pemfigoid NS
L13 Jiná puchýřnatá – bulózní – onemocnění
. 0 Dermatitis herpetiformis (herpetiformní dermatitida)
Duhringova nemoc
. 1 Dermatitis pustulosa subcornealis
Sneddonova–Wilkinsova nemoc
. 8 Jiná určená bulózní onemocnění
. 9 Bulózní onemocnění NS
L14* Puchýřnatá – bulózní – onemocnění při nemocech zařazených jinde
DERMATITIDA A EKZÉM (L20–L30)
Poznámka: V tomto oddílu jsou termíny dermatitida a ekzém používány jako synonyma a jsou zaměnitelné.
Nepatří sem: chronická granulomatózní nemoc (v dětství) (D71) dermatitida:
. suché kůže (L85.3)
. umělá (L98.1)
. gangrenózní (L08.0)
. herpetiformní (L13.0)
. periorální (L71.0)
. městnavá (I83.1–I83.2)
onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)
L20 Atopická dermatitida
Nepatří sem: neurodermatitis circumscripta (L28.0)
. 0 Besnierovo prurigo
. 8 Jiná atopická dermatitida
Ekzém:
. flexurální nezařazený jinde
. dětský (akutní)(chronický)
. s vnitřní dispozici (alergický) Neurodermatitida:
. atopická
. difuzní
. 9 Atopická dermatitida NS
L21 Seboroická dermatitida
Nepatří sem: infekční dermatitida (L30.3)
. 0 Seborea – seborrhoea – hlavy
Kolébková čepička
. 1 Seboroická dětská dermatitida
. 8 Jiná seboroická dermatitida
. 9 Seboroická dermatitida NS
XII. KAPITOLA / 425
L22 Plenková [slintáková] dermatitida
Plenkový nebo slintákový:
. erytém
. exantém
Psoriaziformní plenková vyrážka
L23 Alergická kontaktní dermatitida
Patří sem: alergický kontaktní ekzém Nepatří sem: alergie NS (T78.4)
dermatitida:
. NS (L30.9)
. kontaktní NS (L25.9)
. plenková [slintáková] (L22)
. způsobená látkami přijatými vnitřně (L27.–)
. očního víčka (H01.1)
. kontaktní z podráždění (L24.–)
. periorální (L71.0)
ekzém zevního ucha (H60.5)
onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)
. 0 Alergická kontaktní dermatitida způsobená kovy
Chrom
Nikl
. 1 Alergická kontaktní dermatitida způsobená adhezivy
. 2 Alergická kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
. 3 Alergická kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: alergická reakce NS způsobená léčivy (T88.7) dermatitida způsobená požitými drogami a léky (L27.0–L27.1)
. 4 Alergická kontaktní dermatitida způsobená barvivy
. 5 Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
Cement‚ tmel Insekticidy Plastické látky Guma‚ kaučuk
. 6 Alergická kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
Nepatří sem: dermatitida způsobená požitými potravinami (L27.2)
. 7 Alergická kontaktní dermatitida způsobená rostlinami mimo potraviny
. 8 Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
. 9 Alergická kontaktní dermatitida‚ neurčené příčiny
Alergický kontaktní ekzém NS
426 / XII. KAPITOLA
L24 Kontaktní dermatitida z podráždění
Patří sem: kontaktní ekzém z podráždění Nepatří sem: alergie NS (T78.4)
dermatitida:
. NS (L30.9)
. alergická kontaktní (L23.–)
. kontaktní NS (L25.9)
. plenková [slintáková] (L22)
. způsobený látkami přijatými vnitřně (L27.–)
. očního víčka (H01.1)
. periorální (L71.0)
ekzém zevního ucha (H60.5)
onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)
. 0 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená čistícími‚ pracími prostředky (saponáty)
. 1 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená oleji a tuky
. 2 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rozpouštědly
Rozpouštědla:
. chlorované sloučeniny
. cyklohexan
. estery
. glykoly
. uhlovodíky
. ketony
. 3 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená kosmetickými přípravky
. 4 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená léčivy ve styku s kůží
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: alergická reakce NS způsobená léčivy (T88.7) dermatitida způsobená požitými drogami a léky (L27.0–L27.1)
. 5 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými chemickými produkty
Cement‚ tmel Insekticidy
. 6 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená potravinou ve styku s kůží
Nepatří sem: dermatitida způsobená požitou potravou (L27.2)
. 7 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rostlinami‚ mimo potraviny
. 8 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými činiteli
Barviva
. 9 Kontaktní dermatitida z podráždění‚ neurčené příčiny
Kontaktní ekzém z podráždění NS
XII. KAPITOLA / 427
L25 Neurčená kontaktní dermatitida
Patří sem: neurčený kontaktní ekzém Nepatří sem: alergie NS (T78.4)
dermatitida:
. NS (L30.9)
. alergická kontaktní (L23.–)
. způsobená látkami přijatými vnitřně (L27.–)
. očního víčka (H01.1)
. kontaktní z podráždění (L24.–)
. periorální (L71.0)
ekzém zevního ucha (H60.5)
onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)
. 0 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
. 1 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: alergická reakce NS způsobená léčivy (T88.7) dermatitida způsobená požitými drogami a léky (L27.0–L27.1)
. 2 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená barvivy
. 3 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
Cement‚ tmel Insekticidy
. 4 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
Nepatří sem: dermatitida způsobená požitou potravou (L27.2)
. 5 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená rostlinami‚ mimo potravu
. 8 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
. 9 Neurčená kontaktní dermatitida‚ neurčené příčiny
Kontaktní:
. dermatitida (z povolání) NS
. ekzém (z povolání) NS
L26 Exfoliativní dermatitida
Pityriasis Hebrae
Nepatří sem: Ritterova nemoc (L00)
428 / XII. KAPITOLA
L27 Dermatitida způsobená látkami přijatými vnitřně
Nepatří sem: nepříznivé(-á):
. účinky NS léčiv (T88.7)
. reakce na potravu‚ mimo dermatitidu (T78.0–T78.1) alergie NS (T78.4)
kontaktní dermatitida (L23–L25) léková:
. fotoalergická reakce (L56.1)
. fototoxická reakce (L56.0) kopřivka – urticaria (L50.–)
. 0 Generalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 1 Lokalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 2 Dermatitida způsobená požitou potravou
Nepatří sem: dermatitida způsobená potravou ve styku s kůží (L23.6‚ L24.6‚ L25.4)
. 8 Dermatitida způsobená jinými látkami přijatými vnitřně
. 9 Dermatitida způsobená neurčenou látkou přijatou vnitřně
L28 Lichen simplex chronicus a prurigo
. 0 Lichen simplex chronicus
Neurodermatitis circumscripta
Lichen NS
. 1 Prurigo nodulární
. 2 Jiné prurigo
Prurigo:
. NS
. Hebrae
. mitis
Urticaria papulosa
L29 Svědění – pruritus
Nepatří sem: neurotická exkoriace (L98.1) psychogenní pruritus (F45.8)
. 0 Svědění řiti – pruritus ani
. 1 Svědění šourku – pruritus scroti
. 2 Svědění vulvy – pruritus vulvae
. 3 Anogenitální pruritus NS
. 8 Jiný pruritus
. 9 Pruritus NS
Svědění NS
L30 Jiná dermatitida
Nepatří sem: dermatitida:
. kontaktní (L23–L25)
. suché kůže (L85.3)
parapsoriáza malých plátů (L41.3) dermatitida z městnání (I83.1–I83.2)
XII. KAPITOLA / 429
. 0 Dermatitida numulární – penízková
. 1 Dyshidrosis [pompholyx]
. 2 Kožní autosenzibilizace
Kandidid [levurid]
Dermatofytid
Ekzematid
. 3 Infekční dermatitida
Dermatitis infectiosa eczematoides
. 4 Opruzení s erytémem – erythema intertrigo
. 5 Pityriasis alba
. 8 Jiná určená dermatitida
. 9 Dermatitida NS
Ekzém NS
PAPULOSKVAMÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ (L40–L45)
L40 Lupénka – psoriáza
. 0 Běžná lupénka – psoriasis vulgaris
Numulární – penízková – lupénka
Plátová psoriáza
. 1 Psoriáza generalizovaná pustulární
Impetigo herpetiformis
Von Zumbuschova nemoc
. 2 Acrodermatitis continua
. 3 Pustulosis palmaris et plantaris
. 4 Psoriasis guttata
. Psoriáza artropatická (M07.0–M07.3*‚ M09.0*)
. 8 Jiná psoriáza
Flexurální psoriáza
. 9 Psoriáza NS
L41 Parapsoriáza
Nepatří sem: poikiloderma vasculare atrophicans (L94.5)
. 0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
Muchova–Habermannova nemoc
. 1 Pityriasis lichenoides chronica
. 3 Parapsoriáza malých plátů
. 4 Parapsoriáza velkých plátů
. 5 Parapsoriáza retiformní
. 8 Jiná parapsoriáza
. 9 Parapsoriáza NS
L42 Pityriasis rosea
L43 Lichen planus
Nepatří sem: lichen planopapilaris (L66.1)
. 0 Hypertrofický lichen planus
. 1 Bulózní lichen planus
430 / XII. KAPITOLA
. 2 Lichenoidní reakce na léčiva
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 3 Subakutní (aktivní) lichen planus
Lichen planus tropicus
. 8 Jiný lichen planus
. 9 Lichen planus NS
L44 Jiné papuloskvamózní nemoci
. 0 Pityriasis rubra pilaris
. 1 Lichen nitidus
. 2 Lichen striatus
. 3 Lichen ruber moniliformis
. 4 Dětská papulární akrodermatitida [Giannotiova–Crostiova]
. 8 Jiná určená papuloskvamózní onemocnění
. 9 Papuloskvamózní onemocnění NS
L45* Papuloskvamózní onemocnění při nemocech zařazených jinde
KOPŘIVKA – URTICARIA – A ERYTÉM (L50–L54)
Nepatří sem: Lymeská nemoc (A69.2) rosacea (L71)
L50 Kopřivka – urticaria
Nepatří sem: alergická kontaktní dermatitida (L23.–) angioneurotický edém (T78.3) dědičný angioedém (D84.1) Quinckeho edém (T78.3)
kopřivka – urticaria:
. obrovská (T78.3)
. novorozenecká (P83.8)
. papulózní (L28.2)
. pigmentosa (Q82.2)
. sérová (T80.6)
. solární (L56.3)
. 0 Alergická kopřivka
. 1 Idiopatická kopřivka
. 2 Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem
. 3 Dermatografická kopřivka
. 4 Vibrační kopřivka
. 5 Cholinergická kopřivka
. 6 Kontaktní kopřivka
. 8 Jiná kopřivka
Urticaria:
. chronická
. rekurentní‚ periodická [recidivující]
. 9 Kopřivka NS
XII. KAPITOLA / 431
L51 Multiformní erytém – erythema multiforme
. 0 Nebulózní multiformní erytém
. 1 Bulózní multiformní erytém
Stevensův–Johnsonův syndrom
. 2 Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova]
. 8 Jiný multiformní erytém
. 9 Erythema multiforme NS
L52 Erythema nodosum
L53 Jiné erytémové stavy
Nepatří sem: erytém:
. z ohně (L59.0)
. způsobený vnějšími činiteli ve styku s kůží (L23–L25)
. při intertrigu (L30.4)
. 0 Toxický erytém
K vyznačení zevního agens lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: novorozenecký toxický erytém (P83.1)
. 1 Erythema annulare centrifugum
. 2 Erythema marginatum
. 3 Jiný chronický obrazcový erytém
. 8 Jiné určené erytémové stavy
. 9 Erytémový stav NS
Erytém NS
Erytroderma NS
L54* Erytém při nemocech zařazených jinde
. 0* Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+)
. 8* Erytém při jiných nemocech zařazených jinde
ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA SPOJENÉ SE ZÁŘENÍM (L55–L59)
L55 Spálení sluncem
. 0 Spálení sluncem prvního stupně
. 1 Spálení sluncem druhého stupně
. 2 Spálení sluncem třetího stupně
. 8 Jiné spálení sluncem
. 9 Spálení sluncem NS
L56 Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
. 0 Léková fototoxická reakce
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 1 Léková fotoalergická reakce
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
432 / XII. KAPITOLA
. 2 Fotokontaktní dermatitida [přívěsková-berloque-dermatitida]
. 3 Sluneční – solární – kopřivka
. 4 Světelné polymorfní erupce
. 8 Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
. 9 Akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením NS
L57 Kožní změny způsobené chronickou expozicí neionizujícím zářením
. 0 Keratóza ze záření
Keratóza:
. NS
. stařecká
. solární
. 1 Retikuloid ze záření
. 2 Cutis rhomboidalis nuchae
. 3 Poikiloderma Civatte
. 4 Ochablá stařecká kůže
Elastosis senilis
. 5 Granulom ze záření
. 8 Jiné kožní změny způsobené chronickou expozicí neionizujícím zářením
Farmářská kůže Kůže námořníků Solární dermatitida
. 9 Kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizujícím zářením NS
L58 Radiodermatitida
. 0 Akutní radiodermatitida
. 1 Chronická radiodermatitida
. 9 Radiodermatitida NS
L59 Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením
. 0 Erytém z ohně [dermatitida z ohně]
. 8 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením
. 9 Onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením NS
XII. KAPITOLA / 433
NEMOCI KOŽNÍCH ADNEX (L60–L75)
Nepatří sem: vrozené vady kožního krytu (Q84.–)
L60
Onemocnění nehtů
Nepatří sem: paličkovité nehty (R68.3)
onychie a paronychie (L03.0)
. 0
Zarůstající nehet
. 1
Onycholysis
. 2
Onychogryposis
. 3
Dystrofie nehtu
. 4
Beauovy linie
. 5
Syndrom žlutých nehtů
. 8
Jiná onemocnění nehtů
. 9
Onemocnění nehtu NS
L62*
Onemocnění nehtů při nemocech zařazených jinde
. 0*
Pachydermoperiostotické paličkovité nehty (M89.4+)
. 8*
Onemocnění nehtů při jiných nemocech zařazených jinde
L63
Plešatost – alopecie – ložisková (alopecia areata)
. 0
Alopecia totalis (hlavy)
. 1
Alopecia universalis
. 2
Ophiasis – ofiáza
. 8
Jiná ložisková alopecie
. 9
Ložisková alopecie NS
L64
Androgenní alopecie
Patří sem: mužská modelová plešatost
. 0
Androgenní alopecie způsobená léčivy
K vyznačení léčiva lze použit dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.)
. 8
Jiná androgenní alopecie
. 9
Androgenní alopecie NS
L65
Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
Nepatří sem: trichotillomanie (F63.3)
Jestliže je vyvolána léčivy‚ lze použít k vyznačení
léčiva dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 0
Telogenní efluvium
. 1
Anagenní efluvium
. 2
Alopecia mucinosa
. 8
Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
. 9
Nejizevnatá ztráta vlasů NS
Plešatost – alopecie – NS
L66 Jizevnatá ztráta vlasů – jizevnatá alopecie
. 0
Pseudopelade
. 1
Lichen planopilaris
Folikulární lichen planus
434 / XII. KAPITOLA
. 2 Folliculitis decalvans
. 3 Perifolliculitis capitis abscedens
. 4 Folliculitis ulerythematosa reticulata
. 8 Jiná jizevnatá alopecie
. 9 Jizevnatá alopecie NS
L67 Abnormality barvy a střední části vlasů
Nepatří sem: moniletrix (Q84.1) pili anulati (Q84.1)
telogenní efluvium (L65.0)
. 0 Trichorrhexis nodosa
. 1 Změny v barvě vlasů
Šedivění – canities Šedivost vlasů (předčasná)
Různobarevnost vlasů – heterochromie Polióza – poliosis:
. NS
. circumscripta‚ získaná
. 8 Jiné abnormality barvy a střední části vlasů
Lomivost vlasů – fragilitas crinium
. 9 Abnormalita barvy a střední části vlasů NS
L68
Hypertrichóza
Patří sem: nadbytečné vlasy
Nepatří sem: vrozená hypertrichóza (Q84.2)
přetrvávající lanugo (Q84.2)
. 0 Hirzutismus – nadměrné ochlupení
Jestliže je způsobeno léčivy‚ Ize k vyznačení léčiva použít
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 1
Získaná lanuginózní hypertrichóza
Jestliže je způsobena léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 2
Lokalizovaná hypertrichóza
. 3
Polytrichie
. 8
Jiná hypertrichóza
. 9
Hypertrichóza NS
L70
Trudovina – akné (acne)
Nepatří sem: keloidní akné (L73.0)
. 0
Acne vulgaris
. 1
Acne conglobata
. 2
Acne varioliformis
Acne necrotica miliaris
. 3
Acne tropics
. 4
Dětská akné
. 5
Acne excoriée
. 8
Jiná akné
. 9
Akné NS
XII. KAPITOLA / 435
L71
Rosacea
. 0
Periorální dermatitida
Jestliže je způsobena léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít
dodatkový kód vnějších (Kapitola XX.)
. 1
Rhinophyma
. 8
Jiná rosacea
. 9
Rosacea NS
L72
Folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
. 0
Epidermální cysta
. 1
Tricholemální cysta
Pilární cysta
Mazová cysta
. 2
Steatocystoma multiplex
. 8 Jiné folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
. 9 Folikulární cysta kůže a podkožní tkáně NS
L73 Jiná folikulární onemocnění
. 0 Akné keloidní
. 1 Pseudofolliculitis barbae
. 2 Hidradenitis suppurativa
. 8 Jiná určená folikulární onemocnění
Sycosis barbae
. 9 Folikulární onemocnění NS
L74 Onemocnění ekkrinních potních žláz
Nepatří sem: generalizovaná hyperhidróza (R61.–)
. 0 Miliaria rubra
. 1 Miliaria crystallina
. 2 Miliaria profunda
Miliaria tropicalis
. 3 Miliaria NS
. 4 Anhidrosis
Hypohidrosis
. 8 Jiná onemocnění ekkrinních potních žláz
. 9 Onemocnění ekkrinních potních žláz NS
Onemocnění potní žlázy NS
L75 Onemocnění apokrinních potních žláz
Nepatří sem: dyshidrosis [pompholyx] (L30.1)
hidradenitis suppurativa (L73.2)
. 0
Bromhidrosis
. 1
Chromhidrosis
. 2
Apokrinní miliaria
Foxova–Fordyceova nemoc
. 8 Jiná onemocnění apokrinních potních žláz
. 9 Onemocnění apokrinních potních žláz NS
436 / XII. KAPITOLA
JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L80–L99)
L80
Vitiligo
L81
Jiné poruchy pigmentace
Nepatří sem: mateřské znaménko NS (Q82.5)
névus – viz Abecední seznam
Peutzův–Jeghersův syndrom (Q85.8)
. 0
Pozánětlivá hyperpigmentace
. 1
Chloazma
. 2
Pihy
. 3
Skvrny bílé kávy
. 4
Jiné melaninové hyperpigmentace
Lentigo
. 5
Leukoderma nezařazená jinde
. 6
Jiné poruchy snížení tvorby melaninu
. 7
Pigmentovaná purpurická dermatóza
Angioma serpiginosum
. 8
Jiné určené poruchy pigmentace
Železitá pigmentace Tetováž
. 9 Porucha pigmentace NS
L82 Seboroická keratóza
Dermatosis papulosa nigra Leserova–Trilatova nemoc
L83 Acanthosis nigricans
Splývající a síťkovitá papilomatóza
L84 Kuří oka a mozoly
Kuří oko – clavus Mozol kůže – callus
L85 Jiné ztluštění epidermis
Nepatří sem: hypertrofická onemocnění kůže (L91.–)
. 0 Získaná ichtyóza
Nepatří sem: vrozená ichtyóza (Q80.–)
. 1 Získaná keratóza [keratoderma] dlaní rukou a chodidel nohou
Nepatří sem: dědičná keratóza dlaní rukou a chodidel nohou (Q82.8)
. 2 Skvrnitá keratóza – keratosis punctata – (dlaní rukou a chodidel nohou)
. 3 Xeróza kůže
Dermatitida suché kůže
. 8 Jiné určené ztluštění epidermis
Kožní roh – cornu cutaneum
. 9 Ztluštění epidermis NS
XII. KAPITOLA / 437
L86* Keratóza při nemocech zařazených jinde
Folikulární keratóza z karence vitaminu A (E50.8+)
Xeroderma z karence vitaminu A (E50.8+)
L87 Transepidermální poruchy odlučování
Nepatří sem: (perforující) granuloma annulare (L92.0)
. 0 Keratóza folikulární a parafolikulární pronikající do cutis [Kyrleova]
Hyperkeratosis follicularis penetrans
. 1 Reakční perforující kolagenóza
. 2 Elastosis perforans serpiginosa
. 8 Jiné transepidermální poruchy odlučování
. 9 Transepidermální poruchy odlučování NS
L88 Pyoderma gangrenosum
Plazivá – fagedenická – pyoderma
Nepatří sem: gangrenózní dermatitida (L08.0)
L89 Dekubitální vřed a proleženina
Proleženina – decubitus Vřed po sádrovém obvazu
Poznámka: Pokud je přítomen stav ve více lokalizacích s různým stupněm , uveďte pouze jeden kód stavu se stupněm, který je nejzávažnější.
Nepatří sem: dekubitální (trofický) vřed hrdla děložního (N86)
. 0 Dekubitální vřed I. stupně a proleženina
Dekubitus (proleženina) vymezená jen erytémem Poznámka: Vřed jevící se jako ohraničená oblast s trvalým
zarudnutím (erytémem) na lehce pigmentované kůži, zatímco na tmavě pigmentované kůži se může projevovat přetrvávajícím rudým, modravým nebo nachovým odstínem, bez ztenčení pokožky.
. 1 Dekubitální vřed II. stupně
Dekubitus (proleženina) s:
. oděrkami
. puchýři
. částečným ztenčením pokožky zasahujícím epidermis a/nebo dermis
. ztrátou pokožky NS
. 2 Dekubitální vřed III. stupně
Dekubitus (proleženina) s úplným ztenčením pokožky zahrnující poškození nebo nekrózu podkožního vaziva zasahující až do spodní fascie
. 3 Dekubitální vřed IV. stupně
Dekubitus (proleženina) s nekrózou svalové tkáně, kosti nebo jiných podpůrných struktur (např. šlach nebo kloubního pouzdra)
. 9 Dekubitální vřed a proleženina, NS
Dekubitus (proleženina) bez uvedení stupně
438 / XII. KAPITOLA
L90 Atrofická onemocnění kůže
. 0 Lichen sclerosus et atrophicus
Nepatří sem: lichen sclerosus zevních pohlavních orgánů:
. ženských (N90.4)
. mužských (N48.0)
. 1 Anetodermie Schweningerova–Buzziova
. 2 Anetodermie Jadassohnova–Pellizzariova
. 3 Atrofodermie Pasiniova a Pieriniova
. 4 Acrodermatitis chronica atrophicans
. 5 Jizevnaté stavy a fibróza kůže
Adherentní jizva (kůže) Jizva – cicatrix
Deformace způsobená jizvou Jizva NS
Nepatří sem: hypertrofická jizva (L91.0) keloidní jizva (L91.0)
. 6 Striae atrophicae – pajizévky
. 8 Jiná atrofická onemocnění kůže
. 9 Atrofické onemocnění kůže NS
L91 Hypertrofická onemocnění kůže
. 0 Hypertrofická jizva
Keloidní jizva
Keloid
Nepatří sem: keloidní akné (L73.0) jizva NS (L90.5)
. 8 Jiná hypertrofická onemocnění kůže
. 9 Hypertrofické onemocnění kůže NS
L92 Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
Nepatří sem: granulom ze záření (L57.5)
. 0 Granuloma annulare
Perforující granuloma annulare
. 1 Necrobiosis lipoidica nezařazená jinde
Nepatří sem: při diabetes mellitus (E10–E14)
. 2 Eozinofilní granulom kůže obličeje
. 3 Granulom kůže a podkožní tkáně způsobený cizím tělesem
. 8 Jiná granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
. 9 Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva NS
L93 Lupus erythematodes
Jestliže je způsobený léčivy‚ lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem: lupus:
. exedens (A18.4)
. vulgaris (A18.4) sklerodermie (M34.–)
systémový lupus erythematodes (M32.–)
. 0 Diskoidní lupus erythematodes
Lupus erythematodes NS
XII. KAPITOLA / 439
. 1 Subakutní kožní lupus erythematodes
. 2 Jiný místní lupus erythematodes
Lupus erythematodes profundus
Lupoidní panikulitida
L94 Jiná lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
Nepatří sem: systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36)
. 0
Lokalizovaná sklerodermie [morphea]
Ohraničená sklerodermie
. 1
Lineární sklerodermie
Léze seknutí šavle
. 2
Kalcinóza kůže
. 3
Sklerodaktylie
. 4
Gottronovy papuly
. 5 Poikiloderma vasculare atrophicans
. 6
Ainhum
. 8 Jiná určená lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
. 9 Lokalizované onemocnění pojivové tkáně NS
L95 Vaskulitida omezená na kůži‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: angioma serpiginosum (L81.7) Henochova(–Schönleinova) purpura (D69.0) hypersenzitivní angiitida (M31.0) panikulitida:
. NS (M79.3)
. krku a zad (M54.0)
. recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6)
. lupoidní (L93.2) polyarteritis nodosa (M30.0) sérová nemoc (T80.6) kopřivka (L50.–)
Wegenerova granulomatóza (M31.3) revmatická vaskulitida (M05.2)
. 0 Lividní vaskulitida
Modrá atrofie (v plátu)
. 1 Erythema elevatum diutinum
. 8 Jiná vaskulitida omezená na kůži
. 9 Vaskulitida omezená na kůži NS
L97 Vřed dolní končetiny‚ nezařazený jinde
Nepatří sem: dekubitální vřed nebo proleženina (L89.–) gangréna (R02)
kožní infekce (L00–L08)
specifické infekce zařazené do A00–B99 varikózní vřed (I83.0‚ I83.2)
L98 Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva nezařazené jinde
. 0 Pyogenní granulom
. 1 Umělá dermatitida
Neurotická exkoriace
440 / XII. KAPITOLA
. 2 Febrilní neutrofilní dermatóza [Sweetova]
. 3 Eozinofilní celulitida [Wellsova]
. 4 Chronický vřed kůže nezařazený jinde
Chronický vřed kůže NS
Tropický vřed NS
Vřed kůže NS
Nepatří sem: dekubitální vřed nebo proleženina (L89.–) gangréna (R02)
kožní infekce (L00–L08)
specifické infekce zařazené do A00–B99 varikózní vřed (I83.0‚ I83.2)
vřed dolní končetiny nezařazený jinde (L97)
. 5 Mucinóza kůže
Fokální mucinóza Lichen myxedematosus
Retikulární erytematózní mucinóza
Nepatří sem: fokální orální mucinóza (K13.7) myxedém (E03.9)
. 6 Jiná infiltrativní onemocnění kůže
Nepatří sem: hyalinóza kůže a sliznice (E78.8)
. 8 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva
. 9 Onemocnění kůže a podkožního vaziva NS
L99* Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde
. 0* Amyloidóza kůže (E85.–+)
Amyloidóza lišejová Makulární amyloid
. 8* Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde
Syfilitická:
. alopecie (A51.3+)
. leukoderma (A51.3+‚ A52.7+)